งานม.6 ครั้งที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2551

รูปภาพของ ssspoonsak

          ขอให้นักเรียนม.6 ทุกคน สร้างแหล่งข้อมูลความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ ซึ่งเดิมจะใช้ซอฟต์แวร์ทั่วไปจัดทำ แต่งานครั้งนี้จะใช้เทคโนโลยีจัดทำแบบออนไลน์ โดยให้นักเรียนดำนินการตามการตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. แบ่งกลุ่มตามต้องการ กลุ่มละกี่คนก็ได้ อยู่ต่างห้องก็ได้ หรือจะทำคนเดียวก็ได้ แล้วให้มาโพสต์ไว้ที่หน้านี้ว่า

 • ชื่อกลุ่มอะไร
 • มีสมาชิกกี่คน อยู่ห้องอะไร และชื่อผู้ใช้งานแต่ละคนคืออะไร ใครคือหัวหน้ากลุ่ม ไม่ต้องบอกชื่อจริง
 • เนื้อหาที่จะทำ เรื่องอะไร อยู่ในสาระอะไร เหมาะกับนักเรียนช่วงชั้นไหนบ้าง
 • สมาชิกทุกคน ส่งตัวแทนกลุ่มมาโพสต์เท่านั้น 

2. ประชุม ปรึกษากันว่าจะทำเรื่องอะไรดี ที่

 • อ่านแล้วได้รับความรู้
 • เนื้อหาไม่ล้าสมัยใน 3 ปี
 • อ่านแล้วเป็นคนดีของสังคม
 • เนื้อหาเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นม.6

3. เมื่อตกลงว่าจะทำเรื่องอะไรแล้ว

 • ให้ค้นหาข้อมูลจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ต่าง ๆ อย่างน้อย 5 ที่ และจดมาด้วยว่ามาจากแหล่งใด
 • ในการค้นหานั้น ให้พิมพ์หรือบันทึกข้อมูลลงในโปรแรกม Notepad โดยไม่ต้องกดแป้น Enter ถ้ายังไม่ขึ้นย่อหน้าใหม่
 • รูปภาพให้บันทึกเป็น ไฟล์ไว้ โดยมีขนาดความกว้างไม่เกิน 600 พิกเซล และแหล่งที่มาของรูปภาพด้วย
 • ให้เริ่มค้นหาและเก้บข้อมูลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

4. ทุกคนจัดทำคนละอย่างน้อย 30 เพจ โดยแต่ละเพจจะมีเนื้อหาประมาณ 5-10 บรรทัด และรูปภาพประกอบ ถ้าทำเป็นกลุ่มจะต้องเป็นเนื้อหาเรื่องเดียวกัน 

5. ในการจัดทำจะเริ่มจัดทำหลังจากสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2551 แล้ว ซึ่งขณะนี้ยังไม่เปิดส่วนที่จะจัดทำเว็บเพจออนไลน์ให้

6. ขอให้ติดตามการจัดทำได้ที่นี่

เรือง       ACADEMY FANTASIA

กลุ่ม       BLAH BLAH

สมาชิก    sss26767 sss26785

กลุ่ม 2L2P

สมาชิกในกลุ่ม 4 คน ชั้น ม.6/5

sss26728

sss26752

sss27007

sss27011 

บุคคลสำคัญของโลก เหมาะสำหรับนักเรียนทุกช่วงชั้น

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

ชื่อกลุ่ม Basted

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม ม.6/5

sss26726  เลขที่ 6

sss26745  เลขที่ 8

sss26754  เลขที่ 10

sss26931  เลขที่ 11

ชื่อกลุ่ม  Wonderful of Bangkok

สมาชิก  ม.6/4

sss26968

sss26977

sss27935

 

รูปภาพของ sss516502

ชื่อกลุ่ม MONKEY SHOCK

มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน อยู่ห้อง ม.6/5

หัวหน้ากลุ่ม  sss27069

สมาชิก       sss27037

                sss27038

                sss27059

                sss27062

                sss27070

จัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง ประเทศฝรั่งเศส            

อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เหมาะกับนักเรียนทุกระดับชั้น

 

รูปภาพของ sss516504

ชื่อกลุ่ม AGAPE

มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน อยู่ห้อง ม.6/5

หัวหน้ากลุ่ม  sss27073

สมาชิก       sss27043

                sss27049

                sss27076

                sss27078

                sss27080

จัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง ประเทศอิตาลี

อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เหมาะกับนักเรียนทุกระดับชั้น

 

กลุ่ม PrinCess  มารายงานตัว

ทำเรื่องอารยธรรมตะวันตกค่ะ

 

สมาชิก  ม6/4  6 คน

1. sss26994  เลขที่ 11

2. sss26997   เลขที่  13

3.sss26998    เลขที่ 14

4.sss27017   เลขที่ 18

5.sss27903   เลขที่ 36

6.sss29193  เลขที่40

 

