ห้องเรียนครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 รายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส๔๓๑๐๒

รูปภาพของ silavacharee

สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม. 6 ทุกคน

   ในภาคเรียนนี้เราจะเรียนประวัติศาสตร์สากล  รหัส ๔๓๑๐๒ กันนะคะ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อารยธรรมอินเดีย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  อารยธรรมในยุคโบราณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อารยธรรมในยุคกลาง และยุคเรอเนสซอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อารยธรรมในสมัยใหม่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความขัดแย้งและการประสานประโยชน์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 สงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามโลกครั้งที่ 2 และภาวะหลังสงคราม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สงครามเย็นและโลกหลังสงครามเย็น

หน่วยการเรียนรุ้ที่ 8 โลกในยุคปัจจุบันและเหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อโลกในปัจจุบัน

ภาระงานที่ 1  ส่งภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน  2552 เวลา ๒๓.๐๐ น.

เรื่อง  ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากลของข้าพเจ้า

 

 

คุณ ครู ข๊ะ

น.ส. อรวรรณ ทองคำ ม. 6/3

มาส่งงานแล้วนะคะ

ตรวจของหนู หน่อยคะ

 

http://www.thaigoodview.com/node/55163

 

ขอบคุณคะ

มาส่งงานนะค่ะแม่

 น.ส. วิชุดา  บัวแก้ว  ม.6/4  เลขที่ 11 

http://www.thaigoodview.com/node/55155

มาส่งแล้ว ครั้งที่ 2

 ภานุมาศ ชื่นชูเดช ม.6/1 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/48302

 

Cry  ตรวจให้หน่อยนะ 

อาจารย์ผมส่งงานแล้วนะ 

นี่ส่งใหม่ให้แล้วนะครับ

ตรวจให้ผมด้วยนะครับ

อำนาจ  สุทธิ  ม.6/4 เลขที่13

http://www.thaigoodview.com/node/54248

ส่งใหม่แล้วค่ะ  หวังว่าคงเปิดอ่านได้

ได้ไม่ได้ก้มาบอกด้วยนะค่ะ

จะได้ทำใหม่

น.ส.พิชามญชุ์  เพลาไธสง  ชั้น  ม. 6/3  เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/54629

ส่งงานใหม่แล้วครับ

แก้ไขแล้วว

http://www.thaigoodview.com/node/49042

วีรยุทธ  เพ็ชร์นิล  ม.6/1 เลขที่ 20

มาส่งงานแล้วนะค่ะแม่

น.ส. ขวัญสุภา รัตตนิทัศน์  ม.6/4  เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/54275

ส่งผิดภาคเรียนคะแม่

ขออภัยด้วย

 มยุรินทร์ วรัทยา ม.6/1 เลขที่ 36

คะ

http://www.thaigoodview.com/node/49521

 

ทำนานแล้วแต่ส่งผิดภาคเรียนคร๊าฟฟฟ

 

ขอย้ำ!! หนูส่งผิดภาคเรียนนนนCry

น.ส.พรรณทิพย์    อ่อนงาม   ม.6/1    เลขที่ 14 

http://www.thaigoodview.com/node/48464

http://www.thaigoodview.com/node/54868

 

ส่งแล้วนะครับ 

 

นายธีรวัฒน์  อ้วนดวงด ม.6/1 เลขที่ 25

 

ส่งงานค่ะ

 

 

น.ส.สุพิชา   ผ่องอำไพ   ม.6/2  เลขที่ 6

 

 http://www.thaigoodview.com/node/54857

 

 

ส่งงานค่ะ

 

น.ส. วนิดา  ภู่รอด   เลขที่ 9   ม.6/2

 

 http://www.thaigoodview.com/node/54703

มาส่งงานค่ะคุณแม่ที่รัก

น.ส.วลี  แสงโสม  ม.6/3  เลขที่ 3

 http://www.thaigoodview.com/node/54663

ส่งงานค่ะแม่ 

น.ส.พิชามญชุ์  เพลาไธสง  ชั้นม. 6/3  เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/54629

ส่งงานแล้วนะค่ะ คุณแม่ ตรวจด้วย

น.ส.อรกัญญา สนธิจิตร ม.6/3 เลขที่7

http://www.thaigoodview.com/node/54605

 

 

 ส่งงานค่ะ

 

น.ส.จุฑารัตน์  กลอยโมรา

 

http://www.thaigoodview.com/node/54577

 

ส่งานค่ะ

 

น.ส  นาฏยา     เกิดสติ   เลขที่ 2  6/2

 

http://www.thaigoodview.com/node/54553

แม่ผมส่งงานนะครับ

อำนาจ  สุทธิ ม.6/4 เลขที่ 13

http://www.thaigoodview.com/node/54248

คุณครูวัชรี ส่งงานแล้วนะ น.ส.ดาดีน๊ะ แดงประดิษฐ์ ม.6/3 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/54245

ส่งานค่ะ

 

น.สแพรว  หาหอม  เลขที่ 5  6/2

 

http://www.thaigoodview.com/node/54216

http://www.thaigoodview.com/node/54140

 ส่งงานครับ

 กรกฎ สังข์ศรีอินทร์

ม.6/2 เลขที่ 19

Cry

http://www.thaigoodview.com/node/54141

อาจาร์ ครับ

ส่งงานนะครับ

วศิน  ผุดผ่อง ม.6/2 เบอร์ 7

Cool

http://www.thaigoodview.com/node/54139

 มาส่งงานนะคะ คุณแม่ขา... 

น.ส.ชลธิชา แก้ววิชิต เลขที่ 16 ม.6/4 

http://www.thaigoodview.com/node/53723

 

นายจอมวงศ์     จุลเวช    ม.6/2     เลขที่   1

 

 

ส่งงานครับ 

มาส่งงานนะ อ.

นายนพดล  พิมพ์จันทร์  ม.6/3  เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/53945

แม่ค่ะหนูแก้งานมาส่งใหม่ค่ะ

 

นางสาวพนิดา  เพชรเงิน  เลขที่  15  ม.6/2

http://www.thaigoodview.com/node/53742

น.ส. กิตติยา  มณีรังษี ม.6/4 เลขที่14

มาส่งงานแล้วนะคะแม่~!

รูปภาพของ Sila15060

น.ส.ภัทรธีรา สมรวย ม.6/4 เลขที่ 5&น.ส. ศรารัตน์ วระกฎ เลขที่ 15 ม.6/4

แม่ขา หนูมาส่งงานแล้วนะค่ะ  €^^ ±

 

http://www.thaigoodview.com/node/53741

http://www.thaigoodview.com/node/53724

นางสาวปราณี     ยวนใจ   ม.6/4   เลขที่    3

ส่งงานแล้วนะคะ  เเม่วัชรีขา

http://www.thaigoodview.com/node/53723

นางสาวกมลมาศ     ม่วงมูลตรี     เลขที่ 10  ม.6/4

 

ส่งงานแล้วนะคะ   แม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 50 คน กำลังออนไลน์