ไวยากรณ์จีน7 คำเสริมน้ำเสียง 3

รูปภาพของ chen gui zhu

4.5 了 มี 3 ความหมาย
      4.5.1了 ใช้วางไว้ที่ท้ายประโยคบรรยายแสดงภาพของปรากฏการณ์ใหม่ เช่น
             

             天黑了。 ท้องฟ้ามืดแล้ว
             花开了。  ดอกไม่บานแล้ว

     4.5.2了 ใช้วางไว้ท้ายประโยคบรรยายแสดงการเปลี่ยนแปลงของความเข้าใจ ข้อคิดเห็น เช่น
              

             我明白你的意思了。 ฉันเข้าใจความหมายของคุณแล้ว

     4.5.3了 ใช้วางไว้ท้ายประโยคแสดงการเร่งรัด จูงใจ เช่น
            

            走了走了,不能在等了。 เดินไปได้แล้ว ไม่สามารถรอได้แล้ว
            好了,不要在说了。        พอแล้ว ไม่ต้องพูดอีกแล้ว
            吃饭了,别写了。           กินข้าวได้แล้ว อย่าเขียนอีกเลย
    

สร้างโดย: 
น.ส.กันตินันท์ เถกิงมหาโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์