พุทธประวัติ ตอน พระพุทธเจ้าปรินิพพาน

พระพุทธเจ้าปรินิพพาน 


            พระพุทธเจ้า  ทรงเลือกเมืองกุสินารา เป็นสถานที่ที่จะปรินิพพาน น่าจะมาสาเหตุที่เมืองกุสินาราเป็นเมืองเล็ก มีกำลังทหารน้อย อยู่ติดชายแดน          จะได้ไม่เกิดสงครามแย่งชิงพระสารีริกธาตุ  เมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา  ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6   ซึ่งเป็นที่มาของวันวิสาขบูชา  ณ  สวนสาลวโนทยาน เมืองกุสินารา ใต้ต้นสาละ เหลือไว้แต่พระธรรมวินัย เป็นคุณประโยชน์ของชาวโลก ก่อนปรินิพพาน พระพุทธเจ้า ให้ปัจฉิมโอวาทว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราเตือนท่านทั้งหลายว่า สังขารทั้งปวงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา  ท่านทั้งหลายจงยังกิจของตน และของคนอื่น  ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด”  จากนั้นมิได้ตรัสอะไร ทรงเข้าสู่ฌานสมาบัติ    และปรินิพพานในที่สุดภายหลังการปรินิพพาน พระสงฆ์ได้ตั้งศพไว้ 7 วัน   แล้วนำไปถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ     มกุฏพันธนเจดีย์ ด้านทิศตะวันออกของเมืองกุสินารา ในวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นที่มาของวันอัฎฐมีบูชาในเวลาต่อมา   เมื่อกษัตริย์และคณะราชทูตแคว้นต่าง ๆ   ได้กรีฑาทัพไปขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ  มัลกษัตริย์จะไม่ยอมโดยอ้างว่า พระพุทธเจ้ามาปรินิพพานที่เมืองของตน  แต่โฑณพราหมณ์  ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของกษัตริย์ทั้งหลาย   ได้เจรจาไกล่เกลี่ยว่า  พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญขันติธรรม และตำหนิการก่อสงคราม แล้วชวนให้สามัคคีร่วมใจกันแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น 8 ส่วน นำไปประดิษฐานยังบ้านเมืองของตน เพื่อสักการบูชาต่อไป

 
 
 
 

 สุภัททะปริพพาชกเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและเป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้เป็นองค์สุดท้าย

 โทณพราหมณ์จัดการณ์ไกล่เกลี่ยแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ

 

 

 Image hosted by Photobucket.com ภาพเคลื่อนไหวImage hosted by Photobucket.com

กลับหน่วยที่ 5 

สร้างโดย: 
ครูจรัญ รัตนศุภสิริ และ เด็กหญิงธัญญารัตน์ สมยอม

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์