การเขียนอักษรเกาหลี

รูปภาพของ natsuichi

 

 

แม้พระเจ้าเซจงมหาราช และคณะนักปราชญ์ได้ประดิษฐ์อักษรเกาหลีจนประสบความสำเร็จ และมีอักษรเกาหลีใช้เป็นของตนเองแล้ว

แต่ลักษณะการเขียนอักษรเกาหลียังคงได้รับอิทธิพลมาจากจีนอยู่

กล่าวคือ ประเทศจีนเขียนอักษรโดยใช้พู่กัน ประเทศจีนก็เขียนอักษรโดยใช้พู่กันด้วยเช่นกัน

ดดยการเขียนพู่กันของเกาหลีนั้นได้รับอิทธิพลการเขียนตลอดจนรูปแบบมาจากจีน

ประวัติการเขียนพู่กันเกาหลีมีมานานก่อนที่จะมีการประดิษฐ์อักษรเกาหลีขึ้น

รูปแบบของอักษรจะแตกต่างไปตามกลุ่มชนชั้นในสังคม

เช่น รูปแบบอักษรที่นิยมใช้กันเฉพาะในราชวัง, รูปแบบอักษรที่นิยมใช้กันในหมู่สามัญชน ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม การเขียนพู่กันเกาหลีก็พัฒนามาเรื่อยๆจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และกลายเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง

มีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีรูปแบบอักษรใหม่เกิดขึ้นมากมายจนถึงปัจจุบัน

สมัยก่อนการเขียนอักษรเกาหลีจะเขียนเป็นพยางค์ๆ จากบนลงล่าง

และเริ่มเขียนจากจากกระดาษแผ่นขวาสุด เขียนจากริมกระดาษด้านขวาไปทางด้านซ้าย

ต้นศตวรรษที่ 19 วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มมีบทบาทในประเทศเกาหลีมากขึ้น

กล่าวคือ เริ่มมีการเขียนแนวนอนเริ่มจากกระดาษแผ่นซ้ายสุด

เขียนจากด้านซ้ายไปทางด้านขวา แต่ในระยะแรกยังไม่เป็นที่นิยม

ต่อมาในช่วงปี ค.ศ.1950 นักวิชาการชาวเกาหลีกำหนดให้ลักษณะการเขียนแบบตะวันตกนี้ เป็นแบบแผนในการเขียนอย่างเป็นทางการ

ต่อมาในช่วงปี ค.ศ.1970 สิ่งตีพิมพ์ต่างๆก็เริ่มหันมาใช้การเขียนแบบตะวันตก

ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ

และต่อมาในช่วงปี ค.ศ.1980 สิ่งตีพิมพ์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดก็ได้เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นรูปแบบมาเป็นรูปแบบตะวันตกเกือบทั้งหมด

และยังปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

   
สร้างโดย: 
นางสาวณัฏฐภัทร โตด้วง และ คุณครูอัญชลี สุวรรณวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์