พลังงานไฟฟ้าน่ารู้

                          

พลังงานนิวเคลียร์

เป็นพลังงานที่เกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียส พลังงานนิวเคลียร์ที่ได้จะมีค่ามากมายมหาศาลปฎิกิริยาฟิสชั่น ( Fission )
เป็นปฎิกิริยานิวเคลียร์ ที่ใช้อนุภาคนิวตรอน ยิงไปที่นิวเคลียสของธาตุใดๆ ทำให้นิวเคลียสของธาตุใดๆ แตกตัวเป็นนิวเคลียสของธาตุใหม่ 2 นิวเคลียส และนิวตรอน อิสระ เช่น ยิงนิวตรอนไปที่ นิวเคลียสของธาตุ
ยูเรเนียม นิวเคลียสจะแตกตัวได้
นิวเคลียสของธาตุใหม่ คือ แบเรียม และ คริปตรอน และนิวตรอนอิสระ โดยนิวตรอนอิสระจะชนนิวเคลียสของธาตุเริ่มต้นและเกิดปฏิกิริยาฟิสชั่นต่อไป เป็นลูกโซ่
ปฏิกิริยาฟิวชั่น ( Fusion )
เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากธาตุที่มีไอโซโทปต่างกัน (ธาตุชนิดเดียวกันที่มีโปรตรอนจำนวนต่างกัน) รวมตัวกันเป็นธาตุใหม่ เช่น ธาตุไฮโดรเจนที่มีนิวตรอน 2 ตัว รวมตัวกัน ธาตุไฮโดรเจนที่มีนิวตรอน 3 ตัว จะเกิด
ธาตุใหม่คือธาตุฮีเลียม และนิวตรอนอิสระ และพลังงานความร้อนซึ่งก็คือพลังงานนิวเคลียร์นั้นเอง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ พลังงานความร้อนที่ปล่อยจากดวงอาทิตย์ เป็นพลังงานนิวเคลียร์ที่ได้จากปฏิกิริยาฟิสชั่นประโยชน์ของพลังงานนิว เคลียร์ มีอยู่ 2 ทาง คือ
ประโยชน์ที่ได้จากการทำลาย เช่น การขุดคลอง การระเบิดหิน และการทหาร เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้จากปฏิกิริยาฟิวชั่นโดยตรง
 

คลื่นเสียง มนษย์ได้ยินเสียงมาตั้งแต่เกิด   เสียงช่วยในการพัฒนาการสื่อสารเป็นภาษาพูดของมนุษย์  เสียงจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวทำให้มนุษย์เข้าใจสภาพแวดล้อมของตนดีขึ้น  
            ความรู้เรื่องเสียงยังทำให้มนุษย์สามารถสร้างเครื่องวัดระยะทางแบบต่าง ๆ ได้       ในด้านการศึกษาลักษณะการออกแบบอาคาร เช่นห้องประชุม ทั้งสถาปนิกและวิศวกรต้องคำนวณล่วงหน้าว่าต้องการให้มีเสียงก้องในอาคารมากน้อยเพียงใด  และใช้วัสดุเก็บเสียง เช่น พรม ม่าน แผ่นกระดาษเก็บเสียง ฯลฯ เพื่อช่วยให้เวลาที่เกิดเสียงก้องพอเหมาะพอดี ก่อนที่เสียงก้องจะจางหายไป
            ด้านการแพทย์ก็ได้มีการนำเสียงมาใช้ในการตรวจอวัยวะภายในของคนเพื่อวินิจฉัยสาเหตุของความผิดปกติ  เช่น    ตรวจการทำงานของลิ้นหัวใจ  มดลูก ครรภ์  เนื้องอก ตับ ม้ามและสมอง เพราะเสียงสามารถสะท้อนที่บริเวณรอยต่อระหว่างชั้นของเนื้อเยื่อต่าง ๆ ได้
             ในการออกแบเพื่อลดระดับความเข้มของเสียงของเครื่องยนต์  เครื่องจักรในโรงงาน เสียงจากยานพาหนะบนทางด่วน     ก็อาศัยความรู้เรื่องการดูดกลืนเสียง
             นอกจากนั้นมนุษย์ยังนำความรู้ด้านเสียงมาสร้างและพัฒนาเครื่องดนตรีด้วย  จึงทำให้มีเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ    นอกจากนี้ยังมีเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ อีกมากมาย รวมทั้งเครื่องดนตรีที่สร้างจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์
              จะเห็นว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเสียงนั้นมีมากมาย ถ้าเราสามารถทำความเข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ของเสียง    จะช่วยให้เรามีความรู้พอที่จะนำไปใช้พัฒนาหรือสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นประโยชน์

