ภาษาอังกฤษน่ารู้ หมวดร่างกาย

หมวดร่างกาย                   

   eye   อาย    ต า
   leg   เลข   ขา
 

 

 ankle

 

 แองเกิล    ข้อเท้า