ป.โท การจัดการความรู้

          เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยของข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน “หลักสูตรน่าเรียน” ฉบับนี้ จะพาไปรู้จักกับหลักสูตรใหม่ล่าสุดของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ หรือระบบข้อมูลขององค์กรต่าง ๆ ที่กำลังได้รับความสนใจและต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปวางระบบการจัดการความรู้ให้กับองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน         
          หลักสูตรที่ว่านี้คือ “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้” (Knowledge Management : KM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยเราได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าวจะมาเป็นผู้ให้รายละเอียดทั้งหมดกับ “การศึกษาวันนี้”
          ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่า “การจัดการความรู้” กันก่อนดีกว่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการอธิบายหรือขยายความต่อไป “การจัดการความรู้” หมายถึง การรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งประสบการณ์ที่ว่านี้จะเกิดขึ้นภายในองค์กร และแต่ละองค์กรจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกัน ซึ่งข้อมูลหรือความรู้ดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อบุคลากรภายในองค์กร แต่ต้องอาศัยการจัดการความรู้ที่ดี เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้หรือข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วตรงตามความต้องการ ที่ไหนเมื่อไรก็ได้
          ในปัจจุบันทุกองค์กรมีการจัดการความรู้สำหรับบุคลากรในหน่วยงานของตนมานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่หวังผลกำไรหรือไม่หวังผลกำไรก็ตาม ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่ของประเทศไทย จะใช้วิธีการจัดการความรู้ด้วยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ซึ่งปัญหาที่พบบ่อย ๆ คือ เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการจัดงานค่อนข้างสูง บางครั้งอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเท่าที่ควร เนื่องจากติดภารกิจหน้าที่ที่ทำอยู่ประจำวัน กรณีอย่างนี้เราถือว่าเป็นการจัดการความรู้ที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง
          และจากปัญหาดังกล่าวนี้เอง ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จึงได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทในสาขาวิชาการจัดการความรู้ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด การจัดการความรู้ด้วยวิธีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เป็นสิ่งที่ดี แต่อาจจะไม่คล่องตัวสำหรับพนักงานในองค์กรด้วยภารกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จึงทำให้การเข้าถึงความรู้นั้นเป็นไปได้ยาก แต่ถ้าองค์กรใดมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านไอทีและการวางระบบการจัดการความรู้โดยตรง จะทำให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่มีความจำเป็นสำหรับบุคลากรภายในองค์กร เมื่อพวกเขามีความพร้อมและต้องการใช้ข้อมูล ไม่ว่าอยู่ที่ไหนหรือเมื่อไรก็ตาม ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จะส่งผลให้การทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้การดำเนินงานของบริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ 
          จุดเด่นของหลักสูตรปริญญาโทการจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์แตกต่างจากสถาบันอื่นอยู่ตรงที่การเรียนการสอน บางสถาบันจะสอนให้นักศึกษารู้จักแค่ว่าการจัดการความรู้เขาทำกันอย่างไร แต่ที่ธุรกิจบัณฑิตย์เราจะสอน 2 ด้านควบคู่กันไป คือ จะสอนในเรื่องของไอทีที่จะนำไปใช้ในการวางระบบการจัดการความรู้ขององค์กร รวมทั้งการออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบของการจัดการความรู้ที่มีความเหมาะสมในแต่ละองค์กรอีกด้วย อาจเรียกได้ว่าเป็นสถาบันแรกของประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านการจัดการความรู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในขณะนี้
          ความก้าวหน้าในอาชีพการงานสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปจากหลักสูตรนี้ค่อนข้างกว้างมาก นอกจากจะทำหน้าที่ในการวางระบบการจัดการความรู้ให้กับองค์กรแล้ว พวกเขายังสามารถที่จะขยับขยายหน้าที่การงานให้เติบโตได้เช่นเดียวกับคนที่จบมาทางด้านไอทีโดยเฉพาะ แต่ที่พิเศษก็คือ นักศึกษาของเราสามารถวิเคราะห์ระบบขององค์กรได้ ดังนั้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปจากหลักสูตรนี้จะไปทำงานที่ไหนก็ได้ อาจจะไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบการจัดการความรู้ให้แก่องค์กรใดองค์กรหนึ่งก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบและจัดวางระบบได้ด้วยตนเองอีกด้วย
          ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โทร.0-2954-7300-29 ต่อ 386 หรือที่
www.it.dpu.ac.th รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551  
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104161 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)


         

ข้อมูลจากนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 379 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์