ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

 

http://www.mc41.com/education6/p5/quiz_15/test15.htm
http://www.tanti.ac.th/E-book_Kru/somnuk/1.files/slide0001.htm
www.ssru.ac.th/linkssru/athovicha_web/statpop.html
www.mathcenter.net/review/review20/review20p01.shtml
www.2-teen.com/community/archiver/?tid-42425.html
www.bu.ac.th/knowledgecenter/epaper/jan_june2003/.../03.pdf
www.pm.ac.th/ebook/malaiporn/probability.ppt
www.student.chula.ac.th/~47437441/webpage/page1.htm
www.pbi2.obec.go.th/mediacenter/view.php?article_id=24
http://14356.multiply.com/journal/item/6/6
http://math.thepbodint.ac.th/topmenu.php?c=listknowledge&q_id=112
www.tanti.ac.th/E-book_Kru/somnuk/link1.ppt
http://www.bs.ac.th/2548/e_bs/G2/Piggy/index.html
http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK6/chapter12/t6-12-m.htm
http://www.mathcenter.net/review/review20/review20p01.shtml

 

สร้างโดย: 
นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์