องค์เยาวชนตำบลแม่ดงอบรมมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง

องค์เยาวชนตำบลแม่ดงอบรมมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง 

ในวันที่ 28-31 ตุลาคม 2552 เยาวชนตำบลแม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส ได้เข้าอบรม โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่3  โดยมีเยาวชน 7 คน   และครูดา ครู กศน. ประจำตำบลแม่ดง 1คน

การฝึกการอบรมได้มีการพักที่มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ตลอดระยะการอบรมเป็นเวลา 4 วัน 3 คืนด้วยกัน มีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อจัดตั้งองค์กรเยาวชนระดับ อบต. เช่น

การจัดตั้งองค์กร การหากลุ่มสมาชิก การเขียนโครงการ การบริหารงบประมาณ ผู้นำจิตสาธารณะ การสร้างเว็บบล็อก และวิชาสร้างจิตสำนึกถิ่นฐานบ้านเกิด อบต.ของเรา เป็นต้น หลังจากผ่านการอบรมกลุ่มเยาวชนแต่ละ อบต.กลับไปจัดตั้งองค์กร ขยายเครือข่าย โดยทางมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงได้ออกแบบกิจกรรม เพื่อบริหารองค์กรให้เข็มแข็ง ผ่านกิจกรรม ด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเอง เช่น  ดีเกฮูลู กรือโต๊ะ อานาซีด  เป็นต้น และที่สำคัญที่สุด ในการดูแลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ คือ การเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ก่อน ถึงจะดูแลวัฒนธรรมตนเองได้ เป็นที่มาของกิจกรรม

 

 

 “ องค์กรเยาวชนระดับ อบต. กับการเรียนรู้ในชุมชน “

ดังนั้น การบริหารจัดการ การเรียนรู้ในชุมชน ขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นการฝึกกระบวนการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น การถ่ายทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ การเลือกกิจกรรมการแสดง  การสรรหาครูภูมิปัญญาท้องถิ่น การเรียนการสอนในชุมชน ตลอดจนถึงการจัดการแสดง ซี่งในปีนี้การเลือกกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
แต่ละตำบลจะมีกิจกรรมถึง 2 ศิลปะการแสดง ตามเชื้อชาติประชากรแต่ละตำบล เช่น ตำบลไหนมีสองวัฒนธรรม มีไทยพุทธ และไทยมุสลิม ก็เลือกคนละกิจกรรมการแสดง และตำบลที่เป็นไทยมุสลิม 100% ก็จะมีกิจกรรมการแสดง ทั้งชาย และหญิง แยกกันเพื่อตามหลักการของศาสนา เป็นต้น

                                                    รายงานฉบับที่1

ก่อนการอบรม

องค์กรเยาวชน อบต แม่ดงมาจากเยวาชนตำบลแม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส อบต แม่ดงอบรมรุ่นที่ 3วันที่ 28-31 ตุลาคม 2552 มีอบต ที่เข้ารวมอบรมจำนวน 5 อบต ได้แก่  อบต. บานา,อบต. นำบ่อ,อบต. รือเสาะออกและ อบต แม่ดง

สำหรับ อบตแม่ดง ที่อบรมครั้งนี้มีสมาชิกจำนวน 8 คนประกอบด้วย เจ้าหน้าอบตแม่ดง 1 คน เยาวชนตำบลแม่ดง 6 คนและครู กศน

คณะกรรมการองค์เยาวชนตำบลแม่ดงประกอบด้วย

นายสันติภาพ เจ๊ะดาโอ๊ะ ประธาน

นายอดุลศักดิ์ วามะ  รองประธาน

นางสาวซูฮัยนี บินและเต๊าะ  เลขา

นางสางสุรีนา แวยายอ  กรรมการ

นางสาวดูลอายู อาลี  กรรมการ

นายอาซูวัน มะแอ  กรรมการ

นายซูไฮฟี  กูโน  กรรมการ 

                                

 

เนื่องจากองค์กรเยาวชนตำบลแม่ดงเคยเข้าร่วมอบรมแล้วในปีที่ผ่านมา การมาครั้งนี้ก็ไม่มีปัญมากนัก แต่ในครั้งนี้มีสมาชิกใหม่ สำหรับสมาชิกใหม่ก็มีปัญหาเป็นธรรมดา ก่อนที่จะมาก็มีคำถามให้กับรุ่นพี่เยอะแยะมากมาย อย่างเช่น ต้องพาอะไรไปบ้าง จะนอนมีที่นอนมั้ย จะกินมีอาหารเตรียมมั้ย เป็นต้น ก่อนถึงวันที่จะมาที่นี่เราได้ประสานกับอบต.เพื่อขอใช้รถในการเดินทางและวันที่จะมาปรากฎว่ารถของอบต.ไม่ว่าง เราเลยตัดสินใจมากันองกับรถตู้ถึงเมืองยะลา พอถึงเมืองยะลารถของมูลนิธิก็ไปรับ ก็ขอขอบคุณทางมูลนิธิที่บริการเป็นอย่างดี

