ประวัติศาสตร์ศิลป์

credit by : iammixone.blogspot.com/.../blog-post_5951.html

                                                                                                                                                                       ประวัติศาสตร์ศิลป์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของศิลปะตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงยุคใหม่ ที่มี

                                                                                                                                                                วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเต็มไปด้วยความน่าสนใจทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ที่มีศิลปินมากหน้าหลายตาจาก

                                                                                                                                                             หลายชนชาติร่วมกันแต่งเติมสีสันให้เกิดการสะดุดตา จนกลายเป็นมรดกโลกที่ประเมินค่าไม่ได้

                                                                                                                                                                        สาเหตุที่ข้าพเจ้าเลือกทำเรื่อง ประวัติศาสตร์ศิลป์ เพราะว่าข้าพเจ้ามีความสนใจทางด้านศิลปะ และอยากจะศึกษา

                                                                                                                                                              เพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องมากที่สุด การทำเรื่องนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้สิ่งใหม่ๆ ที่มีค่าทางมรดกโลก และทางจิตใจของ

                                                                                                                                                              ข้าพเจ้าเองเยอะแยะมากมาย นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ศึกษาเรื่องที่ข้าพเจ้าทำ แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่ต้องคลุกคลีอยู่กับศิลปะ

                                                                                                                                                               ตลอดอย่างข้าพเจ้าหรือแม้แต่การสอบวัดความรู้ทางศิลปะที่ข้าพเจ้าเลือกเรียนด้วย งานนี้จึงถือว่าเป็นประโยชน์กับข้าพเจ้ามากทีเดียว

                                                                                                                                                           เรื่อง ประวัติศาตร์ศิลป์ อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔-๖)

                                                                                                                                                         อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพดล เพ็งชมจันทร์

                                                                                                                                                               ผู้จัดทำ : นส.พรธีรา วีระกังวานกุล

                                                                                                                                                               เลขที่ ๕ ม.๖/๕

 

 

สร้างโดย: 
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.นพดล เพ็งชมจันทร์ ผู้จัดทำ : นส.พรธีรา วีระกังวานกุล

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 474 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbrjutamas2545mo
  • nbr14474