เด็กในหลอดแก้ว IVF&EN

รูปภาพของ msw6963

เด็กหลอดแก้ว IVF&EN 

          ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า การรักษาภาวะมีบุตรยากที่ให้ผลสำเร็จสูงสุด คือ การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ร่วมกับการใส่ตัวอ่อนกลับ ในระยะ blastocyst ( 5 วันหลังการปฏิสนธิ)
การทำ IVF แบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. ให้ยาฮอร์โมนกระตุ้นรังไข่
     เพื่อให้รังไข่ผลิตไข่หลาย ๆ ใบโดยให้ตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนทุกวัน เป็นเวลา 10-14 วันโดยแพทย์จะนัดตรวจขนาดและจำนวนของไข่ด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ร่วมกับวัดระดับฮอร์โมนในเลือด เป็นระยะ ๆ ระหว่างการฉีดยากระตุ้น

2. การเก็บไข่
     เมื่อไข่มีขนาดตามที่ต้องการ แพทย์จะให้ฮอร์โมนเพื่อให้ไข่สุกและเจริญสมบูรณ์เต็มที่ หลังจากนั้นอีก 36 ชั่วโมง แพทย์จะนัดเจาะดูดไข่ออกในห้องผ่าตัดโดยการใช้เข็มเจาะผ่านทางช่องคลอดซึ่งจะไม่มีแผลผ่าตัดใด ๆ

3. สามีเก็บเชื้ออสุจิ
     เมื่อเก็บไข่ได้แล้ว สามีต้องเก็บเชื้ออสุจิเพื่อใช้ผสมกับไข่ในห้องปฏิบัติการในวันเดียวกัน

4. การเลี้ยงตัวอ่อน
     ห้องปฏิบัติการจะตรวจหาจำนวนไข่ที่สามารถถูกผสมโดยเชื้ออสุจิในวันต่อมา พร้อมกับเลี้ยงตัวอ่อนที่ผสมแล้ว จนถึงระยะ Blastocyst (ใช้เวลา 5 วัน) จึงใส่ตัวอ่อนกลับ ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจะตรวจสภาพตัวอ่อนเพื่อดูการเจริญเติบโตเป็นระยะ ๆ

5. การใส่ตัวอ่อนกลับ
     แพทย์จะนัดใส่ตัวอ่อนกลับเข้าโพรงมดลูก (ทางช่องคลอด) ภายใน 3-5 วัน หลังจากเก็บไข่ขึ้นกับคุณภาพของตัวอ่อน ถ้าตัวอ่อนดีมากจะใส่กลับในวันที่ 5 ซึ่งเป็นระยะ Blastocyst ซึ่งจะมีโอกาสตั้งครรภ์สูง

6. ให้ฮอร์โมน Progesterone
     เพื่อเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกให้มีสภาพเหมาะสมแก่การฝังตัวของตัวอ่อนและป้องกันการแท้งบุตร แพทย์จะให้ฮอร์โมนทุกวันตั้งแต่เจาะเก็บไข่ จนกระทั่งถึงวันตรวจการตั้งครรภ์ ถ้าการตั้งครรภ์เป็นบวก อาจให้ต่อจนกระทั่งตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ เพื่อป้องกันการแท้งบุตร

7. การตรวจตั้งครรภ์
     หลังจากใส่ตัวอ่อนกลับ 2 สัปดาห์ แพทย์จะตรวจการตั้งครรภ์ โดยการเจาะเลือด

8. ติดตามคุณภาพการตั้งครรภ์
     หลังจากตั้งครรภ์ แพทย์จะนัดตรวจครรภ์ในอีก 2-3 สัปดาห์ เพื่อดูความสมบูรณ์ของการตั้งครรภ์ โดยใช้เครื่องอุลตร้าซาวด์พร้อมกับตรวจหาความผิดปกติของการตั้งครรภ์ เช่น ภาวะครรภ์แฝด หรือ ภาวะตั้งครรภ์นอกมดลูก

เมื่อไรควรทำ IVF และ Blastocyst culture

มีการอุดตันท่อนำไข่ทั้ง 2 ข้าง
สตรีที่ทำหมันแล้ว และต้องการมีบุตร
สตรีที่มีพังผืดในอุ้งเชิงกรานมาก ๆ เช่น Endometriosis
คุณภาพของเชื้ออสุจิผิดปกติมาก ๆ
รักษาด้วยการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI) หลายครั้งแล้วไม่ได้ผล
ความสำเร็จของการตั้งครรภ์จาก การเพาะเลี้ยงตัวอ่อนจนถึงระยะ Blastocyst

ตัวอ่อนที่สามารถเลี้ยงในห้องปฏิบัติการจนถึงระยะ Blastocyst นับว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของการรักษาภาวะมีบุตรยาก เนื่องจากตัวอ่อนระยะ Blastocyst จะสามารถฝังตัวได้ทันที เมื่ออยู๋ในโพรงมดลูก ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์ให้สูงขึ้นถึง 40-50 %

 

รูปภาพของ msw6969

ส่งงานกะเค้าด้วยหรอ

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 93 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbrjubjang