จีเอ็ม มาสเตอร์สโตรก อวอร์ด

จีเอ็ม และเชฟโรเลต ประเทศไทย เปิดตัวโครงการประกวดบทความดีเด่น “จีเอ็ม มาสเตอร์สโตรก อวอร์ด” เชิญผู้สนใจส่งบทความเข้าประกวดในหัวข้อ “เทคโนโลยียานยนต์สีเขียวเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เปิดเวทีให้ประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน ได้แสดงความสามารถในด้านงานเขียนอย่างเต็มที่ โดยเปิดกว้างสำหรับทุกเทคโนโลยียานยนต์ ชิงรางวัลเงินสด รวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเปิดตัวโครงการ “จีเอ็ม มาสเตอร์สโตรก อวอร์ด” การประกวดบทความดีเด่น อย่างเป็นทางการ ในหัวข้อ“เทคโนโลยียานยนต์สีเขียวเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยการรับบทความเข้าประกวดเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และเพศ 2.สื่อมวลชน สังกัดหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเวบไซต์

 

คุณศศินันท์ ออลแมนด์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประจำประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายหลักที่จีเอ็ม และเชฟโรเลต ให้ความสำคัญมาอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง คือ การบุกเบิก วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงการแสวงหาพลังงานทางเลือกอันก้าวล้ำอนาคต ที่จะเป็นประโยชน์มหาศาลแก่อุตสาหกรรมยานยนต์ในภาพรวม ซึ่งเป็นที่มาของโครงการจีเอ็ม มาสเตอร์สโตรก อวอร์ด งานประกวดบทความดีเด่นในครั้งนี้ 

 

“นอกจากการทุ่มเทวิจัยและพัฒนาในเชิงเทคโนโลยีที่เป็นรูปธรรมแล้ว จีเอ็ม และเชฟโรเลต ยังส่งเสริมให้สาธารณชนรับทราบถึงข้อมูล ความรู้ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยียานยนต์ในปัจจุบัน รวมถึงความสำคัญของการพัฒนา แสวงหา และใช้พลังงานทางเลือก อันจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้ล้ำหน้าไปอีกขั้น ตลอดจนร่วมกันกระตุ้นจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวมอีกด้วย ซึ่งประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน จะได้มีส่วนร่วมในการผลักดันจากโครงการนี้โดยตรง” คุณศศินันท์ กล่าว

 

 

การประกวดบทความครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ ที่จะเป็นผู้ตัดสินทุกๆบทความ จำนวน 5 ท่านได้แก่

1.ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน

2.คุณวัลลภ เตียศิริ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ กระทรวงอุตสาหกรรม

3.คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ไทย

4.ผศ.ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5.คุณวันชนะ อูนากูล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส

(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

โดยหลักเกณฑ์การตัดสิน จะใช้ 100 คะแนนเต็ม แบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ

-      องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Knowledge of the technology)              20 คะแนน

นำเสนอข้อมูลทางเทคโนโลยียานยนต์ พลังงานทางเลือก และสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง ชัดเจน มีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือ และพิสูจน์ได้ สาธารณชนหรือผู้อ่านทั่วไปสามารถเข้าใจในเนื้อหาได้โดยง่าย 

-      จุดประกายความคิดริเริ่มต่อสังคม (General public inspiration)              20 คะแนน

นำเสนอเนื้อหาที่สามารถจุดประกายความคิดริเริ่มของสังคมโดยรวม สามารถกระตุ้นให้สาธารณชนตื่นตัวเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ขึ้นในอนาคต 

-      ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)                                                  20 คะแนน

นำเสนอเนื้อหาผ่านรูปแบบที่มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ มีชีวิตชีวา สาระน่าอ่าน ฉีกกรอบงานเขียนด้านพลังงานทางเลือก และสิ่งแวดล้อมแบบเดิมๆ  

-      ความถูกต้อง และสวยงามของภาษา (Accuracy and language style)  20 คะแนน

ภาษาในบทความต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน สวยงาม

-      นวัตกรรม (Innovation)                                                                      20 คะแนนนำเสนอนวัตกรรมใหม่              

 

รางวัลจากการประกวดบทความดีเด่น “จีเอ็ม มาสเตอร์สโตรก อวอร์ด” ของทั้งประเภท “ประชาชนทั่วไป” และ “สื่อมวลชน” จะได้รับ

1.    รางวัลชนะเลิศ (Diamond Masterstroke Award) เงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่จารึก

