57. อุปกรณ์จัดเส้นทาง( Router)

 57.    อุปกรณ์จัดเส้นทาง( Router) คือ การเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกันโดยเชื่อมโยงอุปกรณ์หลายอย่างเข้าด้วยกันจึงมีทางเข้าออกข้อมูลได้หลายทาง                                                              58.    รูปร่างเครือข่ายที่ใช้ในการสื่อสารแบบใดที่ไม่ต้องใช้เครื่องขยายสัญญาณหรืออุปกรณ์สลับสายตอบ  แบบบัสและต้นไม้โดยส่งต่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์                                                                             59.  สายคู่บิดเกลียวชนิดใดสามารถป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดี                                                                              ตอบ  สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน                                              60. การใช้ดาวเทียม-ส่งสัญญาณไมโครเวฟในอวกาศมีข้อดีกว่าส่งข้อมูลโดยใช้สถานีรับ-ส่งสัญญาณไมโครเวฟบนผิวโลกอย่างไร                         ตอบ  เพราะสัญญาณจะชัดเจนโดยอัตโนมัติ ถ้าส่งลงมาจะมีการขยายอีกที61. อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่จัดการเครือข่ายเพื่อให้การเดินทางของข้อมูลจากต้นทางถึงปลายทางเป็นไปอย่างถูกต้อง                                           ตอบ  อุปกรณ์จัดเส้นทาง                                                          62. สายโคแอกเชียลชนิดใดส่งข้อมูลแบบแอนะล็อก                          ตอบ  75 โอห์ม ใช้ส่งสัญญาณแอนะล็อก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 49 คน กำลังออนไลน์