ไวยากรณ์จีน3 เรื่องคำเสริมอาการ

รูปภาพของ chen gui zhu

  2. คำเสริมอาการ
  
      คำกริยาของจีนไม่มีผันคำข้างหลังกริยา มักใช้คำเสริม 了  le   着 zhe   过  guo เพื่อแสดงความหมาย แต่ไม่ใช่ว่ากริยาทุกคำจะสามารถเสริมด้วย了และ着 ได้
     

      2.1 คำเสริมอาการ  了 มักใช้กับ 已经 เช่น
          

           他已经回了两次家    เขากลับบ้านมาแล้ว 2 ครั้ง
          

           我已经写了信了            ฉันเขียนจดหมายแล้ว
     

     2.2   คำเสริมอาการ  着 มักใช้ประกอบกับ 正…(呢)  在…(呢) เช่น
           

           他进来的时候,我们正说着话(呢)  ตอนที่เขาเข้ามา พวกเรากำลังคุยกันอยู่
           

           他在写着信(呢),我们不要打搅他   เขากำลังเขียนจดหมายอยู่ พวกเราอย่าไปรบกวนเขา

     2.3   คำเสริมอาการ  过 มักจะใช้กับ 曾经  เช่น
           

           她曾经到过那里                       เธอเคยไปที่นั่นแล้ว
     

           我们曾经商量过这件事      พวกเราเคยปรึกษาเรื่องนี้กีนแล้ว

การใช้คำเสริมในรูปปฏิเสธเป็นดังนี้
     

      大门开了   →  大门没开            จะใช้ว่า  大门没开了 ไม่ได้
      大门开着   →  大门没开着         ต้องคง着ไว้
      大门开过   →  大门没开过         ต้องคง过ไว้

 

สร้างโดย: 
น.ส.กันตินันท์ เถกิงมหาโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์