ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมแร่

 

ที่มา : http://board.dmr.go.th/news_dmr/data/pic/2019.jpg


     แร่ คือ ธาตุหรือสารประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยกระบวนการทางธรณีวิทยาภายในโลกและที่ผิวโลก มีองค์ประกอบเป็นช่วง มีโครงสร้างและองค์ประกอบเฉพาะตัว ส่วนสินแร่ คือ กลุ่มของแร่ต่าง ๆ ที่มีปริมาณมากพอในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการหลอมเหลวหรือถลุง เพื่อให้ได้โลหะ แร่หลักชนิดต่าง ๆ จำแนกตามองค์ประกอบทางเคมี ได้ดังนี้

โลหะเดี่ยว : เงิน ทองคำ บิสมัท ทองแดง แพลทินัม แพลเลเดียม

คาร์บอเนต : CaCO3 ( แคลไซต์ หินปูน) MgCO3 (แมกนีไซต์) CaMg(CO3)2 (โดโลไมต์) PbCO3 (เซอรัสไซต์)

ZnCO3 (สมิทโซไนต์)

เฮไลด์ : CaF2 (ฟลูออไรต์) NaCl (เฮไลต์) KCl (ซิลไวต์) Na3AlF6 (ไครโอไลต์)

ออกไซด์ : Al2O3.2H2O (บอกไซต์) Al2O3 (คอรันดัม) Fe2O3 (ฮีมาไทต์) Fe3O4 (แมกนีไทต์) Cu2O (คิวไพรต์)

MnO2 (ไพโรลูไลต์) SnO2 (แคสซิเทอไรต์) ZnO (ซิงไคต์)

ฟอสเฟต : Ca3(PO4)2 (หินฟอสเฟต) Ca5(PO4)3OH (ไฮดรอกซีแอพาไทต์)

ซิลิเกต : Be3Al2(Si6O18) (เบริล) ZrSiO4 (เซอร์คอน) NaAlSiO3 (แอลไบต์)3MgO.4SiO2.H2O (ทัลก์)

ซัลไฟด์ : Ag2S (อาร์เจนไทต์) CdS (กรนอกไคต์) Cu2S (คาลโคไซต์) Fe2S (ไพไรต์) HgS (ซินนาบาร์) PbS (กาลีนา)

ZnS (สฟาสเลอไรต์)

ซัลเฟต : BaSO4 (แบไรต์) CaSO4 (แอนไฮไดรต์) PbSO4 (แองกลีไซต์) SrSO4 (เซเลสไทต์) MgSO4.7H2O (เอปโซไมต์)

 

     แร่ประกอบหิน หมายถึง แร่ที่เป็นส่วนประกอบของหิน เช่น หินแกรนิตประกอบด้วยแร่ควอตซ์ แร่เฟลด์สปาร์และแร่ไมกา หินปูนประกอบด้วยแร่แคลไซต์ซึ่งจะกระจายแทรกตัวอยู่ในเนื้อหินและแยกออกมาใช้ประโยชน์ได้ยาก จึงต้องนำหินเหล่านั้นมาใช้โดยตรง เช่น นำมาใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง นำหินแกรนิตหรือหินอ่อนในรูปของแผ่นหินมาใช้สำหรับปูพื้นหรือการก่อสร้าง

นอกจากนี้อาจจำแนกแร่ตามโยชน์ทางเศรษฐกิจได้ดังนี้

     แร่เศรษฐกิจ หมายถึง แร่ที่มีค่าทางเศรษฐกิจและมีปริมาณมากพอที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มได้ตามตาราง หรืออาจแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ แร่โลหะและแร่อโลหะ ตัวอย่างแร่เศรษฐกิจที่สำคัญของไทย เช่น หินปูน ยิปซัม สังกะสี เหล็ก ดีบุก ตะกั่ว หินอ่อน ทรายแก้ว เฟลด์มปาร์ ดินขาว ฟลูออไรต์ โพแทซและรัตนชาติ รวมทั้งแร่อโลหะที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง เช่น ถ่านหิน หินน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ โดยประเทศไทยผลิตแร่ได้มากกว่า 40 ชนิด ทั้งการผลิตเพื่อส่งออกและเพื่อรองรับอุตสาหกรรมภายในประเทศ

     ตัวอย่างกลุ่มแร่เศรษฐกิจ

     แร่โลหะพื้นฐาน : แร่ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี พลวง ดีบุก ทังสเตน

     แร่หนักและแร่หายาก : แร่เทนทาไลต์โคลัมไบต์ เซอร์คอน อิลเมไนต์ โมนาไซต์

     แร่โลหะมีค่า : ทองคำ ทองคำขาว เงิน

     แร่ในอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า : แร่เหล็ก แมงกานีส นิกเกิล โครไมต์ โมลิบไนต์

     แร่วัตถุดิบในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ : ยิปซัม หินปูน หินดินดาน ดินมาร์ลหรือดินสอพอง

     แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง : หินอ่อน หินแกรนิต หินทราย หินกาบหรือหินชนวน

     แร่รัตนชาติ : เพชร คอรันดัม มรกต บุษราคัม โกเมน

     แร่ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง : ถ่านหิน หินน้ำมัน น้ำมันดิบ แก๊สธรรมชาติ

 

    

 1234

สร้างโดย: 
ครูสมบัติ เอกเชี่ยวชาญ และนางสาวระพีพร เรืองสุรเชษฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 7 คน และ ผู้เยี่ยมชม 146 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29851
  • sss29949
  • sss29873
  • sss29984
  • sss29955