การคิดหัวข้อเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ fkwnok

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในระยะเริ่มต้นที่นักเรียนยังไม่เคยได้ทำโครงงานมาก่อนเลย  การคิดหัวข้อเรื่องที่จะทำการศึกษาทดลองควรจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ในเรื่องใดก็ได้  โดยศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่พบในรอบ ๆ  ตัวเรา  เราจะมีวิธีการศึกษาอย่างไร  และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาทดลองในการแก้ปัญหานั้น  หรืออาจจะนำหัวข้อเรื่อง  และวิธีการทดลองของผู้ที่เคยศึกษามาแล้วมาฝึกทำก็ได้  ในระยะเริ่มแรกยังไม่คำนึงถึงหัวข้อเรื่องที่มีความแปลกใหม่  หรือทันสมัย  เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นจึงจะดำเนินการศึกษาในส่วนที่ยุ่งยากต่อไป  อย่างไรก็ตาม  การคิดหัวข้อเรื่องนั้นควรจะเกิดจากตัวของนักเรียนเอง

         หัวข้อเรื่องนั้นจะได้มาอย่างไร  ก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่า  น่าจะมาจากสิ่งที่อยู่รอบ ๆ  ตัวเรา  ที่เราสังเกตเห็นได้จากปรากฏการณ์ในธรรมชาติ  จากการอ่านข่าวสารในวารสาร  เอกสารหรือหนังสือพิมพ์  หนังสืออ้างอิงต่าง ๆ  ที่น่าจะเป็นปัญหา  หรือที่เราอยากรู้อยากเห็น  หรืออาจจะมาจากการฟังวิทยุ  การดูโทรทัศน์  การศึกษาความรู้จากแบบเรียนวิทยาศาสตร์ที่เรากำลังเรียนอยู่  หรือที่เรียนผ่านมาแล้วที่เราจะประยุกต์มาทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 283 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr712423
  • nbr12765