องค์กรเยาวชนตำบลตันหยงลุโละ ปีที่2

สมาชิกองค์กรเยาวชนตำบลตันหยงลุโละ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถระดับอบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสันติสุข รุ่นที่่ 4 ระหว่างวันที่ 3- 6 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งมีเยาวชนจาก ตำบลแม่หวาด ตำบลแหร อ.ธารโต จ. ยะลา  จากตำบลกาเยาะมาตี         อ.บาเจาะ ตำบลโละจูด อ.แว้ง จ. นราธิวาส  จากตำบลท่าน้ำ อ.ปะนาเระ และ ตำบลตันหยงลุโละ อ.เมืือง จ.ปัตตานี สำหรับการอบรมครั้งนี้เยาวชนตำบลตันหยงลุโละจะทำกิจกรรมอานาซีด

การอบรมครั้งนี้ เป็นปีที่ 2 ของเยาวชนตำบลตันหยงลุโละ ความรู้สึกของเยาวชนที่ได้เข้าอบรมปีที่ 2 ดีใจมากที่จะได้มาอบรม บางคนนั้นยังถามตลอดว่า เมื่อไหรเราจะได้ไปที่ลำพะยาอีก อยากจะมาหลากคน ประทับมากกับบรรยากาศอันสวยงาม เย็นสบาย ล้อมรอบด้วยหูบเขา ป่าไม้เต็มไปหมด มีน้ำตก เสหมือนเราได้ไปอยู่ที่แถวภาคเหนือ อยู่บนดอย เยาวชนของเราติดตามตลอด ทำให้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมอยู่ตลอดต่อเวลา ที่เกี่ยวกับการแสดงดีเกฮูลู

ประัทับใจเกี่ยวกับกิจกรรมเนื้อหาของการอบรม ทำให้เยาวชนของเรามีการเปลี่ยนแปลงขึ้น ทำให้รู้จักเพื่อนเยาวชนจากต่างๆ การใช้ชีวิตร่วมกัน การทำกิจกรรมเรียนรู้ เช่นการทำโครงการ การจดบันทึก การใช้เวลาในการอยู่ร่วมกัน ความสามัคคีกัน การสร้างภาวะผู้นำและผู้ตาม การตรงต่อเวลาเป็นต้น

รูปภาพของ plymanas

มาตรวจการบ้าน ตันหยงลุโล๊ะ ส่งการบ้านเป็นรายงานฉบับที่ 1 ซะดีๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 54 คน กำลังออนไลน์