เหมาะกับทุกช่วงชั้น  อยู่ในสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รูปภาพของ sss516508

ชื่อกลุ่ม Dookdik~Duandaw

สมาชิกทั้งหมด 5 คน อยู่ชั้น ม.6/5 

sss27012  (หัวหน้ากลุ่ม)

sss27034

sss27047

sss27067

sss27074

เนื้อหาจัดทำเกียวกับเรื่องของ ดาราศาตร์

เหมาะสำหรับนักเรียนทุกช่วงชั้น

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รูปภาพของ sss516501

ชื่อกลุ่ม Daisuki Nihon

มีสมาชิก 4 คน อยู่ห้อง ม.6/5

 หัวหน้ากลุ่ม  sss26671 

 สมาชิก       sss26679

                 sss26694

                 sss26700

เนื้อหาที่จะจัดทำ คือเรื่อง ประเทศญี่ปุ่น

อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เหมาะกับนักเรียนทุกช่วงชั้น

>>ทำตามทุกขั้นตอนที่จารย์บอกเลยจ่ะ

Ps.ขอบคุณนะคร๊ะอาจารย์ที่ใจดีเลี้ยงขนม ณ อัมพวา อร่อยมากมาย(ของฟรี)

ม. 6/4 ชื่อกลุ่ม Prince Peenz

ทำเรื่อง Symbols of Thailand

สมาชิก 5 คน

1. บุษรินทร์ แซ่หลิม เลขที่ 1

2. ทรงพร ทรงประสพ เลขที่ 4

3. ชินาพร พงศ์ศักดิ์สรี เลขที่ 5

4. ณัฏฐนิช เหล่าบุศก์อนันต์ เลขที่ 16

5. จีราพรรณ ถิ่นทัพไทย เลขที่ 31

 

รูปภาพของ sss516401

ม. 6/4 กลุ่ม ถ้วยน้ำ

ทำเรื่อง "ราชวงศ์จักรี"

สมาชิก มี 5 คน

1. พัช ศรีพุทธา   เลขที่ 17

2. จันนิภา ชุนชำนิ เลขที่ 21

3. กมลวรรณ หวังธนบดีกุล เลขที่ 23

4. กมลวรรณ สังตระกูล เลขที่ 24

5. ณัฐวรรณ คล่องสารา เลขที่ 27

รูปภาพของ sss516409

ม.6/4 กลุ่ม SP-SY

ทำเรื่อง ประเทศอินเดีย

สมาชิก

1.กมลชนก ศรีดอนจันทร์ เลขที่ 33

2.นิลรัตน์ ดวงดีดำรงรักษ์ เลขที่ 34

3.ญาดา ฮั่นตระกูล เลขที่ 38

4.จิราพร จันทร์สว่าง เลขที่ 39

       ชื่อกลุ่ม  tvxq&super  junior

มีสมาชิก 1คน คือ  น.ส.  สิวลี  มีนะโตรี ม6/4

ทำเรื่อง ประวติสุนทรภู่

ม .6/4 กลุ่ม Are Rai Kor Dai !!

ทำเรื่อง รามเกียรติ์

สมาชิก

1. กีรติ ตันจริยภรณ์ เลขที่ 2

2. สิรินทิพย์ เกลี้ยงพร้อม เลขที่ 3

3. ทวีพร คุณากรธีรมิตร เลขที่ 22

4. กัญญามาศ เฮงษฎีกุล เลขที่ 30

5. อรพนิต ชินกาญจนโรจน์ เลขที่ 35

รูปภาพของ sss516209

26872

น.ส. อารีรัตน์ มหิพันธุ์ ม.6/2 เลขที่ 23  [sss26872]

27024

 น.ส. อรวรรณ จันทะจิตต์ ม.6/2 เลขที่ 38 [sss27024]

ทำเรื่อง บะหมี่ ราเมน ค่ะ

รูปภาพของ sss516202

อาจารย์ ทำเรื่อง olimpics 2008 นะคร้า

สมาชิกมี 2 คน

        นส.ปทุมวดี  เลขที่ 13 ม.6/2  sss26777 

        นส.กัญญรส เลขที่ 40 ม.6/2 sss27937

ชื่อกลุ่ม SuPeR SaiYa SP-SY

มีสมาชิก 9 คน ห้อง6/4

sss28346 หัวหน้า เหน่ง

sss27947

sss27938

sss27940

sss26918 

 sss26968

sss26977

sss27935 

sss27932

เรื่อง อารยธรรมอินเดีย

สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ช่วงชั้นที่ 4

 