พลังงานไฟฟ้าน่ารู้           

                   ไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุด    หลอดไฟให้แสงสว่าง เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น โทรทัศน์  วิทยุ  เครื่องคอมพิวเตอร์  ตู้เย็น  และเครื่องซักผ้า  ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า  ปัจจุบันเรามีรถไฟฟ้าเป็นยานพาหนะชนิดใหม่ล่าสุด   

ไฟฟ้ามี 2 ชนิด ได้แก่

1.  ไฟฟ้าสถิต           มนุษย์เริ่มสังเกตเห็นอำนาจของไฟฟ้าตั้งแต่  2,000  ปีมาแล้ว  นักปราชญ์ชาวกรีก  ชื่อ  เทลีส  ได้นำแท่งอำพันซึ่งเป็นยางไม้สนถูกับผ้าไหม  แล้วนำแท่งอำพันไปแตะกับเศษฟาง  เขาขยะว่าเศษฟางเล็กๆ  เหล่านั้นจะเกาะติดกับแท่งอำพัน  พลังงานที่สามารถดูดวัตถุเหล่านี้ได้คือ  ไฟฟ้านั่น-เอง  ชาวกรีกเรียกอำพันว่า  อิเล็กตรอน   ภายหลังจึงตั้งชื่อไฟฟ้าในภาษาอังกฤษว่า  อิเล็กตริกซิตี้              

ไฟฟ้าชนิดนี้  เรียกว่า  ไฟฟ้าสถิต  ซึ่งเกิดจากการนำวัตถุ 2 ชนิด  มาขัดถูหรือเสียดสีกัน  วัตถุแต่ละชนิดจะมีประจุไฟฟ้าบวก (+) และประจุไฟฟ้าลบ (-)อยู่ในตัวเท่าๆกัน  เรียกว่า  เป็นกลาง  เมื่อเกิดเสียดสีขึ้นประจุไฟฟ้าลบ (-) ที่เบากว่าประจุไฟฟ้าบวก (+) ก็จะเคลื่อนที่ระหว่างวัตถุทั้งสอง  ทำให้แสดงอำนาจไฟ-ฟ้าขึ้นประจุไฟฟ้าในวัตถุทั้งสอบก็จะไม่เป็นกลางอีกต่อไป  วัตถุชนิดหนึ่งแสดงประจุไฟฟ้าบวก  และอีกชนิดหนึ่งแสดงประจุไฟฟ้าลบ พลังงานไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจะทำให้เกิดแรงดูดหรือแรงผลัก  ถ้านำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกันมาใกล้กันจะเกิดแรงผลักแต่ถ้ามีประจุไฟฟ้าต่างชนิดกันจะเกิดแรงดูดซึ่งกันและกัน

เบนจามิน  แฟรงคลิน  นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน  ได้พิสูจน์ว่าฟ้าแลบฟ้าร้อง  เป็นไฟฟ้าสถิตอย่างหนึ่งในปี พ.ศ. 2295  เขาได้ทดลองปล่อยว่าวขึ้นท่ามกลางพายุในฟ้าคะนอง  เขาพบว่าไฟฟ้าไหลลงมาตามสายป่านที่เปียกฝน ก่อให้เกิดประกายไฟที่ลูกกุญแจโลหะที่แขวนไว้ใกล้ปลายสายป่าน  การทดลองนี้มีอันตรายมากอาจถึงแก่ชีวิตโชคดีที่แฟรงคลินรอดชีวิตมาได้  ผู้ทดลองแบบเดียวกันในปีต่อมาถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต  การทดลองของแฟรงคลินก่อให้เกิดการประดิษฐ์สายล่อฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่าในเวลาต่อมา

