สรุปสระ 21 ตัว และรายละเอียดอื่นๆ

รูปภาพของ natsuichi

 

จากบทเรียนที่ผ่านมา สระทั้ง 21 ตัวนั้นถูกจำแนกออกเป็น 3 ประเภทเพื่อการจดจำที่ง่ายขึ้น นั่นคือ

1. สระที่เขียนด้านข้าง 9 ตัว ได้แก่

ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅣ ㅐ ㅒ ㅔ ㅖ

2. สระทีเขียนด้านล่าง 5 ตัว ได้แก่

ㅗ ㅛ ㅜㅠ ㅡ

3. สระที่เขียนด้านล่างและด้านข้าง 7 ตัว ได้แก่

ㅘ ㅙ ㅚ ㅝ ㅞ ㅟ ㅢ

นอกจากนี้ยังสามารถจำแนกได้อีก 2 วิธี คือ

 1. จำแนกตามรูปที่เกิด ได้แก่

1.1 รูปสระเดี่ยว มีทั้งหมด 10 ตัว ได้แก่

ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ

1.2 รูปสระประสม เกิดจากสระเดี่ยว 2 ตัวประสมกัน ได้แก่

ㅐ ㅒ ㅔ ㅖ ㅚ ㅟ ㅢ ㅘ ㅙ ㅝ ㅞ 

2. จำแนกตามเสียงที่เกิด ได้แก่

2.1 เสียงสระเดี่ยว หมายถึง เสียงที่เกิดจากเสียงเพียงฐานเดียว ได้แก่

ㅏ ㅓ ㅗ ㅜ ㅡ ㅣ ㅐ ㅔ ㅚ ㅟ

2.2 เสียงสระประสม หมายถึง เสียงที่เกิดจากเสียงตั้งแต่ 2 ฐานขึ้นไป ได้แก่

ㅑ ㅕ ㅛ ㅠ ㅒ ㅖ ㅢ ㅘ ㅙ ㅝ ㅞ

 

 

 

     

       

 

 

สร้างโดย: 
นางสาวณัฏฐภัทร โตด้วง และ คุณครูอัญชลี สุวรรณวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์