วรรณคดีมรดก

 

 

   

 • วรรณคดีมรดกคือ?

 

 • ศิลาจารึกที่ ๑ พ่อขุนรามคำแหง
 • ไตรภูมิพระร่วง

 

 • ลิลิตยวนพ่าย
 • ลิลิตพระลอ
 • สมุทรโฆษคำฉันท์
 • อนิรุทธคำฉันท์
 • โคลงกำสรวล
 • บทเห่เรือของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์

   

 •  ลิลิตเพชรมงกุฏ

 • บทละครเรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑
 • บทละครเรื่อง อิเหนา พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒
 • บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน
 • ลิลิตเลงพ่าย
 • สามก๊ก
 • พระราชพิธีสิบสองเดือน

 

สร้างโดย: 
นส.อารียาและอ.เกวลิน โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี