พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปริญญาโท-ปริญญาเอก 1/2553

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-ปริญญาเอก)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 2553

ระดับปริญญาเอก
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ระดับปริญญาโท
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
-หลักสูตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.gits.kmutnb.ac.th/admission_web_new/
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0-2913-2578, 0-2913-2500-24 ต่อ 2405-2417
E-mail : Grad@kmutnb.ac.th

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์