57. อุปกรณ์จัดเส้นทาง( Router)

 57.    อุปกรณ์จัดเส้นทาง( Router) คือ การเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกันโดยเชื่อมโยงอุปกรณ์หลายอย่างเข้าด้วยกันจึงมีทางเข้าออกข้อมูลได้หลายทาง                                                              58.    รูปร่างเครือข่ายที่ใช้ในการสื่อสารแบบใดที่ไม่ต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณหรืออุปกรณ์สลับสายตอบ  แบบบัสและต้นไม้โดยส่งต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์                                                                             59.  สายคู่บิดเกลียวชนิดใดสามารถป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดี                                                                              ตอบ  สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน                                              60. การใช้ดาวเทียม-ส่งสัญญาณไมโครเวฟในอวกาศมีข้อดีกว่าส่งข้อมูลโดยใช้สถานีรับ-ส่งสัญญาณไมโครเวฟบนผิวโลกอย่างไร                         ตอบ  เพราะสัญญาณจะชัดเจนโดยอัตโนมัติ ถ้าส่งลงมาจะมีการขยายอีกที61. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่จัดการเครือข่ายเพื่อให้การเดินทางของข้อมูลจากต้นทางถึงปลายทางเป็นไปอย่างถูกต้อง                                           ตอบ  อุปกรณ์จัดเส้นทาง                                                          62. สายโคแอกเชียลชนิดใดส่งข้อมูลแบบแอนะล็อก                          ตอบ  75 โอห์ม ใช้ส่งสัญญาณแอนะล็อก

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 9 คน และ ผู้เยี่ยมชม 600 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13321
  • nbr12873
  • nbr12765
  • sss29785
  • yesgo997