การคิดหัวข้อเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ fkwnok

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ในระยะเริ่มต้นที่นักเรียนยังไม่เคยได้ทำโครงงานมาก่อนเลย  การคิดหัวข้อเรื่องที่จะทำการศึกษาทดลองควรจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ในเรื่องใดก็ได้  โดยศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่พบในรอบ ๆ  ตัวเรา  เราจะมีวิธีการศึกษาอย่างไร  และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาทดลองในการแก้ปัญหานั้น  หรืออาจจะนำหัวข้อเรื่อง  และวิธีการทดลองของผู้ที่เคยศึกษามาแล้วมาฝึกทำก็ได้  ในระยะเริ่มแรกยังไม่คำนึงถึงหัวข้อเรื่องที่มีความแปลกใหม่  หรือทันสมัย  เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นจึงจะดำเนินการศึกษาในส่วนที่ยุ่งยากต่อไป  อย่างไรก็ตาม  การคิดหัวข้อเรื่องนั้นควรจะเกิดจากตัวของนักเรียนเอง

         หัวข้อเรื่องนั้นจะได้มาอย่างไร  ก็อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่า  น่าจะมาจากสิ่งที่อยู่รอบ ๆ  ตัวเรา  ที่เราสังเกตเห็นได้จากปรากฏการณ์ในธรรมชาติ  จากการอ่านข่าวสารในวารสาร  เอกสารหรือหนังสือพิมพ์  หนังสืออ้างอิงต่าง ๆ  ที่น่าจะเป็นปัญหา  หรือที่เราอยากรู้อยากเห็น  หรืออาจจะมาจากการฟังวิทยุ  การดูโทรทัศน์  การศึกษาความรู้จากแบบเรียนวิทยาศาสตร์ที่เรากำลังเรียนอยู่  หรือที่เรียนผ่านมาแล้วที่เราจะประยุกต์มาทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 177 คน กำลังออนไลน์