ฮีตที่ 4บุญเผวส

รูปภาพของ kp media
 
 
 

 

เดือนอ้าย: บุญเข้ากรรม

เดือนยี่ บุญคูณลาน

เดือนสาม-บุญข้าวจี่

เดือนสี่-บุญเผวส

เดือนห้า-บุญสงกรานต์

เดือนหก-บุญบั้งไฟ

เดือนเจ็ด-บุญชำฮะ

เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา

เดือนเก้า-ข้าวประดับดิน

เดือนสิบ-บุญข้าวสาก

เดือนสิบเอ็ด-ออกพรรษา 

เดือนสิบสอง-บุญกฐิน

 ครองสิบสี่

ผู้จัดทำ


ขอขอบคุณข้อมูลดี ๆ จาก : www.phibun.com

 ฮีตที่ 4 บุญเดือนสี่ : บุญพระเวส       

          

มื่อถึงเดือน 4 ชนชาวอีสานจะนิยมทำบุญประเพณีเวสสันดรชาดกหรือพระเวสสันดร อันมีมูลเหตุเนื่องมาจากมีการ เขียนไว้ ในหนังสือเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสนว่า พระผู้ที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตคือพระศรีอริยเมตไตย์ ดังนั้น ถ้าผู้ใดปรารถนา ที่จะได้พบกับพระศรีอริยเมตไตย์ หรือเข้าถึงศาสนาของพระพุทธองค์แล้ว จงอย่าฆ่าบิดามารดา สมณพราหม คณาจารย์ อย่ายุให้ พระสงฆ ์แตกสามัคคีกัน และให้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ ให้จบสิ้นภายใน วันหนึ่ง วันเดียว บุญนี้ยิ่งใหญ่มาก เพราะกระทำกันตั้งแต่ในวังหลวง จนถึงชาวบ้านและกระทำกันทั้งประเทศในหมู่คนไทย ที่นับถือศาสนาพุทธ ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า
บุญมหาชาติ

      

สำหรับการกระทำนั้น ทั้งวัดและชาวบ้านจะต้องประชุมกันวางขั้นตอนการปฏิบัติ กำหนดวันทำบุญแบ่งหนังสือ เวสสันดรชาดก 13 ผูก ออกเป็นกัณฑ์ๆ เพื่อนำไปนิมนต์พระสงฆ์วัดต่างๆ มาเทศน์ตามวันที่กำหนด โดยทำเป็นหนังสือสลาก หรือสลากนิมนต์ และเชิญชาวบ้านไปทำบุญด้วยกัน หนังสือนิมนต์นั้นนิยมเขียนเป็นอักษร ทำในใบลานหรือกระดาษ ตามแต่จะหาได้ นอกนั้นก็เอาผู้ที่ประสงค์จะบวชไปฝากวัดเพื่อเรียนขานนาค ที่เรียกว่า “ ประเคนนาค ” ก่อนวันรวมทั้งวัด และชาวบ้านจะร่วมกันทำความสะอาดวัด ทำพวงมาลัย ทำรูปนกรูปสัตว์ให้เหมือนป่าหิมพานต์ ทำเครื่องบูชาคาถาพัน ทำผ้าทุง( ธง) พวงมาลัย ตั้งหออุปคุต ปลูกผาม( ประรำ) ให้พระจากวัดต่างๆ และญาติโยมที่ติดตามพระมานั้นได้พัก วันรวมจะมีการ ไปรวมกันที่วัด ตั้งธงขึ้น 8 ทิศรอบศาลาการเปรียญ ประดับศาลาการเปรียญ กางผ้าพระเวส ตั้งเครื่องบูชาคาถาพัน ต้อนรับพระ อัญเชิญพระอุปคุตมาสถิตหอ ตั้งหม้อน้ำมนต์ ทำสระโบกขรณี บวชนาค แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ฟังเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน

ตอนกลางคืนนำขันหมากมาถวายพระตามประรำที่ไปนิมนต์มา และรวมกันทำวัดสวดมนต์ ฟังเทศน์เสียงไพเราะ มีการทำบุญพิเศษ ตอนเช้าประมาณตี 4 ทุกคนจะไปรวมกันแห่ข้าว 1,000 ก้อนที่วัดโดยพ่อใหญ่ทายกจะนำพาว่าคำบูชา ไปรอบศาลาการเปรียญ 3 รอบก่อนนำกลับไปบนศาลาการเปรียญแล้วพ่อใหญ่ทายกจำนำพารับศีล แล้วอาราธนาเทศน ์มหาชาติ ฟังเทศน์สังกาศ และมหาชาติต่อจนจบเมื่อฟังเทศน์มหาชาติจบลงแล้ว พ่อใหญ่ทายกจะนำกล่าว คำคารวะเพื่อขออโหสิกรรม ถ้าหากได้ทำอะไรผิด ในขณะที่ฟังเทศน์มหาชาติ เสร็จแล้ว พระสงฆ์จะให้พรและกล่าวคำอำลา เป็นอันจบบุญพระเวส