การทำข้อสอบ Cloze Test

 

การทำข้อสอบ Cloze Test

ลักษณะของข้อสอบ Cloze Test แบบ Multiple Choices
ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ
1.      เนื้อเรื่อง (Passage) อาจจะแบ่งเป็นหลายย่อหน้า แล้วแต่ความยาวของเนื้อเรื่อง โดยภายในเนื้อเรื่องมีคำหรือข้อความที่บางตอนถูกเว้นไว้
2.      ตัวเลือก ( Multiple Choices) มีจำนวน 4 ตัวเลือก แต่มีเพียง 1 ตัวเลือกที่ถูกต้อง
วิธีทำข้อสอบ Cloze Test
   

    มีขั้นตอนดังนี้
1.      อ่านเนื้อเรื่องเพื่อสำรวจ (อ่านแบบข้ามคำ เพื่อจับประเด็นอย่างคร่าว ๆ)

2.      มองหาคำหรือข้อความที่นำหน้าหรือตามหลังช่องว่างเพื่อใช้ประกอบการชี้แนะคำตอบ
3.      พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง Clause เพื่อเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาให้มากขึ้น
4.      พิจารณา Part of speech ของคำที่หายไป (Missing-Word) โดยแยกโครงสร้างประโยค
5.      พิจารณา Part of speech ของตัวเลือกเพื่อจำกัดตัวเลือกให้เหลือน้อยลง
6.      พิจารณาความหมายของตัวเลือก
7.      กรณีที่ตัวเลือกเป็น Conjunction (คำเชื่อม) ให้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง Clause ทั้ง 2 Clause เพราะคำเชื่อมบางคำกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง Clause

 

 

สร้างโดย: 
นางสาววีรวรรณ ทวีคงศักดิ์สกุล ร่วมกับ อาจารย์วีณา รัตนสุมาวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 37 คน กำลังออนไลน์