ไวยากรณ์จีน9 เรื่องการใช้ประโยค把 2

รูปภาพของ chen gui zhu

5. คำกริยา เช่น 在  到  成  给  เมื่อทำหน้าที่เสริมกริยาของ动词谓语 จะใช้ใน ประโยค把 หรือ      (把子句)  เช่น
                 

                 我把这些句子翻译成汉语了。 ฉันนำประโยคเหล่านี้มาแปลเป็นภาษาจีน


6. ข้างหน้า把 อาจเพิ่ม状语 เช่น 
                 

                 你快把雨衣穿上。         คุณรีบเอาเสื้อฝนมาใส่เร็ว
                 他也把这件事忘了。  คุณก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วใช่มั้ย

7.   รูปปฏิเสธของประโยค 把 ทำได้โดยเติม 没(有) ไปข้างหน้า 把 เช่น

            他没把回心信回来。  เขาไม่ได้เอาจดหมายส่งกลับมา

ข้อควรระวังในการใช้ประโยค把
1. คำกริยาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคน หรือ สิ่งของ ไม่สามารถทำกริยากริยา เช่น
1.1  คำกริยาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  เช่น  是,有,在,象,性,等,于
1.2  คำกริยาประเภทแสดงการรับรู้  เช่น  知道,认识,觉得,同意,听,听见,懂
1.3  คำกริยาที่แสดงความรู้สึกนึกคิด  เช่น  怕,喜欢,愿意,希望
1.4  คำกริยาที่แสดงการเริ่มต้นและอวสาน  เช่น  开始,继续,出发,完
1.5  คำกริยาที่แสดงการโน้มนำ  เช่น  进,出,上,下,起,回,来,去
1.6  คำที่แสดงอริยาบธ  เช่น  坐,站,立,躺,蹲,睡

สร้างโดย: 
น.ส.กันตินันท์ เถกิงมหาโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์