องค์กรเยาวชนตำบลบานา อบรมปีที่ 2

ในวันที่ 28-31 ตุลาคม 2552 นี้เยาวชนตำบลบานา อำเภอเมืง จังหวัดปัตตานี ได้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับอบต. 3 จังหวัดชายแดภาคใต้ เพื่อสันติสุข  นำทีมโดยนายเอกอดุลย์ สามะอาลี ประธานองค์กรเยาวชนตำลบานา และเยาวชนจำนวน 9 คน  ที่มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชระดับอบต. 3 จังหวัดชายแดภาคใต้ เพื่อสันติสุข มีการอบรม 4 วัน 3 คืน ด้วยกันจะมีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆเพื่อจัดตั้งองค์กรเยาวชนระดับอบต.เช่น

1. การจัดองค์กร

2. การหากลุ่มสมาชิก

3. การเขียนโครงการ

4. การบริหารงบประมาณ

5. จิตสาธารณะ

6. อบต.ของเรา เป็นต้น

วันแรกของการอบรมมีการจัดตั้งองค์กร ซึ่งจัดตั้งโดยมูลนิธิสุขแก้ว แก้วแดง เป็นองค์กรเยาวชนตำบลบานามีรายละเอียดดังนี้

นาย เอกอดุลย์  สามะอาลี       ประธาน  

นาย นูรูดิน  แวเงาะ               รองประธาน

นางสาว เจะโสรยา  เจะมะ       เลขานุการ

นาย เจะดอเลาะห์  เจะอามะห์   กรรมการ

หลังจากผ่านการอบรมกลุ่มเยาวชนแต่ละ อบต.กลับไปจัดตั้งองค์กร โดยทางมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงได้ออกแบบกิจกกรม เพื่อบริหารองค์กรให้เข็มแข็ง ผ่านกิจกรรม ด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเอง เช่น ดีเกฮูลู อานาซีด รอเง็ง มโนราห์  เป็นต้น และที่สำคัญที่สุด ในการดูแลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ คือ การเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ก่อน ถึงจะดูแลวัฒนธรรมตนเองได้ เป็นที่มาของกิจกรรม “ องค์กรเยาวชนระดับ อบต. กับการเรียนรู้ในชุมชน “ 

รูปภาพของ doraemon139

ดูรูปแล้วน่าสนุกหน๊อะ ท่านประธานองค์กรเยาวชน อบต.บานา

รูปภาพของ sea


สลาม องค์กรเยาวชนบานา

เมื่อไรทางนี้จะไดเห็น การประชุมสมาชิกใหม่ 60 คนละครับ

ช่วยแล้วเล่าบรรยากาศ การหาสมาชิก การประชุมกับสมาชิกใหม่ ว่าเราเลือกกิจกรรมอะไร

โครงสร้างของเรา และกรรมการที่ปรึกษาของเราคือใครบ้าง พร้อมภาพประกอบด้วยครับ

เป็นกำลังใจให้เสมอ... สู่ สู่ !!

ฝากสลามทุกคนด้วยครับ.....

 (​แบซี )

รูปภาพของ supatkul

เป็นกำลังใจให้ค่ะ

รูปภาพของ sea

ขอแสดงความยินดี กับองค์กรเยาชนตำบลบานา ร่วมกันเสริมสร้างสันติสุขใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู้ สู้ !!!

รูปภาพของ plymanas

บานา-บานา ทราบแล้วเปลี่ยน

ส่งการบ้านรายงานฉบับแรกกันด้วยจ้ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์