             แม้ว่าไฟฟ้าสถิตจากฟ้าผ่าจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตก็ตามแต่เราได้ใช้ประโยชน์หลายอย่างจากไฟฟ้าสถิต  เช่น  ทำให้เกิดภาพบนจอโทรทัศน์  ทำให้เกิดภาพในเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องเอกซเรย์  เป็นต้น

 

 

2.  ไฟฟ้ากระแส 

           ไฟฟ้าที่เราใช้กันทั่วไป  เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำไฟฟ้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เรียกว่า  ไฟฟ้ากระแส    แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสมีหลายวิธี  ได้แก่  

1. ไฟฟ้าจากปฏิกิริยา       ถ้าเราจุ่มแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีลงในกรดกำมะถันเจือจางโดยวางให้ห่างกัน  ต่อหลอดไฟระหว่างแผ่นโลหะทั้งสอง  หลอดไฟจะติดสว่าง  เซลล์ไฟฟ้านี้เรียกว่า  เซลล์เปียก  หรือเซลล์ไฟฟ้าของโวลตา  ซึ่งเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างแผ่นโลหะกับกรดกำมะถัน  จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรจากแผ่นทองแดงไปยังแผ่นสังกะสี เรียกว่า  เซลล์แห้ง

               ไฟฟ้าที่ได้จากปฏิกิริยาเคมี  มีทิศทางการไหลแน่นอนจากขั้วบวกไปยังขั้วลบ  เช่น  ไฟฟ้าจากถ่านไฟฉาย  แบตเตอรี่รถยนต์  เรียกการไหลนี้ว่า  ไฟฟ้ากระแสตรง

 

 

2.  ไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ไฟฟ้าที่เราใช้ตามอาคารบ้านเรือนเป็นไฟฟ้าที่เกิดจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า  ไดนาโม  หรือเจเนอเรเตอร์  ซึ่งภายในประกอบด้วยขดลวดทองแดงเคลื่อนที่ตัดเส้นแรงแม่เหล็กหรืออาจเคลื่อนที่แม่เหล็กตัดขวดลวดทองแดงที่อยู่กับที่  ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าในขดลวดไหลกลับไปกลับมาระหว่างขั้วบวกและขั้วลบ  เรียกว่า  ไฟฟ้ากระแส-สลับ 

         3. ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  เราสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ที่เรียกว่า  โซล่าเซลล์  หรือ  เซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้  นอกจากนี้มนุษย์ยังพยายามนำพลังงานจากธรรมชาติอื่นๆ  มาผลิตกระแสไฟฟ้า  เช่น  พลังงานลม  พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ  พลังงานจากคลื่นในทะเล  เป็นต้น

 

 

 

 

 

วงจรไฟฟ้า

       วงจรไฟฟ้าจะประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า  ลวดตัวนำ  และเครื่องใช้ไฟฟ้า การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม      เป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วลบเรียงกันไปตามลำดับเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเดินทางเดียว  ทำให้หลอดไฟสว่างกว่าการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบขนาน ซึ่งเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าขั้วบวกกับขั้วบวก  ขั้วลบกับขั้วลบ  ทางเดินไฟฟ้าจะแยกออกเป็น  2  ทางทำให้หลอดไฟสว่างน้อยกว่าแบบอนุกรม  แต่ถ่านไฟฉายจะใช้ได้นานกว่า 

ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า

                   วัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เรียกว่า  ตัวนำไฟฟ้า  ตัวนำไฟฟ้าที่ดีที่สุด  คือ  เงิน  รองลงมาคือ  ทองแดง  โลหะต่างๆ  เป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี  ส่วนวัตถุที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเรียกว่า  ฉนวนไฟฟ้า  เช่น  ยาง  พลาสติก  กระดาษ  และไม้  ส่วนที่หุ้มสายไฟฟ้าไว้เป็นยางหรือพลาสติก  เพื่อสะดวกในการใช้และป้องกันอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด

