ประวัติของอะตอมไงล่ะครับท่าน

รูปภาพของ knw32269

  คำว่า อะตอม มาจากภาษากรีก หมานถึง สิ่งที่ไม่สามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีก จากการศึกษาพบว่าอะตอมมีขนาดเล็กมาก   แผ่นทองคำเปลวหนึ่งแผ่นข