i-mobile Creative Synergy Award

ไอ-โมบาย ผนึกกำลังสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IDS) เดินหน้าจัดโครงการ “i-mobile Creative Synergy Award” รวมมิตรพิชิตตลาดโลก โครงการประกวดออกแบบโทรศัพท์มือถือ พร้อมแผนสื่อสารทางการตลาด โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) หวังกระตุ้นนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศร่วมระดมไอเดียเด็ด ออกแบบโทรศัพท์มือถือพร้อมแผนการสร้าง แบรนด์ที่โดดเด่น ชิงรางวัลเงินสดรวมมูลค่า มากกว่าหนึ่งแสนบาท และสิทธิประโยชน์มากมาย โดยทีมผู้ชนะจะได้ร่วมทริปเวิร์กช็อปกับบริษัทแบรนด์ดังในต่างประเทศ พร้อมผลักดันการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดไทย และต่างประเทศต่อไป เชี่อมั่นนักออกแบบผลิตภัณฑ์เลือดใหม่ที่ได้จากโครงการนี้ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ในอนาคตได้

นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “i-mobile Creative Synergy Award” เป็นโครงการที่ ไอ-โมบาย ได้ริเริ่มขึ้นด้วยความร่วมมือกับสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IDS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความสนใจด้านการออกแบบโทรศัพท์  มือถือซึ่งเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างเฉพาะทาง และต้องคำนึงถึงการใช้งานได้จริงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งการวางกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ นอกจาก การส่งผลงานเข้าประกวดแล้ว นักศึกษายังจะได้รับความรู้ด้านการออกแบบ และการวางแผนการตลาดจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาผลงาน โดย ไอ-โมบาย พร้อมที่จะนำแนวความคิด และการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ร่วมในโครงการนี้มาพัฒนาเพื่อการทำตลาด และใช้งานจริง พร้อมที่จะผลักดันเพื่อก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปได้”  

 “การพัฒนาการออกแบบโทรศัพท์มือถือผ่านโครงการ “i-mobile Creative Synergy Award” นี้ นับว่าสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ไอ-โมบาย ซึ่งมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในระดับนานาชาติในธุรกิจสื่อสารโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่มโมบายที่ครบครัน พร้อมคอนเทนต์และบริการที่มีคุณภาพผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางที่สุด ซึ่งหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จนั้นมาจากการสร้างความแตกต่างของแบรนด์ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในรูปแบบ ODM (Original Design Manufacturer) ด้วยการคัดสรรอุปกรณ์ระดับพรีเมี่ยม พร้อมพัฒนาคอนเทนต์ และแอพลิเคชั่นที่ตอบสนองความต้องการ และไลฟสไตล์ของผู้ใช้ในแต่ละประเทศจึงส่งผลให้โทรศัพท์มือถือ i-mobile โดดเด่นด้วยคุณภาพที่เหนือระดับ ฟังก์ชั่นครบครันในราคาที่คุ้มค่า ที่สุดสำหรับผู้ใช้”

ในปีนี้ ไอ-โมบาย ได้รับรางวัล สินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ Design Excellence Award 2009 (DEmark) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ สำหรับโทรศัพท์มือถือ i-mobile TV 620 ซึ่งนับเป็นการได้รับรางวัลด้านการออกแบบต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2551 โทรศัพท์มือถือ i-mobile 520 ได้รับรางวัล DEmark และรางวัล Good Design Award 2008 (G-Mark) จากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ สามารถ ไอ-โมบาย ยังได้รับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award) ประเภทที่ใช้ตราสินค้าของตนเอง (Thai Owned Brand) ที่ไม่เพียงเป็นแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย แต่ยังขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา มาเลเซีย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย อินเดีย ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นายฑิตพล จันทรอุไร ผู้จัดการฝ่ายอำนวยการผลิตภัณฑ์  บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการ “i-mobile Creative Synergy Award 2009” จัดขึ้นตามแนวความคิดหลักที่ต้องการผสมผสานความรู้ทางการตลาด และแนวคิดในการออกแบบใหม่ๆ เข้าด้วยกัน โดยทีมนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรก จะได้ร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปด้านผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และการตลาดเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาโทรศัพท์มือถือ ในสองรูปแบบ คือ แบบ Bar Type และ ทัชโฟน โดยจะต้องเป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองการใช้งานจริง ด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือ และปัจจัยต่างๆ ที่ควรคำนึงถึงในขั้นตอนของ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการวางแผนการตลาดที่ครบวงจร”

นายมกร เชาว์วาณิชย์ นายกสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการประกวดครั้งนี้แตกต่างจากการประกวดอื่นๆ คือมีการ synergy ซึ่งเป็นการผสมผสานด้านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ และการวางแผนกลยุทธ์การตลาดในโครงการเดียวกัน โดยการรวมทีมนักศึกษาด้านการออกแบบและการตลาด 3-4 คน ในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบัน มาเรียนรู้การทำงานเป็นทีมเวิร์ค พัฒนาความคิด เพื่อให้ได้งานที่ออกมาสมบูรณ์แบบซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการศึกษาแนวทางการทำงานที่สามารถนำไปใช้จริงได้ในอนาคต โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ที่มาร่วมให้ความรู้ในโครงการ รวมทั้งร่วมตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) รวมทั้ง นักวิชาการ และผู้ประกอบอาชีพด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และนักการตลาดที่จะมาเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้วยดีไซน์”

นอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการออกแบบโทรศัพท์มือถือและได้รับความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สื่อสาร และการตลาดแล้ว ทีมที่ชนะการประกวดยังจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 5 หมื่นบาท พร้อมสิทธิ์ร่วมเดินทางไปเวิร์กช็อปกับบริษัทแบรนด์ดังในต่างประเทศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มูลค่า  3 หมื่นบาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มูลค่า  2 หมื่นบาท รางวัลชมเชย มูลค่า 1 หมื่นบาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ เอกสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมส่งเสริมการส่งออกจำนวน 3 ครั้ง ไม่ซ้ำกิจกรรมภายใน 3 ปี ได้รับเอกสิทธ์เป็นสมาชิกระดับ Platinum รายหนึ่งปีจากทาง TCDC นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษ i-mobile Popular Vote มูลค่า 1 หมื่นบาท และโทรศัพท์มือถือ i-mobile จากการโหวตผ่านเว็บไซต์ www.i-mobilephone.com โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการส่งเสริมจาก ไอ-โมบาย เพื่อพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์สู่ตลาดไทย และต่างประเทศต่อไป

นิสิตนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถรวมทีมจำนวน 3 – 4 คน ในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันการศึกษา และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้จาก www.i-mobilephone.com จากนั้นส่งใบสมัครพร้อมผลงานการดีไซน์ที่เคยทำ มาที่ บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) 99/3 หมู่ 4  ชั้น 33 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 ตุลาคมนี้ และประกาศผลทีมที่เข้ารอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป 2 วัน ที่ TCDC ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2552 และออกแบบพัฒนาโทรศัพท์มือถือเพื่อการคัดเลือกผลงาน และประกาศผลทีมผู้ชนะในช่วงเดือนธันวาคมนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์