ใบงานม.6 (การเขียนโปรแกรม)

รูปภาพของ blmkrupaweena

ใบงาน

ใบงานที่1 

เรื่อง รู้จักภาษาคอมพิวเตอร์

คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. ภาษาคอมพิวเตอร์ (Computer Languages) คืออะไร ให้อธิบายอย่างละเอียด

2.  วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร  จงอธิบาย

3. ให้นักเรียนอธิบายว่า "ภาษาธรมชาติ"  คืออะไร แล้วเกี่ยวข้องอย่างไรกับภาษาคอมพิวเตอร์

 

ใบงานที่2

เรื่องการพัฒนาโปรแกรม

คำชี้แจง :ให้นักเรียนเขียนคำตอบให้ละเอียด

 

1. .ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมของโปรเจ็คนักเรียน

 

 ใบงานที่ 3

เรื่องการวิเคราะห์ปัญหา

 คำชี้แจง :ให้นักเรียนเขียนคำตอบให้ละเอียด

 

1. ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา ของโปรเจคของนักเรียน

 

 ใบงานที่ 4

เรื่องการลงรหัสโปรแกรม

คำชี้แจง :ให้นักเรียนเขียนคำตอบให้ละเอียด

 

1.  ให้นักเรียนเขียนผังงานแสดงการทำงานเว็บไซต์ที่นักเรียนทำ

2.  ให้นักเรียนเขียน context  daiagram เพื่อแสดงการไหลของข้อมูลของโปรเจคนักเรียน โดยให้เขียนในลักษณะภาพรวม  ไม่ต้องใส่ level

 

ใบงานที่ 5 

                                                                              เรื่อง ลิขสิทธิ์กับชีวิตประจำวัน 

 


คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1. ลิขสิทธิ์คืออะไร

2. ให้นักเรียนอธิบายคำว่า ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์  

3.การละเมิดลิขสิทธิ์สามารถทำได้กี่แบบ อะไรบ้าง อธิบายโดยละเอียด

4.การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์มีขั้นตอนอย่างไร ให้นักเรียนอธิบายโดยละเอียด

 

                                                                             ใบงานที่ 6 

                                                              เรื่อง ธุรกิจซอฟแวร์กับการแก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์

 

 คำชี้แจง : ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

 

 1. ธุรกิจซอฟแวร์คืออะไร

2. รูปแบบของการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟแวร์เป็นอย่างไร

3.ให้นักเรียนอธิบายการสังเกตซอฟแวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

 4. ให้นักเรียนอธิบายบทลงโทษของการละเมิดลิขสิทธิ์

 


Sealed นักเรียนทุกคนต้องส่งงานให้ตรงห้อง ถ้าใครส่งงานไม่ตรงกับห้องหรือส่งไว้นอกห้อง จะไม่ตรวจใบงานให้ Embarassed

ส่งงานม.6

Laughing  ห้อง1

Laughing  ห้อง2

Laughing  ห้อง3

Laughing  ห้อง4

Laughing  ห้อง5

Laughing  ห้อง6

Laughing  ห้อง7

รูปภาพของ blm18596

ส่งใบงานที่ 1

น.ส.ธัญญา มหาไพบูลย์ เลขที่ 38 ม.6/4

http://www.thaigoodview.com/node/82257#comment-77757

รูปภาพของ blm19139

ส่งใบงานที่ค่ะ

 น.ส สุนิสา อ่ำสะอาด เลขที่ 40 ม.6/4

 http://www.thaigoodview.com/node/82256#comments

 

รูปภาพของ blm19696

คุณครูค่ะส่งใบงานที่ 1 เรื่องรู้จักภาษาคอมพิวเตอร์ค่ะ

 

นางสาวศศิธร  ทิพยรส ม.6/4 เลขที่ 42 ค่ะ

 

http://www.thaigoodview.com/node/82308

อาจารค่ะ ส่ง ใบงาน ที่ 6 ค่ะ

น.ส. ศิริดา ชื่นตา ม.6/3 เลขที่ 38 

http://www.thaigoodview.com/node/63060

 นาย นครินทร์  รักษาบุญ  ม.6/6  เลขที่ 43

ส่งใบงานที่ 6

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์