พลังงานไฟฟ้าน่ารู้

                          

พลังงานนิวเคลียร์

เป็นพลังงานที่เกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียส พลังงานนิวเคลียร์ที่ได้จะมีค่ามากมายมหาศาลปฎิกิริยาฟิสชั่น ( Fission )
เป็นปฎิกิริยานิวเคลียร์ ที่ใช้อนุภาคนิวตรอน ยิงไปที่นิวเคลียสของธาตุใดๆ ทำให้นิวเคลียสของธาตุใดๆ แตกตัวเป็นนิวเคลียสของธาตุใหม่ 2 นิวเคลียส และนิวตรอน อิสระ เช่น ยิงนิวตรอนไปที่ นิวเคลียสของธาตุ
ยูเรเนียม นิวเคลียสจะแตกตัวได้
นิวเคลียสของธาตุใหม่ คือ แบเรียม และ คริปตรอน และนิวตรอนอิสระ โดยนิวตรอนอิสระจะชนนิวเคลียสของธาตุเริ่มต้นและเกิดปฏิกิริยาฟิสชั่นต่อไป เป็นลูกโซ่
ปฏิกิริยาฟิวชั่น ( Fusion )
เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากธาตุที่มีไอโซโทปต่างกัน (ธาตุชนิดเดียวกันที่มีโปรตรอนจำนวนต่างกัน) รวมตัวกันเป็นธาตุใหม่ เช่น ธาตุไฮโดรเจนที่มีนิวตรอน 2 ตัว รวมตัวกัน ธาตุไฮโดรเจนที่มีนิวตรอน 3 ตัว จะเกิด
ธาตุใหม่คือธาตุฮีเลียม และนิวตรอนอิสระ และพลังงานความร้อนซึ่งก็คือพลังงานนิวเคลียร์นั้นเอง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ พลังงานความร้อนที่ปล่อยจากดวงอาทิตย์ เป็นพลังงานนิวเคลียร์ที่ได้จากปฏิกิริยาฟิสชั่นประโยชน์ของพลังงานนิว เคลียร์ มีอยู่ 2 ทาง คือ
ประโยชน์ที่ได้จากการทำลาย เช่น การขุดคลอง การระเบิดหิน และการทหาร เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้จากปฏิกิริยาฟิวชั่นโดยตรง
 

คลื่นเสียง มนษย์ได้ยินเสียงมาตั้งแต่เกิด   เสียงช่วยในการพัฒนาการสื่อสารเป็นภาษาพูดของมนุษย์  เสียงจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวทำให้มนุษย์เข้าใจสภาพแวดล้อมของตนดีขึ้น  
            ความรู้เรื่องเสียงยังทำให้มนุษย์สามารถสร้างเครื่องวัดระยะทางแบบต่าง ๆ ได้       ในด้านการศึกษาลักษณะการออกแบบอาคาร เช่นห้องประชุม ทั้งสถาปนิกและวิศวกรต้องคำนวณล่วงหน้าว่าต้องการให้มีเสียงก้องในอาคารมากน้อยเพียงใด  และใช้วัสดุเก็บเสียง เช่น พรม ม่าน แผ่นกระดาษเก็บเสียง ฯลฯ เพื่อช่วยให้เวลาที่เกิดเสียงก้องพอเหมาะพอดี ก่อนที่เสียงก้องจะจางหายไป
            ด้านการแพทย์ก็ได้มีการนำเสียงมาใช้ในการตรวจอวัยวะภายในของคนเพื่อวินิจฉัยสาเหตุของความผิดปกติ  เช่น    ตรวจการทำงานของลิ้นหัวใจ  มดลูก ครรภ์  เนื้องอก ตับ ม้ามและสมอง เพราะเสียงสามารถสะท้อนที่บริเวณรอยต่อระหว่างชั้นของเนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้
             ในการออกแบเพื่อลดระดับความเข้มของเสียงของเครื่องยนต์  เครื่องจักรในโรงงาน เสียงจากยานพาหนะบนทางด่วน     ก็อาศัยความรู้เรื่องการดูดกลืนเสียง
             นอกจากนั้นมนุษย์ยังนำความรู้ด้านเสียงมาสร้างและพัฒนาเครื่องดนตรีด้วย  จึงทำให้มีเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ    นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ อีกมากมาย รวมทั้งเครื่องดนตรีที่สร้างจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์
              จะเห็นว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเสียงนั้นมีมากมาย ถ้าเราสามารถทำความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ของเสียง    จะช่วยให้เรามีความรู้พอที่จะนำไปใช้พัฒนาหรือสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์

