มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ >w< ตอน เสียงอักษร

รูปภาพของ sss28276
ตารางอักษรและเสียงพื้นฐาน
A (อะ) 「あ」
I (อิ) 「い」
U (อุ) 「う」
E (เอ๊ะ) 「え」
O (โอ๊ะ) 「お」
Ka (คะ) 「か」
Ki (คิ) 「き」
Ku (คุ) 「く」
Ke (เค๊ะ)「け」
Ko (โค๊ะ) 「こ」
Sa (สะ)「さ」
Shi (สชิ)「し」
Su (สุ)「す」
Se (เส๊ะ)「せ」
So (โส๊ะ)「そ」
Ta (ทะ)「た」
Chi (ทชิ)「ち」
Tsu (ทซุ)「つ」
Te (เท๊ะ)「て」
To (โท๊ะ)「と」
Na (นะ)「な」
Ni (นิ)「に」
Nu (นุ)「ぬ」
Ne (เน๊ะ)「ね」
No (โน๊ะ)「の」
Ha (ฮะ)「は」
Hi (ฮิ) 「ひ」
Hu (ฟฮุ)「ふ」
He (เฮ๊ะ)「へ」
Ho (โฮ๊ะ)「ほ」
Ma (มะ)「ま」
Mi (มิ)「み」
Mu (มุ)「む」
Me (เม๊ะ)「め」
Mo (โม๊ะ)「も」
Ya (ยะ)「や
-
Yu (ยุ)「ゆ」
-
Yo (โย๊ะ)「よ」
Ra (ระ)「ら」
Ri (ริ)「り」
Ru (รุ)「る」
Re (เร๊ะ)「れ」
Ro (โร๊ะ)「ろ」
Wa (วะ)「わ」
-
-
-
O (โว๊ะ)「を」
N (อื้ม)「ん」
-
-
-
-
ตารางเสียงขุ่นและเสียงกึ่งขุ่น
Ga (งะ)「が」
Gi (งิ)「ぎ」
Gu (งุ)「ぐ」
Ge(เง๊ะ)「げ」
Go(โง๊ะ)「ご」
Za (ซะ)「ざ」
Ji (จิ)「じ」
Zu(ซุ)「ず」
Ze (เซ๊ะ)「ぜ」
Zo (โซ๊ะ)「ぞ」
Da (ดะ)「だ」
Ji (จิ)「ぢ」
Zu (ซุ)「づ」
De (เด๊ะ)「で」
Do (โด๊ะ)「ど」
Ba (บะ)「ば」
Bi (บิ)「び」
Bu (บุ)「ぶ」
Be (เบ๊ะ)「べ」
Bo (โบ๊ะ)「ぼ」
Pa (พะ)「ぱ」
Pi (พิ)「ぴ」
Pu (พุ)「ぷ」
Pe (เพ๊ะ)「ぺ」
Po (โพ๊ะ)「ぽ」
อย่างเช่น ชื่อของโนบิตะ = た ( Nobita )
เดี๋ยวคราวหน้าจะเอาการออกเสียงมาให้ดูกัน
วันนี้ดูแต่ละอักษรกันไปก่อน >w<
สร้างโดย: 
ด.ญ.ใจเพชร วิมุตตินันท์ ม.3/8 เลขที่ 13

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 71 คน กำลังออนไลน์