ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

ตัวอย่าง  ถ้านักเรียน  100  คน  สวมรองเท้าขนาดต่าง ๆ  กัน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

 ขนาดรองเท้า

 5

 6

 7

 8

 9

10 

 จำนวนนักเรียน (คน)

 3

12 

 35

 27

16 

จงหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนหนึ่งจะสมรองเท้าขนาดเบอร์
              1)  7
              2)  หรือ  10
              3)  เล็กกว่า  8

วิธีคิด       ให้  S  แทน  แซมเปิลสเปซของการสุ่มนักเรียนมา  1  คน  เกี่ยวกับการสวมรองเท้าขนาดต่าง ๆ
                   E1 แทน  เหตุการณ์ที่นักเรียนคนหนึ่งจะสวมรองเท้าเบอร์  7
                   E2 แทน  เหตุการณ์ที่นักเรียนคนหนึ่งจะสวมรองเท้าเบอร์  5  หรือ  10
                   E3 แทน  เหตุการณ์ที่นักเรียนคนหนึ่งจะสวมรองเท้าเล็กกว่าเบอร์  8

              1)  เหตุการณ์ที่นักเรียนคนหนึ่งจะสวมรองเท้าเบอร์ 7 เท่ากับ 35

                   ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่นักเรียนคนหนึ่งจะสวมรองเท้าเบอร์ 7 เท่ากับ

                                  

                                        


สร้างโดย: 
นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์