พลังงานไฟฟ้าน่ารู้           

                   ไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุด    หลอดไฟให้แสงสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น โทรทัศน์  วิทยุ  เครื่องคอมพิวเตอร์  ตู้เย็น  และเครื่องซักผ้า  ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า  ปัจจุบันเรามีรถไฟฟ้าเป็นยานพาหนะชนิดใหม่ล่าสุด   

ไฟฟ้ามี 2 ชนิด ได้แก่

1.  ไฟฟ้าสถิต           มนุษย์เริ่มสังเกตเห็นอำนาจของไฟฟ้าตั้งแต่  2,000  ปีมาแล้ว  นักปราชญ์ชาวกรีก  ชื่อ  เทลีส  ได้นำแท่งอำพันซึ่งเป็นยางไม้สนถูกับผ้าไหม  แล้วนำแท่งอำพันไปแตะกับเศษฟาง  เขาขยะว่าเศษฟางเล็กๆ  เหล่านั้นจะเกาะติดกับแท่งอำพัน  พลังงานที่สามารถดูดวัตถุเหล่านี้ได้คือ  ไฟฟ้านั่น-เอง  ชาวกรีกเรียกอำพันว่า  อิเล็กตรอน   ภายหลังจึงตั้งชื่อไฟฟ้าในภาษาอังกฤษว่า  อิเล็กตริกซิตี้              

ไฟฟ้าชนิดนี้  เรียกว่า  ไฟฟ้าสถิต  ซึ่งเกิดจากการนำวัตถุ 2 ชนิด  มาขัดถูหรือเสียดสีกัน  วัตถุแต่ละชนิดจะมีประจุไฟฟ้าบวก (+) และประจุไฟฟ้าลบ (-)อยู่ในตัวเท่าๆกัน  เรียกว่า  เป็นกลาง  เมื่อเกิดเสียดสีขึ้นประจุไฟฟ้าลบ (-) ที่เบากว่าประจุไฟฟ้าบวก (+) ก็จะเคลื่อนที่ระหว่างวัตถุทั้งสอง  ทำให้แสดงอำนาจไฟ-ฟ้าขึ้นประจุไฟฟ้าในวัตถุทั้งสอบก็จะไม่เป็นกลางอีกต่อไป  วัตถุชนิดหนึ่งแสดงประจุไฟฟ้าบวก  และอีกชนิดหนึ่งแสดงประจุไฟฟ้าลบ พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดแรงดูดหรือแรงผลัก  ถ้านำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันมาใกล้กันจะเกิดแรงผลักแต่ถ้ามีประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะเกิดแรงดูดซึ่งกันและกัน

เบนจามิน  แฟรงคลิน  นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน  ได้พิสูจน์ว่าฟ้าแลบฟ้าร้อง  เป็นไฟฟ้าสถิตอย่างหนึ่งในปี พ.ศ. 2295  เขาได้ทดลองปล่อยว่าวขึ้นท่ามกลางพายุในฟ้าคะนอง  เขาพบว่าไฟฟ้าไหลลงมาตามสายป่านที่เปียกฝน ก่อให้เกิดประกายไฟที่ลูกกุญแจโลหะที่แขวนไว้ใกล้ปลายสายป่าน  การทดลองนี้มีอันตรายมากอาจถึงแก่ชีวิตโชคดีที่แฟรงคลินรอดชีวิตมาได้  ผู้ทดลองแบบเดียวกันในปีต่อมาถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต  การทดลองของแฟรงคลินก่อให้เกิดการประดิษฐ์สายล่อฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่าในเวลาต่อมา