 

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ควรรู้จัก

           การเดินทางของไฟฟ้าภายในบ้านเรือนนั้นต้องไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด  ดังนี้

1.   มิเตอร์ไฟฟ้า  เป็นเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในบ้าน 

2.  แผงไฟ  เป็นศูนย์รวมของสายไฟในบ้านและฟิวส์

3.  สะพานไฟ  หรือ  สวิตช์ตัดตอน  ( Cut  Out )  เมื่อกระแสไฟฟ้าในบ้านมากเกินไป  เครื่องจะตัดไฟโดยอัตโนมัติ

4.    ฟิวส์  เป็นลวดหรือแผ่นโลหะ  ที่เป็นตัวนำไฟฟ้าแต่มีจุดหลอมเหลวต่ำ    ถ้ากระแสไฟฟ้าเกินกำหนดหรือไฟฟ้า     ลัดวงจร  ฟิวส์จะขาดทำให้วงจรเปิด  ซึ่งเป็นการป้องกันอุบัติเหตุเพลิงไหม้

5.    ปลั๊กไฟฟ้า  เป็นส่วนเชื่อมจากสายไฟสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ  ประกอบด้วย  เต้าเสียบหรือปลั๊กตัวผู้และเต้ารับหรือปลั๊กตัวเมีย

6.   สวิตช์  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปิดเปิดวงจรไฟฟ้า

7.   หลอดไฟ  เป็นอุปกรณ์ให้ความสว่าง

 

 

 

 

 

 

หน่วยและสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า           โวลต์  ( v )  หมายถึง  แรงเคลื่อนหรือแรงดันไฟฟ้า  ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ในบ้านเราจะเขียนว่า  220  v            

แอมแปร์  ( A )  หมายถึง  ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลไปตามสายไฟในเวลา  1  วินาที         

วัตต์  ( w )  หมายถึง  กำลังไฟฟ้า            ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดมีกำลังวัตต์มาก  แสดงว่ากินไฟมาก  เราสามารถสังเกตจำนวนวัตต์และโวลต์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ที่เครื่องทุกเครื่อง                     

DC  หมายถึง  ไฟฟ้ากระแสตรงที่ได้จากแบตเตอรี่หรือถ่านไฟฉาย

AC  หมายถึง  ไฟฟ้ากระแสสลับที่ได้จากไฟที่ใช้ตามบ้านเรือน 

ประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้า

           พลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานรูปอื่นได้  อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านเรามากมายล้วนแต่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 

1.    เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้แสงสว่าง 

2.    เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อน 

3.  เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์หมุน 

4.  เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้ความเย็น 

5.    เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทวงจรอิเล็กทรอนิกส์                            

ปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้ามีมากขึ้น  ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมี่มีจำกัดและไม่สามารถทดแทนได้  ลดลงอย่างรวดเร็ว  อาจก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกหรือมลพิษในอากาศอีกด้วย         ส่วนไฟฟ้าที่ได้จากพลังน้ำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  มักจะเกิดปัญหาเนื่องจากการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำทำให้ต้องเสียพื้นที่ป่าไม้บางส่วนซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ       * วิธีที่ดีที่สุดคือการประหยัดไฟฟ้าและใช้เท่าที่จำเป็น นอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย* 

เอกสารอ้างอิง:   

http://variety.teenee.com/science/1833.html

http://www.cmw.ac.th/elibrary/fileselibrary/Science/oraphin001/index.html

 http://school.obec.go.th/moung/faifa.htmhttp://www.maceducation.com/e-knowledge/2342203100/17.files/image001.jpghttp://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-6895/r2point%20charge.jpghttp://thapring.com/Pingpong_web/Elec_Chem/clip_image004.jpghttp://www.performax.co.th/images/stock/surge_sum.jpg

 

