ไวยากรณ์จีน10เรื่องการใช้ประโยค把 3

รูปภาพของ chen gui zhu

2. กรรมของ 把 จะต้องชัดเจน ข้างหน้ากรรมจะมีบทขยายนามโดยมีสิ่งของ หรือ บุคคล เช่น
                

                 他把盘子里的那条鱼吃了。สิ่งที่กิน คือ 盘子里的那条鱼。

3. หลังกริยาในประโยค 把 ต้องมีส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่
      ใช้กริยาพยางค์เดียวคำเดียวไม่ได้ เช่น
                 

                 我们把录音机打开。จะใช้ว่า  我们把录音机打 ไม่ได้
                 他把那杯茶喝了。จะใช้ว่า  他把那杯茶喝  ไม่ได้

ใช้可能补语 หลังบทกริยาในประโยค把ไม่ได้  คือจะใช้ว่า我把作业做得完。ไม่ได้  
           

做得完 →  ประโยคนี้ คือ 可能补语(การใช้得) ในประโยค 把 ต้องใช้ 能,可以  เช่น   我能把作业做得完。
          ถ้าในประโยคจะแสดงการไม่อนุญาตให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อบุคคล หรือ สิ่งหนึ่ง ในประโยค 把  อาจใช้ “不"แสดงการปฏิเสธ เช่น
                   

                  我不想把这件事告诉他。 ฉันไม่อยากนำเรื่องนี้ไปบอกเขา
                  他不愿意把时间浪费掉。   เขาไม่ยอมที่จะปล่อยเวลาให้สิ้นเปลืองไปมากกว่านี้

สร้างโดย: 
น.ส.กันตินันท์ เถกิงมหาโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์