             แม้ว่าไฟฟ้าสถิตจากฟ้าผ่าจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตก็ตามแต่เราได้ใช้ประโยชน์หลายอย่างจากไฟฟ้าสถิต  เช่น  ทำให้เกิดภาพบนจอโทรทัศน์  ทำให้เกิดภาพในเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเอกซเรย์  เป็นต้น

 

 

2.  ไฟฟ้ากระแส 

           ไฟฟ้าที่เราใช้กันทั่วไป  เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เรียกว่า  ไฟฟ้ากระแส    แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสมีหลายวิธี  ได้แก่  

1. ไฟฟ้าจากปฏิกิริยา       ถ้าเราจุ่มแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีลงในกรดกำมะถันเจือจางโดยวางให้ห่างกัน  ต่อหลอดไฟระหว่างแผ่นโลหะทั้งสอง  หลอดไฟจะติดสว่าง  เซลล์ไฟฟ้านี้เรียกว่า  เซลล์เปียก  หรือเซลล์ไฟฟ้าของโวลตา  ซึ่งเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างแผ่นโลหะกับกรดกำมะถัน  จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรจากแผ่นทองแดงไปยังแผ่นสังกะสี เรียกว่า  เซลล์แห้ง

               ไฟฟ้าที่ได้จากปฏิกิริยาเคมี  มีทิศทางการไหลแน่นอนจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ  เช่น  ไฟฟ้าจากถ่านไฟฉาย  แบตเตอรี่รถยนต์  เรียกการไหลนี้ว่า  ไฟฟ้ากระแสตรง

 

 

2.  ไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ไฟฟ้าที่เราใช้ตามอาคารบ้านเรือนเป็นไฟฟ้าที่เกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า  ไดนาโม  หรือเจเนอเรเตอร์  ซึ่งภายในประกอบด้วยขดลวดทองแดงเคลื่อนที่ตัดเส้นแรงแม่เหล็กหรืออาจเคลื่อนที่แม่เหล็กตัดขวดลวดทองแดงที่อยู่กับที่  ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดไหลกลับไปกลับมาระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ  เรียกว่า  ไฟฟ้ากระแส-สลับ 

         3. ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  เราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ที่เรียกว่า  โซล่าเซลล์  หรือ  เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้  นอกจากนี้มนุษย์ยังพยายามนำพลังงานจากธรรมชาติอื่นๆ  มาผลิตกระแสไฟฟ้า  เช่น  พลังงานลม  พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ  พลังงานจากคลื่นในทะเล  เป็นต้น

 

 

 

 

 

วงจรไฟฟ้า

       วงจรไฟฟ้าจะประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า  ลวดตัวนำ  และเครื่องใช้ไฟฟ้า การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม      เป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วลบเรียงกันไปตามลำดับเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเดินทางเดียว  ทำให้หลอดไฟสว่างกว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน ซึ่งเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วบวก  ขั้วลบกับขั้วลบ  ทางเดินไฟฟ้าจะแยกออกเป็น  2  ทางทำให้หลอดไฟสว่างน้อยกว่าแบบอนุกรม  แต่ถ่านไฟฉายจะใช้ได้นานกว่า 

ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า

                   วัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เรียกว่า  ตัวนำไฟฟ้า  ตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุด  คือ  เงิน  รองลงมาคือ  ทองแดง  โลหะต่างๆ  เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี  ส่วนวัตถุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเรียกว่า  ฉนวนไฟฟ้า  เช่น  ยาง  พลาสติก  กระดาษ  และไม้  ส่วนที่หุ้มสายไฟฟ้าไว้เป็นยางหรือพลาสติก  เพื่อสะดวกในการใช้และป้องกันอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

 

