ความหมายของ Direct Sales

 

  Direct Sales (การขายตรง) เป็นการทำตลาดในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภค
โดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคหรือที่อยู่อาศัยของผู้อื่น รวมทั้งที่ทำงานของผู้บริโภคที่อื่นๆ
ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตั้งอยู่ห่างจากร้านค้าปลีก ทั้งนี้ผู้ขายสามารถใช้วิธีอธิบายหรือการสาธิตสินค้าเป็นกลยุทธ์

สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคให้ความหมายว่า การขายตรงคือวิธีการขายสินค้าแบบหนึ่งที่ผู้ขายนำสินค้า
ไปขายให้กับผู้ซื้อถึงบ้าน หรือสถานที่อื่นที่มิใช่ร้านค้าปกติทั่วไป โดยไม่ต้องรอให้ผู้บริโภคหาซื้อสินค้าหรือ
ใช้บริการอย่างปกติ เหมือนกับการซื้อสินค้าทั่วไปตามท้องตลาดหรือร้านค้าต่างๆ

 

ภาพ แผนภูมิการขายตรงกับการขายสินค้าทั่วไป 

ที่มาภาพ : ภาพนี้จัดทำโดย นางสาว ดวงกมล ลิมโกมุท 

                         
จะเห็นได้ว่าการขายทั่วไปตามปกตินั้น คนซื้อจะเดินไปหาคนขายเพื่อซื้อสินค้าตามที่ต้องการเสมอ
แต่การขายตรงจะตรงข้ามกัน กล่าวคือ ผู้ขายจะเป็นฝ่ายนำเสนอสินค้าให้ผู้ซื้อ

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
อาจารย์ อรศิริ เลิศกิตติสุข และ นางสาว ดวงกมล ลิมโกมุท โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์