การทำอิกซี่ (ICSI)

รูปภาพของ msw7026

 

การทำอิกซี่  (ICSI)

         

ที่มาของภาพ http://www.seriruk.co.th/TH/C1/images/M_images/icsi_31.jpg
http://www.seriruk.co.th/TH/C1/images/M_images/icsi_img1.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          อิกซี่  (ICSI) ย่อมาจากคำภาษาอังกฤษว่า “Intra Cytoplasmic Sperm Injection” ซึ่งหมายถึง การนำตัวอสุจิมาฉีดเข้าไปภายในเซลล์ไข่โดยตรง เพื่อช่วยให้ตัวอสุจิและไข่เกิดการปฏิสนธิ ในรายที่ฝ่ายชายมีจำนวนตัวอสุจิน้อยมาก หรือเคลื่อนไหวไม่มี

 X ข้อบ่งชี้ในการทำ “อิกซี่”
          1.      เคยทำเด็กหลอดแก้วแล้วไม่มีการผสมของไข่ แม้ในรายที่น้ำอสุจิปกติ
          2.      น้ำอสุจิอ่อนมาก เช่น มีตัวเคลื่อนไหวน้อยกว่า 5 แสนตัว ต่อ มล.
          3.      ตัวอสุจิมีรูปร่างปกติน้อยกว่า 10%
          4.      ในรายที่ไม่มีตัวอสุจิในน้ำเชื้อ และต้องเก็บตัวอสุจิจากอัณฑะ

 X ขั้นตอนในการทำอิกซี่
 ขั้นตอนในการทำอิกซี่จะเหมือนกับการทำเด็กหลอดแก้ว คือ
          1.      กระตุ้นไข่เพื่อให้มีการเจริญของไข่ครั้งละ หลาย ๆ ใบ
          2.      ติดตามการเจริญของไข่โดยการเจาะเลือด วัดระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน และตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เพื่อดูจำนวนและขนาดของไข่
          3.      เมื่อไข่สุกแล้ว ฉีดยาให้มีการตกไข่
          4.      ทำการเก็บไข่ โดยใช้เข็มดูดผ่านทางช่องคลอด ภายใต้การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ภายหลังฉีดยาให้ไข่ตกประมาณ 36 ชม.
          5.      หลังการเก็บไข่ ให้ฝ่ายชายเอาน้ำอสุจิออกแล้ว เตรียมอสุจิโดยการปั่นล้างด้วยน้ำยาเลี้ยงตัวอ่อน เช่นเดียวกับกรรมวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว แต่แทนที่จะนำตัวอสุจิผสมกับไข่แล้วทิ้งไว้ในตู้เลี้ยงตัวอ่อน จะทำขั้นตอนต่อไปนี้แทน
                    5.1  นำไข่ที่ได้ไปย่อยเอาเซลล์พี่เลี้ยงออกก่อนให้เหลือแต่ตัวไข่
                    5.2  จากนั้นใช้เข็มแก้วที่มีขนาดเล็กกว่าเส้นผม จับตัวอสุจิหนึ่งตัวไว้
                    5.3  จับไข่ให้อยู่กับที่โดยใช้เข็มแก้วอีกอันหนึ่งดูดไข่ไว้
                    5.4  นำตัวอสุจิมาฉีดเข้าภายในเซลล์ไข่
                    5.5  ติดตามดูการผสมของไข่กับอสุจิ ใน 16-18 ชม. ต่อมา
                    5.6  วันถัดมา (48-72 ชม. หลังเก็บไข่) ตัวอ่อนจะมีการแบ่งเซลล์เป็น 2, 3, 4… 8 เซลล์ และพร้อมที่จะนำกลับไปใส่คืนสู่โพรงมดลูก เพื่อให้เกิดการฝังตัว

 X อัตราการประสบความสำเร็จในการทำอิกซี่
          จะใกล้เคียงกับการทำเด็กหลอดแก้ว คือ ในแต่ละรอบเดือนที่มีการเก็บไข่ และย้ายตัวอ่อนจะมีอัตราการตั้งครรภ์ประมาณ 25-40 % ทั้งนี้ขึ้นกับอายุของฝ่ายหญิงด้วย

 X การเก็บตัวอสุจิจากอัณฑะเพื่อทำอิกซี่
          ในรายที่ฝ่ายชายไม่มีตัวอสุจิ ซึ่งเดิมถือว่าเป็นหมันไม่มีทางรักษานั้น ในปัจจุบันแพทย์สามารถช่วยคู่สมรสเหล่านี้ได้ โดยการดูดตัวอสุจิออกมาจากบริเวณถุงพักน้ำเชื้อ หรือที่เรียกว่า PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) ซึ่งหากได้ตัวอสุจิเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะนำไปฉีดเข้าไปในไข่ การใช้เข็มดูดนี้ เหมาะกับรายที่ท่อนำน้ำเชื้อตันแต่กำเนิด หรือภายหลังผ่าตัดทำหมันชาย สำหรับในกรณีที่การดูดจากถุงพักน้ำเชื้อไม่ได้ตัวอสุจิ ก็อาจลองดูดจากลูกอัณฑะโดยตรง หรือที่เรียกว่า TESA (Testicular Sperm Extraction)

หมายเหตุ
          ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันบ่งว่า ทารกที่ถือกำเนิดจากากรทำอิกซี่ มีการพัฒนาทางร่างกายและทางสมอง เช่นเดียวกับทารกที่ถือกำเนิดเองตามธรรมชาติ แต่อย่างไรก็ตามผลในระยะยาวยังไม่ทราบเนื่องจากเทคนิคนี้ค่อนข้างใหม่ และเด็กรายแรกของโลกที่เกิดจากการทำอิกซี่ ขณะนี้ยังมีอายุแค่เพียง 6 ปีเท่านั้นเอง

ที่มาของข้อมูล
          จาก
http://www.weneedbaby.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=369810&Ntype=4

ม า เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้

 

ค น ง า ม
Wink

 

:::::::::::::::::::::  W E    L O V E    T H A I L A N D ::::::::::::::::::::: 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 146 คน กำลังออนไลน์