2.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (Platinum Masterstroke Award) เงินสด 50,000 บาท

พร้อมโล่จารึก

3.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (Golden Masterstroke Award) เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่จารึก

4.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม (Silver Masterstroke Award) เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่จารึก

5.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ (Bronze Masterstroke Award) เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่จารึก

 

รวมเงินรางวัลสำหรับทั้ง 2 ประเภท มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 420,000 บาท  โดยผู้ได้รับรางวัลทุกท่านยังจะได้รับโล่จารึกประดับเกียรติคุณและได้ร่วมงานแถลงข่าวในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 สำหรับระยะเวลาการเปิดรับบทความเข้าประกวดทั้ง 2 ประเภท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จนถึงวันปิดรับในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 โดยจะประกาศผู้ชนะเลิศในงานแถลงข่าวในวันที่ 18 ธันวาคม 2552   

 

สำหรับประเภท “ประชาชนทั่วไป” ที่ต้องการส่งบทความเข้าร่วมประกวด จะต้องส่งบทความเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ และไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษร Angsana หรือ Cordia ขนาดตัวอักษร 14 และจะต้องตั้งชื่อบทความ พร้อมระบุด้านข้างชื่อบทความ และวงเล็บมุมซองจดหมายว่าส่งเข้าประกวดในประเภท “ประชาชนทั่วไป”

 

สำหรับประเภท “สื่อมวลชน” ต้องสังกัดหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเวบไซต์เท่านั้น บทความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 จนถึง 25 พฤศจิกายน 2552 สำหรับสื่อมวลชนที่อยู่ในสังกัดหนังสือพิมพ์หรือเวบไซต์ต่างประเทศ สามารถส่งบทความที่ผ่านการตีพิมพ์เข้าประกวดได้ แต่ต้องทำการแปลบทความดังกล่าวเป็นภาษาไทยก่อนการส่งเข้าประกวด สื่อมวลชนที่ต้องการส่งบทความเข้าประกวด สามารถส่งบทความมายังคณะทำงานจัดการประกวด 2 รูปแบบ คือ

 

1.การพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 5 หน้า โดยใช้ตัวอักษร Angsana หรือ Cordia ขนาด ตัวอักษร 14 

2.สำเนาชิ้นงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์/นิตยสาร สำหรับผู้เข้าประกวดที่ตีพิมพ์บทความลงในเวบไซต์ ต้องส่งแอดเดรส หรือ URL หน้าเวบเพจของเวบไซต์ดังกล่าวมาด้วย โดยไม่จำกัดจำนวนบทความที่ส่งเข้าประกวด

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประกวดบทความทั้งสองประเภท จะต้องส่งบทความเข้าประกวดทางจดหมายเท่านั้น พร้อมวงเล็บมุมซองจดหมายว่าส่งเข้าประกวดในประเภท “สื่อมวลชน” หรือ “ประชาชนทั่วไป”

 

นอกจากบทความใน 2 รูปแบบแล้ว ผู้เข้าประกวดบทความทั้งสองประเภทจะต้องแนบและข้อมูลดังต่อไปนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรุณาขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับการเข้าประกวดบทความเท่านั้น”)

2.สำเนาบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าว หรือนามบัตร (สำหรับสื่อมวลชนเท่านั้น)

3.ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ต้องการให้ติดต่อกลับ

4.อีเมล์ (ถ้ามี)

 

สำหรับที่อยู่ในการจัดส่งบทความทั้งของประเภทของ “สื่อมวลชน” และ “ประชาชนทั่วไป” ทางไปรษณีย์ กรุณาจ่าหน้าซองและส่งมาที่

เวเบอร์ แชนด์วิค – จีเอ็ม มาสเตอร์สโตรก อวอร์ด

บริษัท แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เวิลด์กรุ๊ป เซ็นเตอร์

555 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และกติกาของการประกวดโดยละเอียด สามารถเข้าไปชมได้ที่เวบไซต์ www.chevrolet.co.th หรือ โทร. 02 343 6000 ต่อ 178

 

กติกาโครงการประกวดบทความ “จีเอ็ม มาสเตอร์สโตรก อวอร์ด”

1.ประเภทของผู้เข้าประกวด

1.1 สำหรับประชาชนทั่วไป

สำหรับประเภท “ประชาชนทั่วไป” ที่ต้องการส่งบทความเข้าร่วมประกวด จะต้องส่งบทความเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ และไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ ใช้ตัวอักษร Angsana หรือ Cordia ขนาด 14 และจะต้องตั้งชื่อบทความ พร้อมระบุด้านข้างชื่อบทความ และวงเล็บมุมซองจดหมายว่าส่งเข้าประกวดในแขนง “ประชาชนทั่วไป”

 

1.2 สำหรับสื่อมวลชน

สำหรับประเภท “สื่อมวลชน” ต้องสังกัดหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และเวบไซต์เท่านั้น บทความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 จนถึง 25 พฤศจิกายน 2552 สำหรับสื่อมวลชนที่อยู่ในสังกัดหนังสือพิมพ์หรือเวบไซต์ต่างประเทศ สามารถส่งบทความที่ผ่านการตีพิมพ์เข้าประกวดได้ แต่ต้องทำการแปลบทความดังกล่าวเป็นภาษาไทยก่อนการส่งเข้าประกวด สื่อมวลชนที่ต้องการส่งบทความเข้าประกวด สามารถส่งบทความมายังคณะทำงานจัดการประกวด 2 รูปแบบ คือ

1.2.1 การพิมพ์ลงในกระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 5 หน้า โดยใช้ตัวอักษร Angsana หรือ Cordia ขนาดตัวอักษร 14 

1.2.2 สำเนาชิ้นงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์/นิตยสาร สำหรับผู้เข้าประกวดที่ตีพิมพ์บทความลงในเวบไซต์ ต้องส่งแอดเดรส หรือ URL หน้าเวบเพจของเวบไซต์ดังกล่าวมาด้วย โดยไม่จำกัดจำนวนบทความที่ส่งเข้าประกวด

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประกวดบทความทั้ง 2 ประเภท จะต้องส่งบทความเข้าประกวดทางจดหมายเท่านั้น พร้อมวงเล็บมุมซองจดหมายว่าส่งเข้าประกวดในแขนง “สื่อมวลชน”

นอกจากบทความใน 2 รูปแบบแล้ว สื่อมวลชน ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องแนบและข้อมูลดังต่อไปนี้

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรุณาขีดคร่อมและระบุว่า “ใช้สำหรับการเข้าประกวดบทความเท่านั้น”)

2.สำเนาบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าว หรือนามบัตร (เฉพาะผู้เข้าประกวดประเภท “สื่อมวลชน”)

3.ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่ต้องการให้ติดต่อกลับ

4.อีเมล์ (ถ้ามี)

 

2. เมื่อคณะทำงานจัดการประกวดได้รับบทความ จะทำการส่งจดหมายตอบรับกลับไปยังผู้ส่งเข้าประกวด ทั้งในประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทสื่อมวลชน เพื่อยืนยันการได้รับบทความพร้อมเรียนแจ้งหมายเลขประจำบทความเพื่อการแข่งขัน โดยชื่อของผู้ส่งเข้าประกวดจะไม่ถูกบันทึกในบทความที่มอบให้แก่คณะกรรมการ เพื่อความเป็นธรรม และความสะดวกในการตรวจบทความของคณะกรรมการ  

 

3.ไม่มีการจำกัดจำนวนบทความ ผู้เข้าประกวดทั้งจากแขนงประชาชนทั่วไป หรือสื่อมวลชน สามารถส่งบทความเข้าประกวดกี่ชิ้นงานก็ได้ แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียว

 

4.เปิดรับบทความ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 25 พฤศจิกายน 2552 โดยจะพิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์ 

 

5.สงวนสิทธิ์ ห้ามพนักงานของจีเอ็ม และเชฟโรเลต ประเทศไทย หรือญาติที่มีนามสกุลเดียวกันกับพนักงาน ส่งบทความเข้าประกวด รวมถึง ตัวแทนประชาสัมพันธ์  

 

6.ส่งบทความโดยจ่าหน้าซองที่

เวเบอร์ แชนด์วิค – จีเอ็ม มาสเตอร์สโตรก อวอร์ด

บริษัท แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เวิลด์กรุ๊ป เซ็นเตอร์

555 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

สอบถามข้อมูลโทร. 02 343 6000 ต่อ 178 หรือ satapana@webershandwick.com

 

7. บทความที่ได้รับรางวัล ทางบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์ที่จะนำไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ได้โดยชอบธรรม

 

8. การตัดสินของคณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน ถือเป็นสิ้นสุด


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์