รัฐไทยในดินแดนไทย

แคว้นโยนกเชียงแสน มีเรื่องราวปรากฏในตำนาน เช่น ตำนานสิงหนวัติ ตำนานเชียงแสน เป็นต้น เรื่องราวโดยสรุปคือ สิงหนวัติเป็นผู้สร้างเมืองนาคพันธุสิงหนวัติขึ้นในบริเวณใกล้น้ำกกและแม่น้ำโขง  แล้วปราบพวกกล๋อมซึ่งเป็นคนพื้นเมืองไว้ในอำนาจ ต่อมาเมืองนี้เปลี่ยนเป็นโยนกนครราชธานีศรีช้างแสน ภายหลังเรียกว่า เชียงแสน ตำนานเชียงแสน เล่าถึงการสิ้นสุดแคว้นโยนกเชียงแสนว่า เกิดแผ่นดินไหวถล่มเมืองโยนกนครกลายเป็นหนองน้ำ

 

  

แคว้นหิรัญนครเงินยางประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 – พุทธศตวรรษที่ 19 ปู่เจ้าลาวจก หรือปู่เจ้าลาวจง เป็นผู้ตั้งเมืองหิรัญนคร หรือเมืองเงินยางในบริเวณลุ่มแม่น้ำกก และตั้งราชวงศ์ ลวจังกราชขึ้น ราชวงศ์นี้ปกครองบ้านเมืองจาถึงสมัยขอพญามังราย ได้รวบรวมดินแดนแถบนี้ตั้งอาณาจักรล้านนาขึ้น แคว้นหิรัญนครเงินยางจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาไป

แคว้นพะเยาพ.ศ.1640 พ.ศ. 1881 ตำนานเมืองพะเยา กล่าวว่า ขุนจอมธรรมซึ่งเป็นเชื้อสายขงปู่ลาวจงเป็นผู้สร้างเมืองพะเยาขึ้นที่เชิงดอยด้วนใกล้แม่น้ำอิง กษัตริย์องค์ที่11 ได้แก่ พญางำเมือง เป็นสหายของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัย และพญามังรายแห่งล้านนาแคว้นพะเยาดำรงอยู่ประมาณ 240ปี ก็ตกอยู่ในอำนาจล้านนาใน พ.ศ.1881

อาณาจักรล้านนา เมื่อพญามังรายแห่งแคว้นหิรัญนครยาง ได้ขยายอิทธิพลครอบคลุมเมืองต่างๆ แล้วสร้างเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือเชียงใหม่ขึ้น เป็นราชธานีแห่งใหม่ การสร้างราชธานีแห่งนี้ได้ทรงเชิญพระสหายคือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพญางำเมืองมาปรึกษาหารือด้วย ราชวงศ์ของพญามังราย เรียกว่าราชวงศ์มังราย กษัตริย์ราชวงศ์นี้ปกครองล้านนามานถึงพ.ศ.2101 ล้านาก็ตกเป็นประเทศราชของพม่า และมีบางช่วงเวลาตกอยู่ใต้อำนาจของอยุธยา จนถึงพ.ศ.2317จึงมาขึ้นกับกรุงธนบุรี และในที่สุดถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรไทยรัชสมัยพญามังรายทรงออกกฎหมายมังรายศาสตร์สำหรับเป็นหลักในการปกครองและทรงประดิษฐ์อักษร เรียกว่า อักษรธรรม ขึ้นใช้ 

 

  อาณาจักรสุโขทัยสุโขทัยเป็นเมืองที่มีกษัตริย์ปกครองมาก่อน ดังที่จารึกหลักที่ 2 ระบุว่าพ่อขุนนาวนำถมเป็นเจ้าเมืองสุโขทัยศรีสัชนาลัย เมื่อสวรรคตแล้วขอมสบาดโขลญลำพงเข้ามามีอำนาจ พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด โอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถม ร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาว นำกำลังคนไทยขับไล่ขอมสบาดโขลญลำพงออกไป พ่อขุนผาเมืองอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองราชย์ ทรงพระนามว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงตั้งแต่รัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 สุโขทัยเริ่มถูกรุกรานจากอาณาจักรอยุธยา ในที่สุดสุโขทัยก็ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักอยุธยา

 

      

แคว้นสุพรรณภูมิเป็นแคว้นขาดใหญ่ เอกสารจีนเรียกว่า เจนลีฟู ศูนย์กลางอยู่ที่เมืองสุพรรณภูมิ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสุพรรณบุรี มีอำนาจครอบคลุมเมองในลุ่มแม่น้ำที่จีน ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี และลุ่มแม่น้ำน้อย เคยขึ้นกับสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหง ปรากฏชื่อในจารึกหลักที่ 1พ.ศ.1893 พระอู่ทองรวมแคว้นนี้เข้ากับแคว้นละโว้ ตั้งอาณาจักรอยุธยาขึ้น


อาณาจักรอยุธยา
อยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เกิดจากการรวมแคว้นสุพรรณภูมิกับแค้วนละโว้เข้าด้วยกัน เอกสารจีเรียกว่า เสียนหลอหู ปฐมกษัตริย์ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 สร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี กรุงศรีอยุธยาอยู่ในทำเลที่เหมาะ คือ มีน้ำ 3 สายไหลผ่าน และอยู่ไม่ไกลทะเลมากนัก มีผลต่อการเพาะปลูกและการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ อาณาจักรอยุธยาจึงเจริญก้าวหน้าเป็นรัฐยิ่งใหญ่รัฐหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


อาณาจักรธนบุรี
เมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในพ.ศ.2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรวบรวมผู้คนขับไล่พม่าออกไปได้ภายในเวลา 7 เดือน และย้ายราชธานีมาอยู่ที่กรุงธนบุรี ต่อจากนั้นได้รวบรวมหัวเมืองต่างๆ ในสมัยอยุธยาให้อยู่ในราชอาณาจักอย่างเป็นปึกแผ่น โดยมีทหารเอกคู่พระทัย คือ นายสุดจินดา  หุ้มแพร และนายทองด้วง พี่ชายของนายสุดจินดา และได้แผ่ขยายราชอาณาจักรออกไปกว้างขวางกรุงธนบุรีเป็นราชธานีอยู่เพียง 15 ปี

จัดทำโดย   นายนฤทธิ์ การะภักดี   ชั้นม.4/2  เลขที่ 34  

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์