ฮีตที่ 4บุญเผวส

รูปภาพของ kp media
 
 
 

 

เดือนอ้าย: บุญเข้ากรรม

เดือนยี่ บุญคูณลาน

เดือนสาม-บุญข้าวจี่

เดือนสี่-บุญเผวส

เดือนห้า-บุญสงกรานต์

เดือนหก-บุญบั้งไฟ

เดือนเจ็ด-บุญชำฮะ

เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา

เดือนเก้า-ข้าวประดับดิน

เดือนสิบ-บุญข้าวสาก

เดือนสิบเอ็ด-ออกพรรษา 

เดือนสิบสอง-บุญกฐิน

 ครองสิบสี่

ผู้จัดทำ


ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก : www.phibun.com

 ฮีตที่ 4 บุญเดือนสี่ : บุญพระเวส       

          

มื่อถึงเดือน 4 ชนชาวอีสานจะนิยมทำบุญประเพณีเวสสันดรชาดกหรือพระเวสสันดร อันมีมูล