เพลงพื้นเมืองภาคกลาง

 

 

 

        หน้าหลัก                                                                        เพลงพื้นเมืองภาคกลาง

       การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง                                เพลงพื้นเมืองภาคกลาง เช่น เพลงเหย่อย เพลงเทพทอง เพลงฉ่อย

       เครื่องดนตรี                                 เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงสงฟาง เพลงพิษฐาน เพลงเต้นกำ เพลงรำเคียว

       ตัวอย่างการแสดง                         เพลงพวงมาลัย เพลงชาวไร่ เพลงระบำ เพลงบ้านนา เพลงปรบไก่ เพลงสวรรค์

                                                            เพลงแอ่วซอ

                                                                             เพลงพื้นเมืองบางอย่างได้วิวัฒนาการมาเป็นการแสดงที่มีศิลปะ

                                                            มีระเบียบแบบแผน เช่น  เพลงทรงเครื่อง  คือ  เพลงฉ่อย   ที่แสดงเป็นเรื่อง  ได้แก่

                                                            เรื่อง ขุนช้างขุนแผน  หรือเรื่องที่แต่งขึ้นมาใหม่ลักษณะการแสดง เริ่มด้วยการไหว้ครู

                                                            แล้วร้องแก้กันอย่างเพลงฉ่อยตามประเพณี แล้วก็แสดงเป็นเรื่องอย่างละคร ร้องดำเนิน

                                                            เรื่องด้วยเพลงฉ่อย และเพลงอื่นแทรกบ้าง ใฃ้วงปี่พาทย์รับการร้องส่งบ้างหรือ

                                                            บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบกิริยาของตัวละครบ้าง

                                                            ตัวอย่างเพลงพื้นเมือง

                                                               -  เพลงเกี่ยวข้าว                              -  เพลงเหย่อย

สร้างโดย: 
Haru

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 368 คน กำลังออนไลน์