สรุปพยัญชนะ 19 ตัว และรายละเอียดอื่นๆ

รูปภาพของ natsuichi

พยัญชนะในภาษาเกาหลี แบ่งออกเป็นพยัญชนะเดี่ยว 14 ตัว และพยัญชนะคู่ 5 ตัว

โดยพยัญชนะคู่เกิดจากพยัญชนะเดี่ยว 5 ตัว นำมาเขียนติดกันเป็นคู่ๆ จึงได้พยัญชนะใหม่ เรียกว่า "พยัญชนะคู่"

ดังนั้น พยัญชนะในภาษาเกาหลีจึงมีทั้งหมด 19 ตัว 

 

พยัญชนะในภาษาเกาหลี เรียงลำดับตามพจนานุกรมได้ ดังนี้

1. ㄱ (기역)

2. ㄲ (상기역)

3. ㄴ (니은)

4. ㄷ (디귿)

5. ㄸ (상디귿)

6. ㄹ (리을)

7. ㅁ (미음)

8. ㅂ (비읍)

9. ㅃ (상비읍)

10. ㅅ (시옷)

11. ㅆ (쌍시옷)

12. ㅇ (이응)

13. ㅈ (지읒)

14. ㅉ (상지읒)

15. ㅊ (치읓)

16. ㅋ (키읔)

17. ㅌ (티읕)

18. ㅍ (피읖)

19. ㅎ (히읗)

       

 

 

         

 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวณัฏฐภัทร โตด้วง และ คุณครูอัญชลี สุวรรณวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์