องค์กรเยาวชนตําบลกาเยาะมาตีอบรมปีที่2 มุลนิธิสุขแก้ว แก้วแดง


 

 

ในวันที่ 3-6 ตุลาคม 2552 นี้เยาวชนตำบลบ้านกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสได้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับอบต. 3 จังหวัดชายแดภาคใต้ เพื่อสันติสุข  นำทีมโดยเยาวชนตำบลบ้านกาเยาะมาตี  จำนวน 9คน  ที่มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชระดับอบต. 3 จังหวัดชายแดภาคใต้ เพื่อสันติสุข มีการอบรม 4 วัน 3 คืน ด้วยกันจะมีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆเพื่อจัดตั้งองค์กรเยาวชนระดับอบต.เช่น

1. การจัดองค์กร

2. การหากลุ่มสมาชิก

3. การเขียนโครงการ

4. การบริหารงบประมาณ

5. จิตสาธารณะ

6. การทําเว็บบล็อก

7. อบต.ของเรา เป็นต้น

วันแรกของการอบรมมีการจัดตั้งองค์กร ซึ่งจัดตั้งโดยมูลนิธิสุขแก้ว แก้วแดง เป็นองค์กรเยาวชนตำบลบานามีรายละเอียดดั    ประธาน  

 

 

นาย ซาฟีกีย์      บือราเฮง      รองประธาน

นาย  อามีซี       มาแม      เลขานุการ

นางสาว ฮานา      วาเซ็ง      กรรมการ

นางสาว  มานีเราะ   เจ๊ะมะมิง       กรรมการ

นางสาว   สีตีรอกีเยาะ   สะอิ        กรรมการ

นาย  นูรมาน       อูมา         กรรมการ

นาย ซัมมือรี      ละเล๊าะ           กรรมการ

นาย อสัรี        แยนา    กรรมการ

หลังจากผ่านการอบรมกลุ่มเยาวชนแต่ละ อบต.กลับไปจัดตั้งองค์กร โดยทางมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงได้ออกแบบกิจกกรม เพื่อบริหารองค์กรให้เข็มแข็ง ผ่านกิจกรรม ด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเอง เช่น ดีเกฮูลู อานาซีด รอเง็ง มโนราห์  เป็นต้น และที่สำคัญที่สุด ในการดูแลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ คือ การเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ก่อน ถึงจะดูแลวัฒนธรรมตนเองได้ เป็นที่มาของกิจกรรม “ องค์กรเยาวชนระดับ อบต. กับการเรียนรู้ในชุมชน “ 

 
 
 

ขอแสดงความยินดีกับการเข้าร่วมโครงการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์