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรรู้จัก

           การเดินทางของไฟฟ้าภายในบ้านเรือนนั้นต้องไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด  ดังนี้

1.   มิเตอร์ไฟฟ้า  เป็นเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน 

2.  แผงไฟ  เป็นศูนย์รวมของสายไฟในบ้านและฟิวส์

3.  สะพานไฟ  หรือ  สวิตช์ตัดตอน  ( Cut  Out )  เมื่อกระแสไฟฟ้าในบ้านมากเกินไป  เครื่องจะตัดไฟโดยอัตโนมัติ

4.    ฟิวส์  เป็นลวดหรือแผ่นโลหะ  ที่เป็นตัวนำไฟฟ้าแต่มีจุดหลอมเหลวต่ำ    ถ้ากระแสไฟฟ้าเกินกำหนดหรือไฟฟ้า     ลัดวงจร  ฟิวส์จะขาดทำให้วงจรเปิด  ซึ่งเป็นการป้องกันอุบัติเหตุเพลิงไหม้

5.    ปลั๊กไฟฟ้า  เป็นส่วนเชื่อมจากสายไฟสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ  ประกอบด้วย  เต้าเสียบหรือปลั๊กตัวผู้และเต้ารับหรือปลั๊กตัวเมีย

6.   สวิตช์  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปิดเปิดวงจรไฟฟ้า

7.   หลอดไฟ  เป็นอุปกรณ์ให้ความสว่าง

 

 

 

 

 

 

หน่วยและสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า           โวลต์  ( v )  หมายถึง  แรงเคลื่อนหรือแรงดันไฟฟ้า  ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในบ้านเราจะเขียนว่า  220  v            

แอมแปร์  ( A )  หมายถึง  ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลไปตามสายไฟในเวลา  1  วินาที         

วัตต์  ( w )  หมายถึง  กำลังไฟฟ้า            ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดมีกำลังวัตต์มาก  แสดงว่ากินไฟมาก  เราสามารถสังเกตจำนวนวัตต์และโวลต์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ที่เครื่องทุกเครื่อง                     

DC  หมายถึง  ไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉาย

AC  หมายถึง  ไฟฟ้ากระแสสลับที่ได้จากไฟที่ใช้ตามบ้านเรือน 

ประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้า

           พลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานรูปอื่นได้  อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านเรามากมายล้วนแต่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 

1.    เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้แสงสว่าง 

2.    เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อน 

3.  เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์หมุน 

4.  เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้ความเย็น 

5.    เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทวงจรอิเล็กทรอนิกส์                            

ปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้ามีมากขึ้น  ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมี่มีจำกัดและไม่สามารถทดแทนได้  ลดลงอย่างรวดเร็ว  อาจก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือมลพิษในอากาศอีกด้วย         ส่วนไฟฟ้าที่ได้จากพลังน้ำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  มักจะเกิดปัญหาเนื่องจากการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำทำให้ต้องเสียพื้นที่ป่าไม้บางส่วนซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ       * วิธีที่ดีที่สุดคือการประหยัดไฟฟ้าและใช้เท่าที่จำเป็น นอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย* 

เอกสารอ้างอิง:   

http://variety.teenee.com/science/1833.html

http://www.cmw.ac.th/elibrary/fileselibrary/Science/oraphin001/index.html

 http://school.obec.go.th/moung/faifa.htmhttp://www.maceducation.com/e-knowledge/2342203100/17.files/image001.jpghttp://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-6895/r2point%20charge.jpghttp://thapring.com/Pingpong_web/Elec_Chem/clip_image004.jpghttp://www.performax.co.th/images/stock/surge_sum.jpg

 

