ภาษาอังกฤษน่ารู้ หมวดร่างกาย

หมวดร่างกาย                   

   eye   อาย    ต า
   leg   เลข   ขา
 

 

 ankle

 

 แองเกิล    ข้อเท้า
 

 

 hand

 

 แฮน

 มือ
 

 

 arm

 

 อาร์ม

 แขน
 

mouth 

 

 เมาส์ 

 ปาก
 

 

 back

 

 แบ็ค

 หลัง
 

 

bottom

 

 บอทเทิม

 ก้น
 

 

 cheek

 

 ชีค

 แก้ม
 

 

 chest

 

 เชสท

 หน้าอก
 

 

 chin

 

 ชิน

 คาง