        ระหว่างการอบรม       วันแรกที่มาถึง  แม้เคยมาแล้วแต่ก็รู้สึกเหงา ทำอะไรก็ไม่ถูก  เราต้องแยกกันอยู่กับเพื่อนเรา  ต้องไปอยู่กับใครที่ไม่เคยรู้จักเลย   แต่เมื่อได้มาอยู่ร่วมกันแล้วทำให้เรามีโอกาศในการแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างความสัมพันธ์อันดี เราสามารถปรับตัวเข้าหากันและอยู่อย่างพี่อย่างน้องกัน ระหว่างการอบรมทางมูลนิธิก็ได้ดูแลเป็นอย่างดี มีที่พักที่พร้อมทั้งหมอน เบาะ  ผ้าห่ม ห้องน้ำเป็นต้น ที่สำคัญเราได้พักนอนร่วมกัน(หญิง)หลายๆคน ทำให้เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดและปรึกษาหารือกันก่อนนอน นอกจากนั้นเราก็ยังมีอาหารดีๆอร่อยๆกินกันทุกมื้อโดยที่ไม่ต้องลงมือทำเองเพราะเรามีแม่ครัวที่ใจดีและสวยคอยทำให้  เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯรวมถึงคณะวิทยากรก็ใจดีเป็นกันเองกันทุกคน สามารถถามได้ทุกเรื่อง  คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ  คอยอยู่เคียงข้างตลอดเวลาไม่เคยทิ้งห่าง    สำหรับเพื่อนต่างอบต.เราก็ได้เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกัน  ได้เรียนรู้ภาษามลายูที่ไม่เหมือนกัน  และรู้สึกดีใจที่มีองค์กรเยาวชนรุ่นพี่เข้าร่วมการอบรม เพราะพวกเขามีประสบการณ์สามารถถ่ายทอดให้น้องๆได้รู้และมีคำแนะนำดีๆให้น้องๆเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของน้องๆ  พี่เลี้ยงทุกคนใจดี  เป็นกันเอง ตลก ทำให้เราหัวเราะอยู่เสมอไม่รู้สึกเบื่อ ตลอดเวลาในการอบรมนอกจากเรียนแล้วมีกิจกรรมสนุกๆมากมายให้เราทำ  อย่างเช่น   เดินป่า  เล่นเกม  แสดงบนเวที  แข่งเรือ  เป็นต้น                               หลังการอบรม                    เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมเราเดินทางกลับบ้านด้วยรถตู้โดยสาร ในเวลา   17.00น. ในระหว่างการเดินทางเราได้หารือกันในเรื่องการหาสมาชิก โดยให้กลับไปหาสมาชิกหมู่บ้านละ  10  คน ให้มีทุกหมู่บ้าน เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีของคนในตำบลและสะดวกในการประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านทราบ  เมื่อกลับถึงบ้าน วันที่  2 พฤศจิกายน  เรานัดกันว่าจะเข้าพบนายกอบต. แต่ในวันดังกล่าวนายกฯติดภารกิจ เราเลยส่งตัวแทนคือประธานเข้าพบในวันที่ 3 พฤศจิกายน และเรานัดประชุมกันวันเสาร์ ที่ 7  พฤศจิกายน สมาชิกทุกคนก็รายงานเรื่องการหาสมาชิก  60 คน ทุกคนหาครบแล้ว เราก็หารือกันในเรื่องกิจกรรม  เราตกลงกันว่าจะเลือก อานาซีด กับ กรือโต๊ะ และเราจะเลือกที่ปรึกษาเดิมของปีที่แล้ว หลังจากประชุมกันเสร็จแล้วเราก็ไปพบปะกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านว่าเรากำลังทำโครงการและเราต้องเลือกกิจกรรมที่เป็นศิลปะพื้นบ้านในการทำโครงการครั้งนี้  เราบอกชาวบ้านว่าเราเลือกกิจกรรม อานาซีด กับ กรือโต๊ะ ชาวบ้านก็เห็นด้วยกับเรา                          

 

รูปภาพของ supatkul

สู้...สู้นะคะ

٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶

รูปภาพของ sea

ได้อ่านรายงานที่ส่งมาแล้ว ดีมากเลยครับ อย่าลืมส่งเป็นเอกสารด้วยครับ มาทางมูลนิธิฯ

ประชุมเมื่อไร อย่าลืมสรุปด้วยนะครับ พร้อมถ่ายภาพสวยๆมาฝากด้วยนะครับ

เป็นกำลังใจในการทำงานในชุมชนของตนเอง

แบซี
มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง

เตรียมการถึงไหนแล้วครับ องค์กรเยาวชนตำบลประจันและแบมิงขอเป็นกำลังใจ พร้อมเป็นที่ปรึกษาและร่วมเดินไปด้วยกันครับ

รูปภาพของ sea


สลาม องค์กรเยาวชนแม่ดง

เมื่อไรทางนี้จะไดเห็น การประชุมสมาชิกใหม่ 60 คนละครับ

ช่วยแล้วเล่าบรรยากาศ การหาสมาชิก การประชุมกับสมาชิกใหม่ ว่าเราเลือกกิจกรรมอะไร

โครงสร้างของเรา และกรรมการที่ปรึกษาของเราคือใครบ้าง พร้อมภาพประกอบด้วยครับ

เป็นกำลังใจให้เสมอ... สู่ สู่ !!

ฝากสลามทุกคนด้วยครับ.....

 (​แบซี )

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 95 คน กำลังออนไลน์