แข่งทักษะคณิต ประจำปี 2552

การแข่งขันทักษะคณิต ประจำปี 2552
วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2552  เวลา 11.30-18.00 น.
ณ หอประชุมรัชมงคล  โรงเรียนสารวิทยา ถนนพหลโยธิน  กรุงเทพมหานคร


ผู้สนับสนุนถ้วยรางวัล:
-สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ   จำนวน  12   รางวัล
-นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี   มอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   จำนวน  12   รางวัล
-คณะกรรมการชมรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพแห่งประเทศไทย มอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  จำนวน  12   รางวัล
-มอบรางวัลชมเชย    จำนวน  60   รางวัล
       

ผู้สนับสนุนด้านวิชาการ :  คณะผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)
-อาจารย์ทิพวรรณ   อากาศวิภาต ข้าราชการบำนาญ  อดีตหัวหน้าฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
-รศ. ดร. วิทยา   กุลสมบูรณ์   รองคณบดี  คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-อาจารย์ สว่าง   วงศ์ฟ้าเลื่อน  วิทยาลัยพุทธศาสตร์และปรัชญา , มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้สนับสนุนด้าน IT : บริษัท เอ พี ไอ เนท จำกัด

การลงทะเบียนสมัครสอบ :

    1.ส่งเอกสารการสมัคร (ใบสมัคร,รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ, สำเนาทะเบียนบ้าน ) ทางไปรษณีย์ ภายใน 30 ตุลาคม 52 ไปที่
    ชมรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพแห่งประเทศไทย
    2/306  ซอยพหลโยธิน 40 แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
    2.ระบุ E mail ให้ชัดเจนในใบสมัครเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตอบรับกลับ
    3.ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสมัครสอบ


watta.ryo@gmail.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์