มงคลชีวิต 38 ประการ

                                  

                            แหล่งที่มารูปภาพ : http://mblog.manager.co.th/uploads/145/images/441.jpg

มงคลชีวิต  38  ประการ

        คำว่า “ มงคล ” สามารถให้ความหมายได้เป็น 4 นิยาม  คือ
นิยามที่ 1   มงคล   แปลว่า  ถึงพร้อมด้วยลักษณะแห่งบุญ ซึ่งคำว่า ลักษณะแห่งบุญ ในที่นี้มี 3 ประการ คือ  1. สิริ (ศรี) ได้แก่ ความเจริญรุ่งเรืองด้วยสมบัติทั้งปวง เช่น มียศศักดิ์  มีคนเคารพนับถือมาก มีชื่อเสียง มีบริวารดี มีสมบัติทั้งภายใน( ความรู้ , คุณธรรม ) และภายนอก ( ทรัพย์สินเงินทองต่าง ๆ) เป็นต้น
2. บุญ ได้แก่ ผู้ดำเนินชีวิตไปในทางที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นผลดีทั้งต่อตนเองและผู้อื่นหลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดีต่างๆ คือ เป็นผู้ที่มีธรรมะ นั่นเอง
3. ปัญญา ได้แก่ เป็นผู้ประกอบไปด้วยความรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในโลกนี้ โลกหน้า และพระนิพพาน
นิยามที่ 2    มงคล  แปลว่า  เป็นเครื่องถึงความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย ซึ่ง เครื่องถึงความบริสุทธิ์ ได้แก่ ศีล สมาธิ และปัญญา
นิยามที่ 3    มงคล  แปลว่า  ตัดผู้ยังสัตว์ให้ตาย ตัดผู้ยังสัตว์ให้ไปสู่อบาย คือ กำจัดสิ่งที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายสู่อบายภูมิลงไป เช่น บาป อกุศลต่างๆ เป็นต้น
นิยามที่ 4    มงคล  แปลว่า  ประกอบด้วยการเข้าถึงความงาม 
ความงาม มี 3 ประการ ได้แก่  1. งามในเบื้องต้น คือ งามด้วยศีล  2. งามในท่ามกลาง คือ งามด้วยสมาธิ   3. งามในที่สุด คือ งามด้วยปัญญา
ฉะนั้น คำว่า “มงคล” สามารถรวมความได้ว่า  เหตุที่นำมาซึ่งความดี ความเจริญของชีวิต 

    

                                       

 

                                                                 สารบัญ คลิกที่นี่

 

 

สร้างโดย: 
นางปาลิดา สวนชังและนางสาวนันทิชา เรืองวินิตวงศ์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 256 คน กำลังออนไลน์