ม.ศรีปทุม รับนศ.ใหม่ป.โท-เอก ปี 51

              มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขนและวิทยาคารพญาไท เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2551 
              หลักสูตรที่เปิดรับ
              ระดับมหาบัณฑิต

-หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

-หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

-หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

-หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  สาขาวิชาการวิจัยและประเมินการศึกษา

-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

-หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน

ระดับดุษฎีบัณฑิต

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท

ระดับมหาบัณฑิต

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

-หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

ระดับดุษฎีบัณฑิต

-หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย บางเขน โทร.0-2561-2222 ต่อ 2121-4 วิทยาคารพญาไท โทร.0-2298-0181-3 หรือทาง www.spu.ac.th

(ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104123  แล้วส่ง  SMS  มาที่ 42644)

ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์