ไวยากรณ์จีน17แบบฝึกหัดทบทวนความรู้เรื่องคำเสริม ตอนที่ 2

รูปภาพของ chen gui zhu

แบบทดสอบนี้เป็นบทความซึ่งจะต้องเติมคำเสริมต่างๆลงไปในช่องว่างให้เหมาะสม

       沙发上面的墙上挂着几    1     字画,田芳指着这些字画给我们介绍说:”这是徐悲鸿画的画儿,那是若写的字。

“田芳问我:”你知道徐悲鸿和郭沫若是谁吗?“我说我不知道。我对中国了解    2    太少了。 田芳告诉我,徐悲鸿是中国

有名的画家,郭沫若是中国有名的历史学家。 田芳说:”这些书和字画都是我爷爷留给我们的。“ 参观   3    书房,田芳说:

“我们到客厅坐一会儿吧,你们不是想学学包饺子?今天中午我爸爸妈妈请你们吃饺子。” 我们走进客厅的时候,田芳的爸爸

妈妈正准备包饺子呢。她爸爸说:“你们坐者聊天吧,我们两个包就行了。” 田芳说:“我们一起来吧,麦克和玛丽还想学学

呢。” 我们洗了手    4     开始包饺子。 来中国以后我吃过一两次饺子,但没有包过饺子,这是第一    5     。不会包,包了

半天才包    6     一个。田芳说我包的饺子像小老鼠,说得大家都笑了。 我们大家一边一边聊天,很热闹。我很喜欢这种欢乐

的家庭气氛。 饺子端出来了,今天的饺子真好吃,我吃了二十多个。 吃完饺子,我们又坐了一会儿,就对两位老师说:

“我们该走了,谢谢你们,我们过得很愉快。”两位老师一直送我们走出大门,对我们说:“欢迎你们常来玩儿。”

 

สร้างโดย: 
น.ส.กันตินันท์ เถกิงมหาโชค

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์