รูปภาพของ msw6992

เนื้อหาของ ม. รัยค่ะ  สนุกมากเลย

ลองดูงเรื่องนี้ดูบ้างนะคร้า ไปเม้นหั้ยด้วย  เพื่อการปรับปรุงคร้า

http://www.thaigoodview.com/node/57983

เนื้อหาดี

 มีสาระ

สีสันสวยงาม

น่าอ่านมาก

^^ 

ฝากเม้นบล็อกด้วยนะคะ

 http://www.thaigoodview.com/node/41014

รูปภาพของ virat

ครูวิรัช แม้ไม่อาจเทียบ 1 ใน ล้าน ลูกขอตั้งปณิธาน สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป ไม่มีวันท้อ

 

ตกลงว่า มันเรื่องอะไรกันแน่ มันไม่เป็นหมวดหมู่เลย

รูปภาพของ knw32062

สุดยอดมากรยครับ

รูปภาพของ 32291knw

พลังงานไฟฟ้านี่มีประโยชน์จริงๆๆๆ  ฝากหน่อยhttp://www.thaigoodview.com/node/41251 น่าสนใจมาก

รูปภาพของ knw_32290

โว๊ว ว ว วว เนื้อหาดีมาก ก

เยี่ยมค่ะๆ ๆๆ *

 

 

:: Virunpat Thokondee :: PATLOM* [3/5]

http://www.thaigoodview.com/node/41627

I'm Angle I Love ♥Super Junior Shinee Wonder Girls 2PM


อืมแวะมาอ่านหาความรุ่จ้า

55

รูปภาพของ knw32084

*ช่วยไป Comment บล๊อก ด้วยนะค่ะ ^^ http://www.thaigoodview.com/node/43909

 

อาจานคือมาตรวจเร๊ว แถ้ว่ะ ๆ


เนื้อหาดี

น่าสนใจดีมาก

ฝากเม้น

 http://www.thaigoodview.com/node/43168

ด้วยนะคะ

รูปภาพของ knw32086

เนื้อหาดีม๊ากค่ะ ,

ได้ความรู้เยอะแยะ ,,

http://www.thaigoodview.com/node/43138

 

ฝากเม้นหน่อยนะค่ะ (:

ฉันได้เพิ่มเนื้อหาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์  และคลื่นเสียงเข้าไป

เชิญเข้ามาติชมกันด้วยนะคะ

 

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ virat

ตรวจให้แล้วครับ

เนื้อหาดีค่ะ

รูปภาพของ 32291knw

พลังงานไฟฟ้านี่ น่าตื่นเต้นดีเนอะ ย้ำ*เม้นต์คืนให้เราด้วยนะนุ๊ก 3/5

รูปภาพของ knw32296

บล็อกสวยนะค่ะ

เนื้อหาเยี่ยมค่ะ

เพื่อนใครหว่า?? >>เพื่อนเค้า 55

Ratsamimat ^^ (3/5)

http://www.thaigoodview.com/node/41627

I'm Angle I Love ♥Super Junior Shinee Wonder Girls 2PM

รูปเยอะแยะเลย หุห

เนื้อหาดีค่ะ

นู๋เอ๊ะ  3/5

รูปภาพของ knw32301

สีแจ่มม๊ากกก มากนะข๊ะ

 

>>>>>> http://www.thaigoodview.com/node/41652

รูปภาพของ knw_32290

เนื้อหาน่าสนใจสุดขั๊ว ว ว

;]]

http://www.thaigoodview.com/node/41235

ฝากคับ บ ฝาก ก*

:: Virunpat Thokondee :: PATLOM* [3/5]

รูปภาพของ knw32062

เนื้อหาเข้าใจง่ายดีครับ

ฝานด้วยนะครับ

http://www.thaigoodview.com/node/41332

โอ้ววว มาซะละเอียดเลย  ได้ประโยชน์มากค่ะ

ฝากด้วยค่ะของป่านทอ

http://www.thaigoodview.com/node/41086  เม้นให้หน่อยน้าา

รูปภาพของ knw32089

เนื้อหาดีค่ะ *

 

 

 

รูปภาพของ knw32075

เนื้อหาสุดยอด  แน่น มากคับ

เม้นคืนด้วยน้า  ^^

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 126 คน กำลังออนไลน์