ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ตัวอย่าง  ในกล่องใบหนึ่งมีเบี้ย  6  อัน  ซึ่งแต่ละอันเขียนตัวเลข  3 , 4 , 7 , 9 , 10  หรือ  11  ไว้ 
             ถ้าสุ่มหยิบเบี้ย  1  อัน  ออกมาจากกล่องใบนี้  จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้เบี้ยที่มีตัวเลขเป็น
                  1)  จำนวนคู่
                  2)  จำนวนเฉพาะ
                  3)  จำนวนที่หารด้วย  3 ลงตัว
                  4)  จำนวนที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์

วิธีคิด          สมมติให้    S   แทน  แซมเปิลสเปซของเหตุการณ์ทดลองสุ่มครั้งนี้
                               E1   แทน  เหตุการณ์ที่หยิบได้เบี้ยมีตัวเลขเป็นจำนวนคู่
                               E2  แทน  เหตุการณ์ที่หยิบได้เบี้ยเป็นจำนวนเฉพาะ
                               E3  แทน  เหตุการณ์ที่หยิบได้เบี้ยเป็นจำนวนที่หารด้วย  3  ลงตัว
                               E4  แทน  เหตุการณ์ที่หยิบได้เบี้ยเป็นจำนวนที่เป็นกำลังสองสมบูรณ์

                 จะได้ S = {3 , 4 , 7 , 9 , 10 , 11}

                   1)  จะได้เบี้ยที่มีตัวเลขเป็นจำนวนคู่ คือ {4, 10}

                          จำนวนเหตุการณ์ที่จะได้เบี้ยที่มีตัวเลขเป็นจำนวนคู่เท่ากับ 2

                          ความน่าจะเป็นที่จะได้เบี้ยที่มีตัวเลขเป็นจำนวนคู่ เท่ากับ  

                                


                   2)  จะได้เบี้ยเป็นจำนวนเฉพาะ คือ {3, 7, 11}

                          จำนวนเหตุการณ์ที่จะได้เบี้ยเป็นจำนวนเฉพาะเท่ากับ 3

                          ความน่าจะเป็นที่จะได้เบี้ยเป็นจำนวนเฉพาะเท่ากับ

                                

                                       


 

สร้างโดย: 
นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์