องค์เยาวชนตำบลกาลูปัง รายงานครั้งที่1/2552

 

Foot in mouth องค์เยาวชนตำบลกาลูปังอบรมมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง Cool

ในวันที่ 17-20 ตุลาคม 2552 เยาวชนตำบลกาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา ได้เข้าอบรม โครงการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเยาวชนระดับ อบต. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่1  โดยมีเยาวชน 10 คนและพี่เลี้ยง 3 คน ประกอบด้วย บาบอ เจ้าหน้าที่ อบต.กาลูปัง พี่นา เจ้าหน้าที่อบต.กาลูปังและครูฟ้า ครู กศน. ประจำตำบลกาลูปัง

การฝึกการอบรมได้มีการพักที่มูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง ตลอดระยะการอบรมเป็นเวลา 4 วัน 3 คืนด้วยกัน มีการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อจัดตั้งองค์กรเยาวชนระดับ อบต. เช่น

การจัดตั้งองค์กร การหากลุ่มสมาชิก การเขียนโครงการ การบริหารงบประมาณ ผู้นำจิตสาธารณะ การสร้างเว็บบล็อก และวิชาสร้างจิตสำนึกถิ่นฐานบ้านเกิด อบต.ของเรา เป็นต้น หลังจากผ่านการอบรมกลุ่มเยาวชนแต่ละ อบต.กลับไปจัดตั้งองค์กร ขยายเครือข่าย โดยทางมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดงได้ออกแบบกิจกรรม เพื่อบริหารองค์กรให้เข็มแข็ง ผ่านกิจกรรม ด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตัวเอง เช่น  ดีเกฮูลู อานาซีด รองเง็ง มโนราห์ เป็นต้น และที่สำคัญที่สุด ในการดูแลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหล่านี้ คือ การเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ก่อน ถึงจะดูแลวัฒนธรรมตนเองได้ เป็นที่มาของกิจกรรม

 

 

 

 

1. ก่อนมาอบรม     

ก่อนมาอบรมผมได้รู้อะไรบางอย่างมาแล้วแต่ไม่มาก   สิ่งที่ผมรู้ก็คือไปอบรมที่มูลนิธิสุข-แก้ว   แก้วแดงแต่ไม่รู้ที่ไหนและวันไปวันกลับของการอบรม   แล้วก็ผมคิดว่ามูลนิธิสุข-แก้ว   แก้วแดงเป็นโรงแรม   สมาชิกที่ไปอบรมเป็นชายทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าอบรมเรื่องอะไร   เพื่ออะไร   เมื่อไหร่   และทำไม   จากนั้นผมคิดว่าอบรมในครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะจากที่ผมไปอบรมหลายๆที่มักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่ก็เหตุการณ์ความไม่สงบใน   3   จังหวัดชายแดนภาคใต้และในการอบรมครั้งนี้น่าจะไม่มีกิจกรรมต่างๆให้พวกเราเล่น   น่าจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องที่เราอบรมมากกว่า   แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีพี่เลี้ยวด้วยเพราะเรามีพี่เลี้ยงไปกับเราด้วยสุดท้ายผมคิดว่าหลังจากเสร็จการอบรมในครั้งนี้ผมคิดว่ากลับไปก็ไม่ทำอะไรพูดง่ายๆก็คือว่าจบในการอบรมของโครงการนี้

 

 

2. ระหว่างการอบรม

 

 

     แรกๆถึงสถานที่อบรมต่างกับผมคิดอย่างสิ้นเชิง   อย่างเช่นสถานที่ก่อนมาผมคิดว่าเป็นโรงแรมแต่ที่ไหนได้เป็นภูเขามีที่พักเล็กๆเป็นห้องธรรมดา   แต่ที่ผมรู้สึกแปลกใจก็มี   2   อย่างก็คือในการอบรมครั้งนี้มีสมาชิกผู้หญิงด้วย   และอบรมครั้งนี้ไม่ใช่อบรมเรื่องที่เคยอบรมมา      ที่อื่นๆ   เรื่องที่เคยอบรมมาส่วนมากจะเป็นการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดและสถานการณ์ความไม่สงบใน   3   จังหวัดชายแดนภาคใต้   แต่อบรมที่นี่อบรมเรื่องการทำโครงการระหว่างการอบรมผมรู้สึกปลื้มใจอย่างมากเพราะอบรมที่นี่ไม่เหมือนกับอบรม      ที่อื่นๆ   อบรมในครั้งนี้ผมได้ประโยชน์มาก   ได้ทั้งความรู้   ความสามัคคี   ความรักความผูกพันต่อเพื่อนและความสนุก   อบรมโครงการนี้ดีมากดีทั้งการอบรมทำโครงการ   การทำกิจกรรมเพราะการที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ต้องทำหลายคน   ทำคนเดียวไม่ได้   การที่เราทำหลายๆคนเราก็ได้ความสามัคคีความรักความผูกพันซึ้งกันและกัน

 

 

 

 

 3. หลังการอบรม    

ทางองค์เยาวชนตำบลกาลูปังได้จัดการประชุมสมาชิกใหม่เมื่อวันที่ 27 เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 จากนั้นทางองค์กรได้ไปเยี่ยมองค์กรเยาวชนตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาสเมื่อวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2552 และในวันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552 ผมในฐานะเลขานุการได้มาที่มูลนิธิเพื่อที่จะมาส่งรายงานการประชุมและได้มาเรียนรู้เรื่องการทำเว็บบล็อกเพื่อที่จะไปดำเนินการต่อไป

 

รูปภาพของ sea


สลาม องค์กรเยาวชนกาลูปัง

เมื่อไรทางนี้จะไดเห็น การประชุมสมาชิกใหม่ 60 คนละครับ

ช่วยแล้วเล่าบรรยากาศ การหาสมาชิก การประชุมกับสมาชิกใหม่ ว่าเราเลือกกิจกรรมอะไร

โครงสร้างของเรา และกรรมการที่ปรึกษาของเราคือใครบ้าง พร้อมภาพประกอบด้วยครับ

เป็นกำลังใจให้เสมอ... สู่ สู่ !!

ฝากสลามทุกคนด้วยครับ.....

 (​แบซี )

รูปภาพของ plymanas

หวัดดีครับน้องๆ องค์กรเยาวชน อบต.กาลูปัง

 

การทำงานขององค์กรเยาวชนไปถึงไหนแล้ว

เขียนบล็อกบอกเล่ากันอีกนะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์