M.B.A. นานาชาติ หลักสูตร 1 ปีที่เยอรมนี

          มหาวิทยาลัยเอสลิงเง่น (Esslingen-University of Applied Science) ประเทศเยอรมนี เปิดโปรแกรมศึกษาปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตร 1 ปี M.B.A.-Master of Business Administration in International Industrial Management  
          จุดประสงค์
          เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าตลาดการค้าในปัจจุบันมีแนวโน้มระดับสากลเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ การจัดการและวางรูปแนวธุรกิจจำเป็นต้องอาศัยความรอบรู้ ความชำนาญ และวิทยาการแผนใหม่ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ผันเปลี่ยนพัฒนาขึ้นตามลำดับ เช่น กรรมวิธีทางด้านสื่อสารมวลชน หลักเศรษฐศาสตร์สากลนิยม 
          เยอรมนีเป็นศูนย์กลางตลาดการค้าธุรกิจอันดับหนึ่งของยุโรปและโลก เป็นที่รวมนักการบริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ จึงเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับสร้างนักบริหาร นักธุรกิจให้มีความรอบรู้ระดับอินเตอร์ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของตลาดโลกในอนาคต
          M.B.A. in International Industrial Management 
          เป็นหลักสูตร 1 ปี โดยทางมหาวิทยาลัยเอสลิงเง่นได้รับความร่วมมือจากองค์กรและบริษัทชั้นนำของประเทศ อาทิ  Daimler Chrysler, IBM, Roland Berger, Bosch, Festo, Putzmeister ในด้านวิทยากรซึ่งเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และโครงการฝึกงานระหว่างการศึกษา
          คอร์สการศึกษาแบ่งเป็น 6 ส่วน
          Module 1-Preparatory Program
          นักศึกษาต่างชาติ เรียนภาษาเยอรมัน และขนบประเพณีวัฒนธรรม วัฒนธรรมเยอรมัน ตลอดเวลา 1 ปี ควบคู่ไปกับวิชาอื่น ๆ โดยนักศึกษาควรมีพื้นฐานภาษาเยอรมันระดับต้น ผ่านการเรียนภาษาเยอรมันมาบ้างพอสมควร 
          Module 2-Foundations
          วิชาหลักพื้นฐานที่ต้องเรียน ได้แก่ Quality Management, Production and Operations Management, Information and Communication Technology, Accounting, Marketing, Corporate Finance, Business Economics, Quantitative Methods, Leadership &  Motivation, Programming Standard Software
          Module 3-Globalization
          วิชาแขนงสากล Project Management, International Finance, Global Marketing, International Commercial Transactions, International & Intercultural Management 
          Module 4-Inter-ship
          มหาวิทยาลัยร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ซึ่งทำธุรกิจระดับอินเตอร์ มีชื่อเสียงทั่วโลก จัดโปรแกรมฝึกหัดศึกษางานสามเดือนให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาสเข้าไปฝึกงานกับบริษัทเหล่านี้ ทางด้านการอุตสาหกรรม และงานบริการระดับโลก โดยนำภาคทฤษฎีไปปรับใช้ปฏิบัติงานกับของจริง เพื่อให้คุ้นเคยกับธุรกิจ ตลาดโลก และผูกความสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ สำหรับการติดต่อร่วมมือกันในอนาคต  
          นักศึกษาต้องเขียนวิทยานิพนธ์ โดยอาศัยพื้นฐานเนื้อหาสาระจาก  Module 4 นี้
          Module 5-Electives
          วิชาหลัก-เฉพาะ ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ หนึ่งวิชา ได้แก่ Financial Management, Information Technology หรือ Industrial Management ใช้เวลาเรียนสำหรับคอร์สพิเศษนี้ 6 สัปดาห์
          Module 6-Business Game
          ในเดือนตุลาคม นักศึกษาจะเข้าร่วมโปรแกรม  MARGA เป็นโครงการจัดวางรูปแบบธุรกิจตามแนวทางจากของจริง เพื่อฝึกนักศึกษาให้ได้เรียนรู้เหมือนเข้าไปปฏิบัติงานในบริษัท
          การให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา
          ตลอดระยะเวลาศึกษา ทางมหาวิทยาลัยมีหน่วยบริการ International Office และ Student Union อำนวยความสะดวกทุกด้านที่จำเป็น รวมถึงจัดหาที่พักให้ด้วย
          ค่าเรียน 
          ปัจจุบันสำหรับหลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมปีละประมาณ 1,000 ยูโร สองซีเมสเตอร์ 
          ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก และอาหาร ประกันสุขภาพ  ประมาณเดือนละ 35,000-40,000 บาท
          คุณสมบัติของผู้สมัครและการรับเข้าศึกษา
          -นักศึกษาจะต้องจบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
          -มีความคิดริเริ่มเป็นผู้นำ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ รับสิ่งแปลกใหม่
          -มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานสูง
          -สอบผ่าน General Management Admission Test (GMAT)
          -Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ได้คะแนนตั้งแต่ 550 ขึ้นไป
          -จดหมายแนะนำ รับรองความสามารถ 2 ฉบับ
          -ผ่านการทำงานมีประสบการณ์มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
          กำหนดการรับสมัคร
          ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี
          ผู้สนใจเชิญติดต่อได้โดยตรงกับ
          The Esslingen Graduate School
          Flandernstrasse  101
          D-73732 Esslingen
          Germany
         
www.graduate-school.de
          หมายเหตุ ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเอสลิงเง่น
          ภาษาเยอรมันไม่ยาก
          ถามไถ่กันแบบง่าย ๆ สไตล์เยอรมัน
          Was  machst du ?  (วาส-มัคสท์-ดู)  เธอทำอะไร
          Ich koche.  (อิคช์-โคค-เค)  ฉันทำอาหารอยู่
          Ich wasche. (อิคช์-วัช-เช)  ฉันซักผ้า
          Ich gehe spazieren. (อิคช์-เก-เฮ-ชปา-เซีย-เรน) ฉันไปเดินเล่น
          Ich lerne Deutsch. (อิคช์-เลร์-เน-ด๊อยช์)  ฉันเรียนภาษาเยอรมัน
 ประชาสัมพันธ์ สนใจเรียนภาษาเยอรมัน-ศึกษาระดับปริญญาที่เยอรมนี เชิญที่ศูนย์เยอรมัน
(German Education) โทร.0-2935-0155  หรือwww.GermanEducation.net
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104160 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)


          ข้อมูลจากนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 379 www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์