Leiden University ที่สุดในเนเธอร์แลนด์

          สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเปิดสอนรูปแบบทางไกลมากขึ้นเนื่องจากความสะดวกรวดเร็ว การบริหารจัดการง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการสอนชั้นเรียนปรกติ หลักสูตรออนไลน์ชื่อดังจะอยู่ในสหรัฐ อังกฤษ และออสเตรเลียเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีตัวเลือกอีกมากมายหลายประเทศทั่วโลก
          เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจเป็นที่รู้จักและยอมรับกันมาก แต่คราวนี้จะแนะนำหลักสูตรด้านเทววิทยาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์
          นั่นคือ Leiden University มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1575 ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 17,000 คน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-เอก
          การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 9 คณะ ประกอบด้วย บริหาร การศึกษา โบราณคดี ศิลปะและการแสดง กฎหมาย แพทยศาสตร์ คณิตศาสตร์และธรรมชาติวิทยา ปรัชญา สังคมและพฤติกรรมศาสตร์ และเทววิทย
          Distance Learning Course-Theology
          หลักสูตรเทววิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคำสอนทางศาสนา เรื่องของพระเจ้า ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และโลกมนุษย์
          สอนแบบพาร์ตไทม์และเรียนทางไกล ผู้สมัครควรมีความสามารถทางภาษาอังกฤษดี รู้ภาษากรีกและฮิบบรู
          ระยะเวลา 1 ภาคเรียน สมัครภายในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เปิดเรียนเดือนกันยายน-ธันวาคม สมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม เปิดเรียนเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์-มิถุนายน
          หลักสูตรเทววิทยาสำคัญอย่างไร...
          สมัยโบราณ พระคัมภีร์ไบเบิลเป็นทั้งคำสอนในทางปฏิบัติและเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนมากมายทั่วโลก ซึ่งหยั่งรากลึกเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา คนจำนวนมากอุทิศตนศึกษาพระคัมภีร์ มีการศึกษาวิจัยและตีความเรื่องในไบเบิลที่สอดคล้องกับการค้นพบทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
          คณะศาสนศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นชื่อว่ามีความเชี่ยวชาญมากเรื่องการศึกษาพระคัมภีร์ไบเบิลและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
          ในที่นี้จะศึกษาในแง่ของวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้ทางทฤษฎี ทำให้เกิดความเข้าใจด้านคติความเชื่อที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ และผลกระทบต่อบุคคลและสังคม ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิชาโบราณคดีและมานุษยวิทยาด้วย
          ค่าเล่าเรียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี ประมาณ 395 ยูโร หรือ 19,000 บาท
          Master of Laws : Advanced Studies in Air and Space Law
          หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโทด้านกฎหมายอากาศและอวกาศ ระยะเวลาเรียน 1-2 ปี เปิดภาคเรียนเดือนกันยายน สอนแบบผสมการเรียนปรกติและเรียนทางไกล 
          เนื้อหาของกฎหมายในยุโรปและกฎหมายระหว่างประเทศ ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การบินระหว่างประเทศทั้งทางอากาศและอวกาศ ซึ่งประเทศส่วนใหญ่จะบัญญัติกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ
          ศึกษาเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศทางกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน เพื่อให้กฎหมายมีกฎเกณฑ์และระบบเดียวกัน เป็นที่ยอมรับของสังคมระหว่างประเทศ
          หลักสูตรเรียนทางไกลนี้ได้การรับรองวิทยฐานะระดับนานาชาติเมื่อปีที่แล้ว มีเพียงหลักสูตรเดียวในโลก
          Leiden University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัยและเป็นสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยในยุโรป คณะกฎหมายของมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนทันสมัยและมีคุณภาพทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม เป็นตัวเลือกแถวหน้าของผู้ที่สนใจสาขาวิชานี้ อาจารย์ผู้สอนจากหลายประเทศ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
          วิชาเรียนประกอบด้วย Public Air Law * Private Air Law * Principles and Practices of Legal Scholarship * Space Law and Policy * Air Transport Competition Law and Policy * EU Aerospace Law
          สอบถามข้อมูลที่
          Leiden University
          International Office
          Pieterskerkhof 6
          NL-2311 SR Leiden
          The Netherlands
          Tel.: +31 71 527 7287
          Fax: +31 71 527 7298
          E-mail:
study@io.leidenuniv.nl
          www.leiden.edu/
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104158 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644) 


          ข้อมูลจากนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 379 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 69 คน กำลังออนไลน์