ความเป็นมาของภาษาเกาหลี

รูปภาพของ natsuichi

 

 

 

ในอดีตประเทศเกาหลีนั้นไม่มีอักษรเป็นของตนเอง ชาวเกาหลีจึงได้รับเอาอักษรจากจีนมาใช้

ซึ่งอักษรจีนนั้น ขึ้นชื่อว่าเป็นอักษรที่ยาก เพราะมีความซับซ้อน ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษามาก

จึงจะสามารถศึกษาภาษาจีนได้อย่างแตกฉาน

ด้วยเหตุผลนี้เอง ในสังคมเกาหลีจึงมีแต่ชนชั้นสูงเท่านั้นที่สามารถศึกษาอักษรจีนได้

ชาวบ้านสามัญชนธรรมดาจึงไม่สามารถอ่านและเขียนอักษรจีนได้

ในปี ค.ศ.1443 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าเซจงมหาราช

พระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหานี้ พระองค์จึงต้องการให้ประเทศเกาหลีมีอักษรเป็นของตนเอง

และอักษรนั้นจะต้องเป็นอักษรที่ประชาชนทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้ง่า

พระองค์และคณะนักปราชญ์ในยุคนั้นจึงได้ประดิษฐ์ พยัญชนะ และสระเกาหลีขึ้นมา

รวมเรียกว่า 혼민정음 (ฮุนมินจองอึม) แปลว่า "เสียงอักษรที่ถูกต้องไว้เพื่อสอนประชาชน"

ต่อมาก็ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงมาเรื่อยๆ จนในที่สุดได้ปรับเปลี่ยนชื่อจาก 혼민정음 (ฮุนมินจองอึม)

มาเป็น 한글 (ฮันกึล) ซึ่งแปลว่า "อักษรเกาหลี"

 

 

 

 

 

   

  

    

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวณัฏฐภัทร โตด้วง และ คุณครูอัญชลี สุวรรณวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์