ทำเรื่อง ประวัติศาสตร์โลกคร้า

สมาชิก

sss27040 ม.6/5 captian

sss27075 ม.6/4

 sss27061ม.6/5

sss27065 ม.6/5

sss27077 ม.6/5

รูปภาพของ sss27036

แกงค์  Winampb

สมาชิกป่วนแกงค์ มี หก คน

สุมหัวที่  ห้อง 6-5

หัวโจกนำโดย          sss26706

ตามด้วยพี่น้องรอง     sss26978

ตามมาติดดๆด้วย       sss27036

พ่วงมาด้วย             sss27041

อีกคนละกัน            sss27045

ปิดท้ายด้วยน้องเล็ก   sss27046

ตกลงเรียบร้อยแล้วว่าจะลุยเรื่อง  อาหารนานาชาติ

พูดแล้วหิววววว ไปปฏิบัตืการก่อนน้าคับ

รูปภาพของ sss26860

                  หนูจะทำเรี่อง ประเทศจีนนะอาจาน

         ทำคนเดียว  จะรีบทำให้อาจานตรวจนะ

                          sss26860   

     อยู่ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา

                   เหมาะกับช่วงที่ 3และ 4

 

รูปภาพของ sss26860

               หนูจะทำเรี่อง ประเทศจีนนะอาจาน

        ทำคนเดียว  จะรีบทำให้อาจานตรวจนะ

                          sss26860

รูปภาพของ sss26959

หนูจะทำเรื่องโลกร้อนค่ะ

ทำเดี่ยวค่ะ 26959

ตอนนี้เค้ากำลังตื่นตัวกัน

อยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

รูปภาพของ sss26920

 ชื่อกลุ่ม why ?????

มีสมาชิก 1 คนคือ sss26920

หัวหน้าคือ sss26920

เนื้อหาที่จะทำคือ  ''การเกิดภัยธรรมชาติร้ายเเรง'' 

อยู่ในสาระ วิทยาศาสตร์

เหมาะกับทุกช่วงชั้นเพราะจะได้ปรับสภาพให้เหมาะสมตามธรรมชาติ

 

รูปภาพของ sss26933

1. ชื่อกลุ่ม TQOS"

2. สมาชิก 2 คน ชื่อ sss26933 และ sss26934

หัวหน้ากลุ่มคือ sss26933

3. เนื้อหาที่จะทำคือเรื่อง ผลไม้ฤดูร้อน ^^

*อาจเปลี่ยนแปลงหัวข้อ แล้วจะแจ้งอีกทีภายหลังนะค่ะ หุหุ><"*

ชื่อกลุ่ม ieie

สมาชิก 4 คน

1. sss26720  หัวหน้ากลุ่ม (ชื่อเล่น มิเหมียน)

2. sss26725

3. sss26740

4. sss26744

เรื่อง ตำนานอียิปต์ อิอิ

เนื่อหาที่จะทำอยู่ในสาระแน

อิอิ

มันเป็นมุข

อยู่ในสาระสังคมศึกษา

เหมาะกับวัยชรา 555

จริงๆแล้วเหมาะกับทุกช่วงชั้น

(ที่สามารถอ่านออกคะ :) )

 

ชื่อกลุ่ม  ...NEWS ' UP
มีสมาชิก 1 คน  sss26675   ม.6/3
หัวหน้ากลุ่ม   sss26675
เรื่องที่จะทำคือ   ความเป็นมาของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาะกับช่วงชั้นที่ 3กับ 4

รูปภาพของ sss26912

1.ชื่อกลุ่ม    ด็Tist

2.สมาชิกมี2คน ชื่อ sss26912 และ sss27917

หัวหน้ากลุ่มคือ sss26912

3.เนื้อหาที่จะทำคือเรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลปะ (ART History) ^^Y

 

รูปภาพของ sss26780

1 : เรื่องขนมไทย :

2. สมาชิก 5 คน ห้อง 6-3

sss26780

sss26772

sss26775

sss26756

sss26799

3. สูตรการทำขนมไทยต่างๆ เป็นภาษาไทย-อังกฤษ มีรูปภาพประกอบ

อยู่ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เหมาะกับนักเรียน

     ช่วงชั้นที่3-4

1.กลุ่ม Play Black ม.6/3
2.สมาชิก
-sss26684
-sss26695
-sss26876
-sss26882
-sss26883
-sss26962
-sss26983
-sss27097
หัวหน้ากลุ่ม โอ
3.เรื่อง Thai Fruit
4.กลุ่มสาระวิชาความรู้ทั่วไป
เหมาะกับนักเรียนทุกช่วงชั้น

รูปภาพของ sss26932

ชื่อกลุ่ม FM Salanz

สมาชิก 2 คน ห้องม.6/3 sss26932 sss27931

เรื่อง Choco Love

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 ม.4-6

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 115 คน กำลังออนไลน์