อบรมหลักสูตร สิทธิผู้ใช้อินเทอร์เน็ต การร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ใช้ และโปรแกรมป้องกันเว็บไซต์ไม่เหมาะสมระดับ Server โรงเรียน

รูปภาพของ supatkul

อบรมหลักสูตร
“สิทธิผู้ใช้อินเทอร์เน็ต การร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ใช้
และโปรแกรมป้องกันเว็บไซต์ไม่เหมาะสมระดับ Server โรงเรียน" 

     มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ สมาคมเว็บมาสเตอร์ และอุทยานการเรียนรู้ TK park จะจัดอบรมและเผยแพร่สื่อใหม่ อันประกอบด้วย หลักสูตรสิทธิผู้ใช้อินเทอร์เน็ต การร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ใช้ และแนะนำโปรแกรมป้องกันเว็บไซต์ไม่เหมาะสมระดับ Server โรงเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ได้

การอบรม มี 2 รุ่น

 • รุ่นแรก ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00-16.30 น.
 • และ รุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00-16.30 น.
 • ณ ศูนย์การเรียนรู้เอนกประสงค์ (Learning Auditorium) อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์
 • ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 • โรงเรียนของท่านจะได้รับสื่อใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ
 • ได้รับสิทธิในการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร Flash , E-book และ ICT House Keeper Proxy Server System Admin โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • สงวนลิขสิทธิ์สำหรับโรงเรียนที่มางานใน วันที่ 18 ตุลาคม 2552 หรือ 15 พฤศจิกายน 2552 เท่านั้น
 • กำหนดการอบรม
  “สิทธิผู้ใช้อินเทอร์เน็ต การร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ใช้
  และ โปรแกรมป้องกันเว็บไซต์ไม่เหมาะสมระดับ Server โรงเรียน”

 • รุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม  2552  เวลา 10.00 - 16.30 น.
 • หรือ รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 - 16.30 น.
 • ณ ห้องออดิทอเรียม อุทยานการเรียนรู้ TK park  ชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์

       10.00 - 10.30 น.    ลงทะเบียน
       10.30 - 11.00 น.    สถานการณ์อินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน
       11.00 - 12.00 น.    ภัยทางเทคนิค ภัยจากตัวผู้ใช้งานเอง วิธีป้องกันภัย
       12.00 - 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
       13.00 - 14.30 น.    ภัยจากผู้ไม่ประสงค์ดี ภัยทางการเงิน/ฉ้อโกง วิธีป้องกันภัย
       14.30 - 14.45 น.    == พักรับประทานอาหารว่าง ==
       14.45 - 16.30 น.    สิทธิของผู้บริโภคอินเทอร์เน็ต ความคุ้มครองตามกฎหมายและวิธีร้องเรียน
                                  Speed Test และ โปรแกรมป้องกันเว็บไซต์ไม่เหมาะสม
                                  ถาม - ตอบ
       16.30 น.               ปิดการสัมมนา ถ่ายภาพร่วมกันสื่อแจกฟรี สำหรับโรงเรียนที่มางาน

 • หลักสูตร สิทธิผู้ใช้อินเทอร์เน็ต การร้องเรียนและการคุ้มครองผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
 • หนังสือการ์ตูน หนูน้อยผจญภัยโลกไซเบอร์ (ฉบับพิมพ์ สค. 2552)
 • ชุดการสอนและจัดกิจกรรมอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์และปลอดภัย (ฉบับพิมพ์ ส.ค. 2552)
 • จดหมายข่าวไทยฮอตไลน์ แผ่นพับ โปสเตอร์ และสติ๊กเกอร์ สำหรับใช้ในโรงเรียน
 • เอกสารประกวด โครงการ รักไอที รักษ์โลก (IT Green Project)
 • โปรแกรม ICT House Keeper 2009 (เวอร์ชั่นติดตั้งใช้งานที่ PC และ Notebook)
 • คูปอง สำหรับเข้าอบรมหลักสูตร Flash, E-book, ICT House Keeper Proxy Server Sys Admin

หมายเหตุ   กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ สุจิตรา, และคุณยุพิน  เบอร์โทรศัพท์ 02-642-7031 ต่อ 12,16

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์