การใช้ PowerPoint 2007 เพื่อสร้างงานนำเสนอ

 

 

 

สื่อการเรียนรู้นี้จัดทำโดย

น.ส. กัญจน์วรรณ    เที่ยวแสวง

 

ครูที่ปรึกษา

คุณครู ชวนพิศ        เที่ยวแสวง

 

* คลิ๊กที่รูปเพื่อเข้าสู่สื่อการเรียนรู้ *

 

 

 

 

สร้างโดย: 
น.ส.กัญจน์วรรณ เที่ยวแสวง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