รูปภาพของ msw6992

เนื้อหาของ ม. รัยค่ะ  สนุกมากเลย

ลองดูงเรื่องนี้ดูบ้างนะคร้า ไปเม้นหั้ยด้วย  เพื่อการปรับปรุงคร้า

http://www.thaigoodview.com/node/57983

เนื้อหาดี

 มีสาระ

สีสันสวยงาม

น่าอ่านมาก

^^ 

ฝากเม้นบล็อกด้วยนะคะ

 http://www.thaigoodview.com/node/41014

รูปภาพของ virat

ครูวิรัช แม้ไม่อาจเทียบ 1 ใน ล้าน ลูกขอตั้งปณิธาน สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป ไม่มีวันท้อ

 

ตกลงว่า มันเรื่องอะไรกันแน่ มันไม่เป็นหมวดหมู่เลย

รูปภาพของ knw32062

สุดยอดมากรยครับ

รูปภาพของ 32291knw

พลังงานไฟฟ้านี่มีประโยชน์จริงๆๆๆ  ฝากหน่อยhttp://www.thaigoodview.com/node/41251 น่าสนใจมาก

รูปภาพของ knw_32290

โว๊ว ว ว วว เนื้อหาดีมาก ก

เยี่ยมค่ะๆ ๆๆ *

 

 

:: Virunpat Thokondee :: PATLOM* [3/5]

http://www.thaigoodview.com/node/41627

I'm Angle I Love ♥Super Junior Shinee Wonder Girls 2PM


อืมแวะมาอ่านหาความรุ่จ้า

55

รูปภาพของ knw32084

*ช่วยไป Comment บล๊อก ด้วยนะค่ะ ^^ http://www.thaigoodview.com/node/43909

 

อาจานคือมาตรวจเร๊ว แถ้ว่ะ ๆ


เนื้อหาดี

น่าสนใจดีมาก

ฝากเม้น

 http://www.thaigoodview.com/node/43168

ด้วยนะคะ

รูปภาพของ knw32086

เนื้อหาดีม๊ากค่ะ ,

ได้ความรู้เยอะแยะ ,,

http://www.thaigoodview.com/node/43138

 

ฝากเม้นหน่อยนะค่ะ (:

ฉันได้เพิ่มเนื้อหาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์  และคลื่นเสียงเข้าไป

เชิญเข้ามาติชมกันด้วยนะคะ

 

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ virat

ตรวจให้แล้วครับ

เนื้อหาดีค่ะ

รูปภาพของ 32291knw

พลังงานไฟฟ้านี่ น่าตื่นเต้นดีเนอะ ย้ำ*เม้นต์คืนให้เราด้วยนะนุ๊ก 3/5

รูปภาพของ knw32296

บล็อกสวยนะค่ะ

เนื้อหาเยี่ยมค่ะ

เพื่อนใครหว่า?? >>เพื่อนเค้า 55

Ratsamimat ^^ (3/5)

http://www.thaigoodview.com/node/41627

I'm Angle I Love ♥Super Junior Shinee Wonder Girls 2PM

รูปเยอะแยะเลย หุห

เนื้อหาดีค่ะ

นู๋เอ๊ะ  3/5

รูปภาพของ knw32301

สีแจ่มม๊ากกก มากนะข๊ะ

 

>>>>>> http://www.thaigoodview.com/node/41652

รูปภาพของ knw_32290

เนื้อหาน่าสนใจสุดขั๊ว ว ว

;]]

http://www.thaigoodview.com/node/41235

ฝากคับ บ ฝาก ก*

:: Virunpat Thokondee :: PATLOM* [3/5]

รูปภาพของ knw32062

เนื้อหาเข้าใจง่ายดีครับ

ฝานด้วยนะครับ

http://www.thaigoodview.com/node/41332

โอ้ววว มาซะละเอียดเลย  ได้ประโยชน์มากค่ะ

ฝากด้วยค่ะของป่านทอ

http://www.thaigoodview.com/node/41086  เม้นให้หน่อยน้าา

รูปภาพของ knw32089

เนื้อหาดีค่ะ *

 

 

 

รูปภาพของ knw32075

เนื้อหาสุดยอด  แน่น มากคับ

เม้นคืนด้วยน้า  ^^

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 321 คน กำลังออนไลน์