^=^~~♥ แบบทดสอบบทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ♥~~^=^

รูปภาพของ msw7022

 

^=^~~ แบบทดสอบบทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ~~^=^

7.1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

ภาพการเคลื่อนที่อะมีบา
ที่มา http://blufiles.storage.live.com/y1p6lhT_E1zpZ42qYwKg4HP_s4-rhIpAa3a1QZbRaFIF2D93dMNAilUWTvrcR1MpB-gsRsnbPLLwWg

1. อะมีบาใช้โครงสร้างใดในการเคลื่อนที่
    ก. เท้าเทียม
    ข. ซีเลีย
    ค. ไมโครทูบูล
    ง. แพลเจลลัม
2. จากสมบัติของไซโทรพลาสซึมเปลี่ยนจากเจลเป็นโซล จากโซลเป็นเจล เนื่องจาก
    ก. การรวมตัวของโปรตีนแอกทิน
    ข. การสลายตัวของไมโครฟิลาเมนต์
    ค. การแยกตัวและการรวมตัวของโปรตีนแอกทิน
    ง. การแยกตัวของโปรตีนแอกทิน

3. โครงสร้างของอะมีบาในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่
    ก. การแยกตัวและการรวมตัวของโปรตีนแอกทิน
    ข. ไซโทรพลาซึม
    ค. ไซโทรพลาสซึม
    ง. นิวเคลียส

4. การยื่นเท้าเทียมของอะมีบาเกิดขึ้นได้อย่างไร
    ก. การไหลของเอนโดรพลาซึม
    ข. การไหลของเอ็กโทรพลาซึม
    ค. การหดตัวของเจล
    ง. การหดตัวของโซล
5. จงเรียงลำดับกลไกการเคลื่อนที่ของอะมีบา
        1. การยื่นเยื่อหุ้มเซลล์ออกไป
        2. การเปลี่ยนไซโทรพลาซึมจากโซลเป็นเจลและจากเจลเป็นโซล
        3. การแยกตัวและการรวมตัวของโปรตีนแอกทิน
        4. การไหลของเอนโดรพลาซึมออกไปด้านนอก

   
ก. 4  3  2  1
    ข. 3  1  4  2
    ค. 1  2  3  4
    ง. 2  4  1  3

 7.2 การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ภาพแมงกะพรุนแสดงมีโซเกลีย
ที่มา http://blufiles.storage.live.com/y1p6lhT_E1zpZ5BvVYMYATER54szfvznPINj
MVBEakWRDORdahOVM3ttBbQRxyGxccYmntlIo4y7Rs

6. การเคลื่อนที่ของหมึกโดยการหดตัวของกล้ามเนื้อระบบท่อพ่นน้ำเรียกว่า
    ก. แอมพูลลา
    ข. ไซฟอน
    ค. มาดรีโพไรด์
    ง. ทิวบ์ฟีท

7. แมงกะพรุนซึ่งอยู่ในไฟลัมซีเลนเทอราตา มีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไร
    ก. การพุ่งตัว
    ข. การยืดตัว
    ค. การหดตัว
    ง. การสลายตัว

8. ระบบท่อของดาวทะเลประกอบด้วย
    ก. มาดรีโพไรต์
    ข. ทิวบ์ฟีท
    ค. แอมพูลลา
    ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.
9. แมงกะพรุนมีของเหลวอะไรที่แทรกอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อชั้นนอกอละเนื้อเยื่อชั้นใน
    ก. มาดรีโพไรต์
    ข. มีโซเลีย
    ค. แอมพูลลา
    ง. ทิวบ์ฟีท

10. โครงสร้างเล็กๆ ที่ยื่นออกจากผนังลำตัวของไส้เดือนคืออะไร
    ก. เดือย
    ข. แขน
    ค. หาง
    ง. หู


7.3 การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
 
ภาพกล้ามเนื้อและกระดูกที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของนกและปลา
ที่มา http://blufiles.storage.live.com/y1p6lhT_E1zpZ5eHRaC65gPecEjUvsyrCQ
NdvbEK7H0rQhkiiOEQDew5XANPtmAT4zgF8soLaZA-1w
  และ
http://blufiles.storage.live.com/y1p6lhT_E1zpZ7VflsE_IlED3cI__2amob8WSaceIrskacqy8pVCQ-Xey2vmlBOYE1mqgmB-VSg2KQ


11. กล้ามเนื้อของปลาประกอบด้วย 2 ชนิด คือ
    ก. กล้ามเนื้อยึด กล้ามเนื้อยก
    ข. กล้ามเนื้อหดตัว กล้ามเนื้อยึด
    ค. กล้ามเนื้อคลายตัว กล้ามเนื้อหดตัว
    ง. กล้ามเนื้อคลายตัว กล้ามเนื้อยก

12. เสือชีต้าสามารถวิ่งได้เร็วที่สุดกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง
    ก. 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
    ข. 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
    ค. 100 กิโลเมตรต่อชั่งโมง
    ง. 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


13. กล้ามเนื้อของสัตว์มีกระดูกสันหลังประกอบด้วยกล้ามเนื้ออะไรบ้าง
    ก. กล้ามเนื้อยึดกระดูก
    ข. กล้ามเนื้อหัวใจ
    ค. กล้ามเนื้อเรียบ
    ง. ถูกทุกข้อ

14. ไขกระดูกแดงทำหน้าที่อะไร
    ก. สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง
    ข. สร้างเซลล์เม็ดเลือดขาว
    ค. ซ่อมแซมเซลล์เม็ดเลือด
    ง. รักษาบำรุงเซลล์เม็ดเลือด

15. ข้อใดเป็นกระดูกแกนทั้งหมด
    ก. ซี่โครง , สะบัก , ก้นกบ , เชิงกราน
    ข. กระดูกสันหลัง , สะบัก , เชิงกราน , กระเบนเหน็บ
    ค. กระเบนเหน็บ , ซี่โครง , กะโหลกศรีษะ , ก้นกบ
    ง. เชิงกราน , กระเบนเหน็บ , ก้นกบ

16. ข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้นอกจากพบที่กะโหลกศรีษะแล้วยังพบที่ใดอีก
    ก. กระดูกกระเบนเหน็บกับกระดูกเชิงกราน
    ข. กระดูกสันหลังกับกระดูกสันหลัง
    ค. กระดูกสันหลังกับกระดูกซี่โครง
    ง. กระดูกซี่โครงกับกระดูกหน้าอก

17. ข้อต่อที่หัวเข่าเป็นข้อต่อลักษณะใด
    ก. ลูกกลมในเบ้า
    ข. บานพับ
    ค. เดือย
    ง. อานม้า
18. กระดูกข้อต่อต่างๆยึดติดกันได้ต้องอาศัยสิ่งใดเป็นหลัก
    ก. พังผืด
    ข. เอ็นยึดกระดูก
    ค. เอ็นยึดกล้ามเนื้อ
    ง. เอ็นยึดข้อ
19. ข้อต่อที่หัวไหล่มีลักษณะเหมือนข้อต่อแบบใด
    ก. บานพับ
    ข. ลูกกลมในเบ้า
    ค. อานม้า
    ง. เดือย

20. เส้นกล้ามเนื้อเล็กประกอบไปด้วยไมโครฟิลาเมนท์กี่ชนิด
    ก. 1 ชนิด
    ข. 2 ชนิด
    ค. 3 ชนิด
    ง. 4 ชนิด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์