เกาหลีคุณภาพคับแก้ว โอกาสดี ๆ ไม่ควรพลาด

          ผู้ใหญ่ที่ติดตามภาพยนตร์ซีรี่ส์ทางโทรทัศน์ อิงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเกาหลี ย่อมคุ้นหูกันดีกับการแบ่งราชอาณาจักรออกเป็น 3 ก๊ก ได้แก่ อาณาจักรโคกูรยอ อาณาจักรแพ็กเจ และอาณาจักรชิลลา
          ส่วนเด็กวัยรุ่นจับจ้องคนในวงการบันเทิง ก็จะรู้จัก เรน นักร้องนักแสดงชาวเกาหลีมากความสามารถ เอาเป็นว่าพักเรื่องสนุก ๆ ไว้ตรงนี้ก่อน ลองศึกษาเรื่องราวความสำเร็จทางการศึกษาของเกาหลีใต้กันบ้าง
          สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea) หรือเกาหลีใต้ (South Korea) เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกที่มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี
          ชื่อประเทศในภาษาเกาหลีอ่านว่า “แดฮัน มินกุก” มักจะเรียกสั้น ๆ ว่า ฮันกุก หมายถึงคนเกาหลีหรือคนชาวฮั่น บางครั้งเรียกว่า “นัมฮัน” หมายถึง ชาวฮั่นทางใต้ ชาวเกาหลีเหนือเรียกเกาหลีใต้ว่า “นัมโชซอน” หมายถึง โชซอนใต้
          เกาหลีเป็นประเทศหนึ่งที่เปิดโอกาสให้มีการศึกษาต่อให้แก่บุคคลทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาอยู่ตลอดเวลา ขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดให้เรียนฟรีถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาเข้าเรียนต่อถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เกือบ 100%
          เกาหลีใต้ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีความทันสมัยตามทันโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา พร้อมที่จะรับฟังความรู้และข่าวสารใหม่  โดยที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของเกาหลีไว้ได้ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเท่ากัน
          สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งสามารถออกแบบ กำหนดหลักสูตรและตำราเรียนเอง โดยรัฐบาลจะดูแลในวงกว้างเฉพาะส่วนที่เป็นหลักสูตรแม่บทหรือหลักสูตรร่วม หลักสูตรและตำราเรียนจึงปรับเปลี่ยนได้เสมอ มีความยืดหยุ่นสูง และให้ตัวเลือกหลากหลาย
          การเน้นผู้เรียนเป็นหลักทำให้สามารถจัดการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับความพร้อมและระดับความรู้ความสามารถ จึงพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ไปในทิศทางที่เหมาะสม
          ตรงนี้เองที่ทำให้ระบบการศึกษาของเกาหลีใต้เป็นระบบเปิด มีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ เป็นการศึกษาตลอดชีวิตที่ชาวเกาหลีทุกคนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากการศึกษาได้ทุกเวลาและทุกสถานที่
          เมื่อจบมัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว สามารถเลือกเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เลือกเรียนสายอาชีพ หรือเลือกศึกษาต่อหลักสูตรระยะสั้นมากมายจากโรงเรียนพิเศษหรือวิทยาลัยทางวิทยุและไปรษณีย์
          คนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาหรือทำงานแล้วมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งเมื่อเรียนสำเร็จแล้วสามารถนำมาเทียบกับวุฒิการเรียนตามหลักสูตรสายปรกติได้ มีการจัดระบบการเรียนแบบสะสมหน่วยกิต ผู้เรียนสามารถเรียนสะสมหน่วยไปเรื่อย ๆ จนครบหลักสูตร แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จในแง่การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
          จุดเด่นอีกข้อหนึ่งคือ ความเสมอภาคและเสรีภาพในการเลือกเรียนต่อตามความสนใจและความถนัด สามารถถ่ายโอนหรือเปลี่ยนแปลงข้ามสาขาวิชาหรือข้ามโรงเรียนได้โดยสะดวก ไม่จำเป็นต้องแข่งขันสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอย่างเอาเป็นเอาตาย
          เกาหลีใต้เชื่อมั่นว่าการศึกษามีคุณค่า สามารถพัฒนาคน พัฒนาประเทศให้ก้าวไกล ระบบการศึกษาแบบเปิดและเสรีภาพทางการศึกษาจะเปิดโอกาสให้คนที่ก้าวเดินจากจุดเริ่มต้นไม่เท่ากัน สามารถบรรลุถึงเป้าหมายเดียวกันได้
          รัฐบาลเกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นจากสื่อต่าง ๆ ว่ามีข่าวการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ชาวเกาหลีใต้ออกมาสม่ำเสมอ โดยเฉพาะข่าวนักวิทยาศาสตร์เกาหลีใต้บุกเบิกและพัฒนากรรมวิธีการสร้างสเต็มเซลล์จากการโคลนนิ่งสัตว์ต่าง ๆ
          นอกจากนี้ยังมีกองทุนวิจัยเกาหลีส่งเสริมด้านการพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย มีการสร้างระบบเครือข่ายข้อมูลทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัย ห้องสมุด มหาวิทยาลัย ความร่วมมือแลกเปลี่ยนและทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
          เกาหลีใต้ยังส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์เกาหลีศึกษาในสถาบันต่างประเทศ เพื่อเป็นศูนย์การค้นคว้าวิจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจการเมือง สังคมวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมและวิชาการ
          ระบบการศึกษาของเกาหลีใต้นับว่าเป็นแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเกาหลี ใครมีโอกาสไปเรียนต่อที่เกาหลี เชื่อว่าน่าจะได้ประสบการณ์และแบบอย่างที่ดี สามารถพัฒนาตนเองไปบนพื้นฐานความสำเร็จในอนาคต
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104159 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)

          ข้อมูลจากนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 379 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์